Fabrikant en installateur: een zeldzame combinatie

De voorbije 24 jaar is Beltherm uitgegroeid tot een specialist inzake ventilatie. Het bedrijf verzorgde de ventilatie in heel wat grote projecten, zoals kantoren en fabrieken van warenhuisketen Colruyt en heel wat nieuwe ziekenhuizen, zoals het AZ Maria Middelares in Gent, AZ Zeno in Knokke en AZ Alma in Eeklo. Volgens gedelegeerd bestuurder Jan Segaert ligt de unieke aanpak aan de basis van het succes: ‘Omdat we zowel fabrikant als installateur zijn, zijn we heel flexibel en hebben we de kwaliteit van de luchtkanalen beter in de hand.’

BelthermJan Segaert van Beltherm.

Jan Segaert en Greet Hancke namen Beltherm over in 1994. Toen was het bedrijf hoofdzakelijk een producent van warmeluchtgeneratoren. Onder hun impuls werd de klemtoon verlegd naar ventilatie en luchtkanalen. En met resultaat: Beltherm heeft intussen een stevige naam en reputatie opgebouwd in de ventilatiebranche voor projecten op de openbare en privémarkt. De erkenning D18, klasse 8 bewijst dat Beltherm zowel over de nodige ervaring als de vereiste capaciteit beschikt om een grote verscheidenheid aan projecten aan te kunnen.

Beltherm‘We kunnen de installateurs ontzorgen, zeker omdat we volgens het ‘sleutel op de deur’-principe werken: ze kunnen erop vertrouwen dat alles naar behoren zal functioneren.’

De V van HVAC
Beltherm neemt het volledige pakket ventilatie op zich, en staat het dus in voor de letter ‘V’ van het lot HVAC. Het bedrijf kan zelf een ontwerp maken of werken op basis van het ontwerp dat het studiebureau gemaakt heeft. “We kunnen de ventilatie van a tot z in handen nemen: werfvoorbereiding, de uitvoering én de nazorg”, aldus Jan Segaert. Die nazorg omvat onder meer het afregelen van de installatie. “Of de in het ontwerp gestelde eisen gehaald worden, is voor een groot deel afhankelijk van een correcte afregeling. Daarom hebben we enkele mensen die zich uitsluitend daarmee bezighouden. Op die manier garanderen we dat de installatie doet wat ze hoort te doen.”

Eén van de sterktes van het bedrijf is dat Beltherm zelf de installatie op zich neemt. “Er zijn verschillende grote producenten en er zijn vele installateurs. Wij zijn de combinatie van beiden, en dat is een zeldzaamheid. Dankzij die keuze zijn we flexibel in de uitvoering en hebben we de kwaliteit van het luchtkanaal beter in de hand.” Toch werkt Beltherm daarnaast ook nauw samen met andere installateurs. “Ventilatie is natuurlijk slechts een deel van het HVAC-pakket. We kunnen de installateurs ontzorgen, zeker omdat we volgens het ‘sleutel op de deur’-principe werken: ze kunnen erop vertrouwen dat alles naar behoren zal functioneren.”

BelthermRecent opende Beltherm op industriezone De Arend in Zedelgem nieuwe kantoren.

Tekenwerk in Revit
Beltherm zweert bij ieder project bij een grondige voorbereiding. “Het is altijd eenvoudiger om vooraf op papier wijzigingen aan te brengen dan achteraf de installatie zelf te moeten aanpassen”, stelt Segaert. Daarom is een goede coördinatie met de andere technieken zeer belangrijk. “Sedert enkele jaren doen we heel wat tekenwerk in Revit. Zo worden clashes op voorhand uitgesloten.” Ook op de werf zelf verliest Beltherm een intensieve coördinatie niet uit het oog. “Onze projectleiders hebben wekelijks contact met de andere spelers op de werf. Dat moet: we zijn niet de enige spelers in het bouwproces, maar ventilatie neemt van alle technieken wel de meeste ruimte in.”

Tekst Filip Van der Elst    |    Beeld Tiny Bogaerts
Uitgelichte afbeelding: 
Beltherm investeert continu in de productiehal, zowel in de machines als in de automatisering van de productieprocessen.