Erasmus Gardens | Anderlecht

‘BIM is de toekomst, dat weet iedereen’

Het project Erasmus Gardens in Anderlecht biedt een antwoord aan de grote huisvestingsbehoefte van regio Brussel. Het betreft een nieuwe wijk – inclusief rustoord, serviceflats, studentenkoten en handelszaken – met een omvang van maar liefst dertien hectare. De bouw van het rustoord gebeurt in opdracht van Anima Care. Zij hebben AE+ Engineering aangesteld als studiebureau technieken, een partner waar ze vaker mee samenwerken.

Wim Diliën, zaakvoerder AE+ Engineering: “Twee jaar geleden zijn we aan deze enorme klus begonnen. Een site van maar liefst achttienduizend vierkante meter. Bovendien was het geen knip- en plakwerk; elke ruimte moest individueel uitgetekend worden. In dit beginnend BIM-project moesten alle partners digitaal samenwerken. Wij hebben alles nog in AutoCAD en volledig 2D ontworpen, maar dankzij Stabicad for AutoCAD konden we hier ver in gaan. Zo hebben we alles heel gedetailleerd uitgewerkt, tot het intekenen van kleppen en andere details.”

AE+ Render Anderlecht‘In dit beginnend BIM-project moesten alle partners digitaal samenwerken. Wij hebben alles nog in AutoCAD en volledig 2D ontworpen, maar dankzij Stabicad for AutoCAD konden we hier ver in gaan.’

Grondig voorwerk
Hoewel dit gedetailleerd engineeren heel tijdsintensief is, ziet AE+ Engineering hier alleen maar de voordelen van in. “Wij gaan verder dan de meeste studiebureaus in ons ontwerp en maken perfect bruikbare uitvoeringsplannen, waar de installateur direct mee aan de slag kan. Een ander groot voordeel is dat we op voorhand heel wat problemen kunnen counteren en onnodige kosten vermijden. In dit dossier bijvoorbeeld is onze grondige voorstudie, gezien de schaal en complexiteit, zeker essentieel gebleken. Ten eerste om alle clashes tussen de technieken op te lossen, wat wij intern kunnen afstemmen. Ten tweede om ook grotere problemen bloot te leggen. Zo is aan het licht gekomen dat er bouwkundige en stabiliteit-technische aanpassingen noodzakelijk waren; er moest een dakconstructie verhoogd worden om alle technieken goed ingepast te krijgen. Dergelijke zaken wil je op de werf niet meemaken. Door onze uitgebreide en gedetailleerde voorstudie en door op voorhand digitaal samen te werken met de andere partners hebben we onze technieken ook perfect kunnen aligneren met alle balken en kokers.”

Verschuiving van budget
BIM-projecten zijn zeker niet voorbehouden aan de Revit-modelleurs. Dankzij de exportfunctie in Stabi-cad for AutoCAD kunnen AutoCAD-modelleurs systemen exporteren naar IFC met SfB-codering. De Erasmus Gardens zijn hier een mooi voorbeeld van. “We hebben wel aan den lijve ondervonden dat AutoCAD zich minder leent voor grootschalige dossiers. Dit heeft zeker meegespeeld in onze keuze om twee jaar geleden de nodige stappen te zetten richting Revit en Stabicad for Revit. Ondertussen hebben we al een aantal kleinere projecten volledig uitgewerkt in Revit en een goede leerschool gehad. De pijnpunten zijn gekend en we zijn volledig klaar om ons in de toekomst op dit platform te focussen.”

“Dat BIM de toekomst is, dat weet iedereen. Ik merk echter twee zaken die dit tegenwerken. Ten eerste vereist BIM dat alle partners op hetzelfde detailniveau werken, wat vaak nog niet het geval is. Ten tweede vraagt BIM veel meer van de voorstudie; een budgetverschuiving is dus noodzakelijk. Vandaag doen niet alle studiebureaus even uitgebreid hun werk en aannemers moeten hierdoor vaak vanaf nul beginnen. Enkel een budgetverschuiving van aannemers naar studiebureaus kan ervoor zorgen dat studiebureaus de investeringen maken, die voor BIM noodzakelijk zijn.”      

Tekst en beeld Stabiplan
Uitgelichte afbeelding: 
Wim Diliën, zaakvoerder AE+ Engineering.