Achterliggende noden vertalen in concrete realisatie

Deltha werkt altijd met één op één gesprekken met de klant om te achterhalen waar de noden liggen. “Vaak weten mensen niet wat ze willen, maar wel wat ze niet meer willen. Dat gieten we in meetbare normen en daar stemmen we dan onze installatie op af”, zegt manager installation Niels Emonds. De verbouwing van busmaatschappij De Zigeuner verliep precies volgens deze principes. 

De Zigeuner ging voor een totaalrenovatie van het hoofdgebouw. Voor de HVAC-installatie deden ze beroep op Deltha. “Het mooie aan dit project is dat deze realisatie echt een vertaling is van de achterliggende noden van de klant. Zij hadden een hele reeks klachten die ze bij de renovatie wilden wegwerken: tochtgevoelens, een verwarming die te agressief verwarmde: of te warm of ijskoud, een installatie die veel lawaai maakte…. Ze hadden hiervoor een installateur aangesproken en die had hen een voorstel gedaan. En of wij onze expertise op dat voorstel konden loslaten.”

Onderbouwde offerte
Op basis van uitvoerige gesprekken met de mensen van De Zigeuner heeft Deltha een installatie ontworpen die rekening hield met het volledige plaatje: “Dimensionering van de ruimtes, het aantal werknemers dat er samen zal zitten, de gewenste temperaturen,… Al die zaken hebben een invloed op het gewenste resultaat. Op basis daarvan hebben we dan een plan voorgesteld met een offerte die degelijk onderbouwd is.”

Monitoren en controleren
In het geval van De Zigeuner kreeg Deltha het vertrouwen om een duurzame en energieverantwoorde installatie te bouwen. “We kozen voor warmtepompen van Galletti omdat ze tegelijk kunnen koelen en verwarmen. Die sloten we aan op afgiftetoestellen van Halton omdat ze heel geleidelijk aan verwarmen. De luchtgroep van Happel is voorzien van de nodige koel- en verwarmingsbatterijen om de lucht op de gewenste temperatuur te brengen. Een digitaal beheersysteem van Kieback & Peter controleert en monitort de hele installatie. Dat optimaliseert de installatie om te doen wat we berekend hebben. In Duitsland zijn ze nummer drie op de markt en nu zijn ze volop bezig zich ook in België te profileren als installateur van beheerssystemen. Makkelijk te installeren en enorm betrouwbaar als partner voor wat betreft besturing en bekabeling.”


Een hele reeks wensen en noden van de klant werden meegenomen in het plan van de installatie. 

Meetbare normen
In het vooropgestelde plan zit ook een prestatiegarantiebestek dat achteraf als maatstaf dient om de effectiviteit van de installatie te meten. “Zo kunnen we ook aantonen dat het plan voldoet aan de vooraf afgesproken normen. Soms lijkt dat onmeetbaar omdat ze op het eerste zicht subjectief blijken, zoals bijvoorbeeld tochtgevoelens. Door alles in meetbare normen te gieten kunnen we de nameting achteraf ook correct doen. Voor tochtgevoelens gaat dat bijvoorbeeld over luchtsnelheid.”

Volle beweging
Dat hier heel wat knowhow bij komt kijken, spreekt voor zich. “Een ontwerpfase kan bij ons dan ook al snel enkele weken in beslag nemen. Zowel nieuwbouw als renovatie in projectbouw nemen we voor onze rekening. We werken alleen met installaties waarbij water het transportmiddel is. Het is een sector die op dit moment in volle beweging is.  Milieunormen die steeds strenger worden en  voortschrijdend inzicht omtrent energieaspecten bij bouwheren spelen daarin een rol.”

Tekst: Dave Cuypers     Beeld: Deltha
Uitgelichte foto boven: 
Deltha werkt alleen met installaties waarbij water het transportmiddel is.