Brasschaat | Prins Kavelhof

Ventiline, een familiebedrijf uit Opglabbeek, komt voort uit een technische groothandel specifiek gericht op de industrie en bouwsector. Dankzij de jarenlange ervaring inzake luchttoepassingen had men de perfecte knowhow in huis om een eigen innovatief luchtleidingssysteem ‘Ventichape-Ventiflex’ te fabriceren. Voor het project Prins Kavelhof te Brasschaat werd Ventiline door de bouwpartners onder de arm genomen voor zijn expertise op het gebied van ventilatie-oplossingen.

Prins Kavelhof te Brasschaat is een project waar kwaliteit primeert. Het prestigieuze bouwcomplex omsluit maar liefst 190 luxueuze serviceflats. Natasja Alders van Ventiline: “We werden betrokken bij dit project gezien wij aan het gevraagde kwaliteitslabel voldoen en omdat onze producten een belangrijke meerwaarde hadden in de zoektocht naar de gepaste ventilatie-oplossingen.”

Luchtkwaliteit en esthetisch wegwerken van leidingen

Niemand ontkent het belang van een goed binnenklimaat. Ook in een wooncomplex gericht op kwaliteitsvol wonen voor 65-plussers wordt er heel wat aandacht aan geschonken. Wil men een gezond binnenklimaat bekomen, dan moeten zowel de temperatuur, het vochtgehalte als de CO2 in de gaten gehouden worden. Zeker bij de moderne energiezuinige en passieve woningen, die zo goed als luchtdicht zijn, speelt het ventilatiesysteem daarbij een essentiële rol.

Natasja Alders: “Voor het project zijn 133 appartementen met het Ventichape-systeem 50 uitgevoerd. De overige wooneenheden in Ventiflex 70. Beide luchtleidingssystemen hebben we gepositioneerd op de predallen. Onze Ventichape-Ventiflexsystemen zijn de ideale oplossing voor dit project. De toepassing is zeer stabiel en kan een hoge puntlast en verdeelde belasting aan. Zowel de storting van de beton als de trilling vormen voor Ventichape-Ventiflex geen enkel probleem.”

“Onze luchtleidingssystemen zijn bovendien speciaal ontworpen om ventilatiekanalen esthetisch weg te werken, hetzij in de vloer, hetzij in het vals plafond. Alle collectoren en het kanaal zijn uit metaal vervaardigd. Hierdoor kan het systeem gemakkelijk de hoge belasting aan van gegoten chape of gestort beton. De collectoren en metalen kanalen zijn behandeld met een kataforetische laklaag, om beschadiging door beton te voorkomen en het systeem slagvast en corrosiebestendig te maken.”

Akoestische criteria

Wat betreft akoestiek zijn er tegenwoordig heel wat normen en vereisten waaraan ventilatiesystemen moeten voldoen. Er zijn diverse bronnen die geluidshinder kunnen veroorzaken: ventilatorlawaai, stromingslawaai, geluidsuitbraak, structureel geluid en overspraak. In het project Prins Kavelhof werkte Ventiline samen met studiebureau Technum om inzake de akoestiek een goed dossier samen te stellen.

Natasja Alders: “Door het kiezen voor het Ventichape-Ventiflexsysteem hebben we het voordeel dat er ten opzichte van de opbouwsystemen geen overspraak of contactgeluiden zijn. Verder heeft dit systeem een aanzienlijke demping. Doordat de diverse collectoren voorzien zijn van luchtgeleiders worden de drukverliezen en turbulenties verder ook tot een minimum beperkt. Dat komt het geluid en het energieverbruik van het toestel ten goede.”

Uitvoeringsplannen dankzij Stabicad en MEPcontent

Het gegeven dat Ventiline zelf de plannen aanlevert, vormt een groot pluspunt bij de uitvoering. Juiste uitvoeringsplannen zijn van cruciaal belang voor een correcte installatie. Het ventilatiesysteem vereist een zeer correcte plaatsing, omdat er vervolgens beton op gestort wordt. Achteraf aanpassingen of correcties doorvoeren is niet mogelijk.

Natasja Alders: “Het is een extra service die wij aanbieden. De ontwerpsoftware Stabicad is voor ons hierbij een belangrijk tijdbesparend hulpmiddel. We kunnen er onze eigen luchtleidingsystemen mee ontwerpen en berekenen en fouten op de werf voorkomen. We kunnen zo garanderen dat het effectief geplaatste systeem aan alle vooropgestelde normen en eisen voldoet.”

“Stabicad heeft trouwens een online bibliotheek MEPcontent, waar wij onze producten als BIM-bestanden neerzetten. Dit houdt in dat we onze ventilatiesystemen heel specifiek kunnen uittekenen en dat alle juiste grafische en technische gegevens ineens mee in het ontwerp vervat zitten. Op een eenvoudige wijze selecteren we in Stabicad via de MEPcontent browser onze elementen en voegen we alles samen tot een volledig afgewerkt systeem. Onze onderdelen kunnen we dankzij Stabicad perfect in 3D weergeven wat vergissingen tussen de keuze van de verschillende collectoren op de werf tegengaat. Ook wat betreft de toekomst zitten we met Stabicad en MEPcontent goed als we kijken naar de nieuwe STS-vereisten. Alle benodigde STS-informatie zit namelijk mee vervat in het Stabicad-ontwerp. We kunnen de installateur of het studiebureau eenvoudig bijstaan bij het opstellen en genereren van de definitieve plannen en rapporten, zodat het voorontwerp voldoet aan de geldende STS-voorschriften.”

Tekst en Beeld: Stabiplan