De juiste maatregelen voorkomen bacteriegroei in water

België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,… Elk land heeft een eigen regelgeving betreffende het monitoren van de bacteriologische kwaliteit van het waternet. Deze voorschriften hebben een gemeenschappelijke basis, die overal terug te vinden is: het gebruik van kringlopen, het bepalen van een minimum temperatuur van het warm water, enz.

DelabieOok in België is het verplicht in elk type publiek gebouw de bacteriologische kwaliteit van het water in het net te controleren, door regelmatig monsters af te nemen en analyses uit te voeren. Wat betreft de aanwezigheid van Legionella in het water dienen bijkomende tests te worden uitgevoerd wanneer waarden van > 1.000 Kolonie Vormende Eenheden per liter (KVE/L) worden gemeten en curatieve maatregelen worden opgestart vanaf 10.000 KVE/L.

DelabieOok in België is het verplicht in elk type publiek gebouw de bacteriologische kwaliteit van het water in het net te controleren, door regelmatig monsters af te nemen en analyses uit te voeren.

De geldende reglementering duidt stilstaand water in de sanitaire installatie aan als bevorderend voor bacteriegroei. Daarom is het gebruik van ringleidingen, of een gesloten kringloop, ten sterkste aanbevolen. De B.B.T stelt dat aftakkingen van de kringloop tot het gebruikspunt niet langer mogen zijn dan 15 m, of niet meer dan 3 liter water mogen bevatten. Bovendien stelt de Europese norm NF EN 806-5 dat delen van de installatie die zelden worden gebruikt, regel-matig gespoeld dienen te worden. De aanbevolen interval is eenmaal per week. Alle openbare gebouwen vallen onder dit reglement, met name scholen en overheidsdiensten tijdens vakanties, campings buiten seizoen, vrije ziekenhuiskamers, enz. Maar ook hotels, vakantiewoningen, zwembaden, stadia, enz. zijn plaatsen met verhoogd risico op Legionella.

DelabiePeriodieke spoeling
DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding en preventie van bacteriegroei en ontwikkelt voortdurend nieuwe producten in lijn met deze strijd. Zo zijn bijvoorbeeld de elektronische kranen van DELABIE uitgerust met een periodieke spoeling: Een automatische spoeling activeert zichzelf elke 24 uur na het laatste gebruik, waardoor waterstagnatie en dus ook bacteriegroei voorkomen wordt. DELABIE heeft bovendien een antistagnatie elektroventiel ontwikkeld (gepatenteerd). In tegenstelling tot alle modellen in de markt, die zones met permanent stilstaand water bevatten, wordt bij het DELABIE elektroventiel alle water volledig vernieuwd.

Dankzij deze twee eigenschappen zijn de elektronische kranen van DELABIE de enige die een volledige en periodieke vernieuwing van het water garanderen in alle interne delen, en zo elk risico op bacteriegroei voorkomen. Het zijn dus de enige die de Europese norm NF EN 806-5 en het Duitse reglement VDI/DVGW 6023 respecteren.

Thermostatische mengkranen
Om het risico op bacteriegroei (Legionella enz.) te beperken, dienen de publieke gebouwen warm water te verdelen aan meer dan 55°C. Zonder de nodige maatregelen, leidt dit tot een verhoogd risico op brandwonden voor de gebruiker. Om dit risico te elimineren, zijn de thermostatische mengkranen van DELABIE uitgerust met specifieke veiligheidsvoorzieningen. Zo biedt het assortiment centrale PREMIX thermostaten de bouwheer de mogelijkheid de voorgeschreven temperaturen in het net aan te houden en de veiligheid van de gebruikers te verzekeren. Het voorkomen van brandwonden kan eveneens voorzien worden aan het gebruikspunt, dankzij het assortiment SECURITHERM mengkranen en douchepanelen. Bovendien verzekeren PREMIX en SECURITHERM mengkranen het sluiten van warm water bij onderbreking van de toevoer van koud water. En alle mengkranen van DELABIE worden geleverd met een ingestelde temperatuurbegrenzing.

Oplossing aan elke vereiste
De diversiteit in het aanbod van DELABIE geeft de mogelijkheid een oplossing te bieden aan elke vereiste van publieke gebouwen, ongeacht de bestemming of de gebruiker. De DELABIE producten worden geplaatst bij wastafels, douches, urinoirs en WC’s. De kranen bestaan in verschillende modellen: op blad, muurmodel, ingebouwd of met technische ruimte voor bijvoorbeeld zware utiliteiten.      

Tekst en beeld Delabie
Uitgelichte afbeelding: 
De DELABIE producten worden geplaatst bij wastafels, douches, urinoirs en WC’s.