Geothermiecentrale | Mol

Eerste Vlaamse geothermiecentrale produceert verwarming en elektriciteit

Steeds meer wordt in grote en kleine gekozen voor geothermie. Dat aardwarmte ook op grote schaal uit de bodem kan gehaald worden, bewijst de bouw van de eerste Vlaamse geothermiecentrale. VITO bouwt deze centrale in de Kempen, op de Balmatt-site in Mol. Dankzij de diepste boring ooit in ons land wordt er warm water uit de grond gehaald, dat gebruikt zal worden om huizen en bedrijven te voorzien van warmte én elektriciteit.

VITO

Al in 2015 werden er op de site proefboringen uitgevoerd, om te achterhalen wat het geothermisch potentieel van de aardlagen zou kunnen zijn. Het resultaat bleek positief: de proefboringen toonden in 2016 aan dat de watertemperatuur op een diepte van 3.610 meter opliep tot 125°C. Dat is voldoende om zowel te verwarmen als elektriciteit op te wekken, en dus kon het licht op groen gezet worden voor de eigenlijke boringen.

Vierde grootste van Europa
Het wordt de vierde grootste geothermiecentrale van Europa. Enkele cijfers tonen pas echt de enorme omvang van dit project aan: in totaal worden er voor 30 kilometer aan buizen aangelegd. De centrale zorgt voor een jaarlijkse daling van de CO2-uitstoot met 22.600 ton. Tussen 2015 En 2050 levert de centrale 1.500 voltijdse jobs op.

De centrale produceert niet alleen warmte via een warmtewisselaar: dankzij een Organic Rankince Cycle (ORC) wordt ook het opwekken van elektriciteit uit aardwarmte mogelijk. Naast de bouw van de geothermiecentrale zelf omvat het project ook de boring van drie grote boorgaten. Deze hebben een diepte van respectievelijk 4.235 meter, 3.610 en 3.300 meter: dieper is er nog nooit geboord in Vlaanderen. Twee boorputten werden gebruikt voor het oppompen en het opnieuw injecteren van water. De diepste boorput dient om de aardlagen die gevormd werden in het Devoon beter te onderzoeken op hun geothermisch potentieel.

VITOHet wordt de vierde grootste geothermiecentrale van Europa.

1,5 megawatt elektrische energie
In een eerste fase zal de geothermiecentrale 12 tot 17 megawatt thermische energie of 1,5 megawatt elektrische energie leveren. Dat volstaat om te voldoen in de energievoorziening van meer dan 5.000 gezinnen en heel wat bedrijven. Daarvoor zullen warmtenetten in de naburige gemeenten ontrold worden. Vanaf eind 2018 zullen de gebouwen van VITO, SCK.CEN en Belgoprocess worden verwarmd met aardwarmte. Maar daarbij blijft het niet: met het creëren van extra boorputten (maximaal zes), mikt VITO op termijn op 5 megawatt elektrische energie.      

Tekst Filip Van der Elst    |    Beeld VITO
Uitgelichte afbeelding: 
De boorgaten hebben een diepte van respectievelijk 4.235 meter, 3.610 en 3.300 meter: dieper is er nog nooit geboord in Vlaanderen.