Amate | Antwerpen/Lier

Duurzame renovatie zorgt voor energetische winsten

Amate investeert in haar woonzorgcentra en kinderdagverblijven in hedendaagse technieken waarbij de gebruikers en medewerkers een hoog comfortniveau verkrijgen. Een grondige heropfrissing van de technische installaties moet zorgen voor een verbetering van het comfort van de bewoners.

Door hun oorsprong uit de zustercongregaties heeft Amate een lange zorgtraditie die zich in de eerste plaats richt op zorgafhankelijke ouderen en personen met dementie. Amate biedt kwaliteitsvolle dienstverlening om hun missie ‘wonen, leven, genieten zonder zorgen’ te waarborgen.

Amate Antwerpen/LierGeoptimaliseerde leidingaanleg in functie van de beperkte beschikbare ruimte in plafond.

Vernieuwingen
Amate bestaat uit 4 woonzorgcentra: Onze Lieve Vrouw van Troost te Zandhoven is het oudste, in 2006 werd de nieuwbouw Het Gouden Anker te Antwerpen in gebruik genomen. In Sint-Jozef* te Lier en in het Huizeken van Nazareth* in het centrum van Antwerpen zijn vernieuwingen bezig met delen nieuwbouw en anderzijds grondige verbouwingen. In de vzw WoonZORG Wuustwezel waartoe de woonzorgcentra Amandina en Sint-Jozef behoren heeft Amate bovendien een meerderheidsaandeel.

De vijf Beata kinderdagverblijven kwamen aansluiten onder Amate vanaf januari 2017 en zijn alle gelegen in Antwerpen. Het gaat om ’t Kinderpaleis (nieuwbouw in 2010 en uitbreiding in 2014)*, ’t Kinderkasteeltje en De Kinderdroom (renovatie in 2013) in Deurne, ’t Prinsesje te Antwerpen (herinplanting in 2017)* en Toverbos te Merksem (nieuwbouw in 2018)*.

In samenwerking met ASSAR LLOX Architects (voorheen LLOX) stond en staat Ingenieursbureau BOTEC nv in voor de bijzondere technieken in diverse projecten (hierboven gemarkeerd met een *).

Voor de in uitvoering zijnde werven van de twee vermelde woon- en zorgcentra –Sint-Jozef in Lier (een nieuwbouw in functie van een latere renovatie) en Huizeken van Nazareth in Antwerpen (een grondige renovatie met een verschuiving van functies) –werd in overleg met de bouwheer en de architect een passend faserings- en omschakelingsplan opgesteld. Beide projecten zijn een deelfase in een grotere upgrade op de respectievelijke campussen.

In iedere fase wordt er op technisch vlak gewerkt aan een belangrijke verbetering van het comfort van de bewoners door het uitrusten van zorgflats en kamers met moderne sanitaire voorzieningen, een verhoogde hoeveelheid hygiënelucht en een uitgebreid aanbod aan elektrotechnische uitrusting, passend voor het type bewoners.

Amate Antwerpen/LierEen onderstation in opbouw.

Klimaatbehandeling
In de gemeenschappelijke delen van Sint-Jozef te Lier, met name de dagzalen en eetruimten, wordt de nadruk gelegd op een verhoogd comfortniveau door het binnenbrengen van gekoelde lucht voor de hete zomers en anderzijds door een aangename verwarming via vloerverwarming.

De bouwheer heeft expliciet gekozen om deze ruimten te koelen door de gekoelde lucht aan te voeren en bij hoge buitentemperaturen de ventilatie te kunnen blijven garanderen. Door het toepassen van verdringingsventilatie wordt een maximaal rendement bekomen op niveau van luchtkwaliteit en dit in combinatie van een belastingafhankelijke regeling gestuurd door een permanente luchtkwaliteitsmeting.

In de gemeenschappelijke delen van Huizeken van Nazareth werd, gezien de beperkte hoogtes van vloerpassen en de daardoor gelimiteerde capaciteiten aan verse luchthoeveelheden, gekozen voor DX (directe expansie) koelelementen, die reeds in de verschillende deelfasen en de gedeeltelijke ingebruiknames werden opgestart.

Duurzame renovatie
De bouwheer investeert in overleg met ingenieursbureau BOTEC in duurzame technieken zoals decentrale thermische installaties door middel van onderstations in combinatie met zonneboilers, selectie van luchtgroepen met warmtewielen en kruiswisselaars met zeer hoge recuperatierendementen, doorgedreven isolatie en ledverlichting.

Door al deze installaties onderhoudsvriendelijk uit te bouwen met de nadruk op optimalisatie van de bereikbaarheid van de installaties, maar ook door de installaties eenvoudig te houden in het kader van uitbatingskost, is de langetermijnvisie gegarandeerd.

Door een combinatie van gerichte investeringen, kaderend in een algemeen masterplan worden de beide woon- en zorgcentra systematisch technisch aangepast aan de huidige normen en zullen zij nog jaren genieten van de energetische winsten waardoor zij een duurzame toekomst tegemoet gaan.      

Tekst en beeld BOTEC
Uitgelichte afbeelding: 
Zicht op de binnenpatio en de afgedekte kanalisaties op het dak.