Traditionele energiebronnen vangen tekortkomingen hernieuwbare op

De Belg is energie- en milieubewust en maakt realistische keuzes voor de verwarming van zijn woning: dat toont de enquête aan, die iVOX in opdracht van vzw Informazout bij duizend huiseigenaars afnam. Die cijfers geven aan dat bijna 6 op de tien ondervraagden voorstander zijn van een energiemix, een combinatie van een hoogrendementsketel op mazout met een zonneboiler ofwel een warmtepomp.  

Concreet wil dit zeggen dat de ketel geactiveerd wordt wanneer de hernieuwbare energie onvoldoende warmte produceert. Hoewel de studie ook aantoont dat vier op de tien Belgen bereid is aan comfort in te boeten om energiezuiniger te kunnen wonen, is dat dankzij deze hybride aanpak helemaal niet nodig. Dit systeem stoot minder CO2 uit, en de gebruiker is toch ten allen tijde verzekerd van warmte en warm water. Met de huidige premies en fiscale voordelen voor beide opties, verkort het eveneens de terugverdientijd van de investering.

Zonneboiler
De zonneboiler werkt op zonne-energie. Het is een misvatting dat de zon hier te weinig schijnt om een goed rendement te behalen: de zonnepanelen nemen zowel rechtstreekse als diffuse straling op. Natuurlijk slaan ze in de winter minder energie op door de geringere zonuren, maar in de zomer en op de meeste lentedagen zal de stookolieketel dan weer helemaal niet in werking treden.


Door middel van een elektrische pomp onttrekt ze warmte uit de lucht, bodem of water in de omgeving en geeft die af aan de woning.

Een hele woning verwarmen op zonne-energie is in de meeste gevallen technisch onhaalbaar, dus het gaat voornamelijk over het verwarmen van sanitair warm water en de voorverwarming van de centrale verwarming. Het gaat zodoende om een langetermijninvestering waarbij het verbruik wel onmiddellijk daalt en het milieu ontlast wordt. Een gemiddeld gezin bespaart zo jaarlijks 200 à 300 liter stookolie.

Warmtepomp
Een warmtepomp werkt op een andere manier: door middel van een elektrische pomp onttrekt ze warmte uit de lucht, bodem of water in de omgeving, en geeft die af aan de woning. Een pomp met prestatiecoëfficiënt COP4 produceert in één uur 4 KWh energie, verbruik van 1kWh elektriciteit inbegrepen. Want op deze manier verbruikt de gebruiker wel minder mazout, maar meer stroom.

Deze energie kan men pas hernieuwbaar noemen als de gebruiker voor de groene variant gaat. Warmtepompen werken energetisch efficiënt op lagere temperatuur (<60°C) en gaan, bij regelmatig onderhoud, even lang mee als een stookolieketel. Zowel bij een renovatie als bij nieuwbouw kan dit systeem geïmplementeerd worden. Het is aangeraden om er een te kiezen op basis van de  behoeftes van de klant.

De hoogrendementsketel vangt de beperkingen van de pomp, zoals een lage vertrektemperatuur en traagheid bij grotere nood aan sanitair warm water, op. De warmtepomp kan niet op de gewone huishoudelijke elektriciteitsinstallatie meedraaien en de aanpassing hiervan brengt extra kosten met zich mee. Tevens moet voor de geothermische pomp een bouw- of milieuvergunning aangevraagd worden.

Een energiemix zou tot 25 à 30% minder verbruiken dan enkel een condensatieketel op stookolie, wijst een onderzoek van consumentenmagazine Test-Aankoop uit. Op de website van Informazout is een besparingsmodule te vinden, die aantoont hoeveel zo’n investering voor de klant oplevert. Volgens Informazout zullen traditionele energiebronnen, zoals stookolie en gas, nodig blijven om de tekortkomingen van de hernieuwbare energiebronnen te compenseren.

Tekst Stéphanie Poppe en Kirsten Renson     |    Beeld Informazout
Uitgelichte foto boven: 
hybride verwarming – Een energiemix zou tot 25 à 30% minder verbruiken dan enkel een condensatieketel op stookolie.