Verkoop van branddeurmagneten zit in de lift

De Vlaamse Regering verplicht sinds 2011 het gebruik van automatische deursluiters in nieuwe woonzorgcentra. Dat is een goede zaak voor Bintz NV, dat branddeurmagneten verkoopt en sindsdien een sterke toename van de verkoop ziet.

De nieuwe regelgeving was een belangrijke aanvulling op een omvangrijke regelgeving rond brandpreventie in openbare gebouwen. De regelgeving evolueerde door de jaren heen mee met de technologische vernieuwingen op gebied van brandveiligheid en werd uitgebreid naar semipublieke gebouwen.

In de jaren zeventig draaide de regelgeving rond brandpreventie vooral rond brandstabiliteit, vlamdichtheid en thermische isolatie van bouwelementen. In een latere fase kwam daar compartimentering van gebouwen bij en het voorzien van rookvrije vluchtroutes door plaatsing van brandwerende deuren. Magneten en een open-stand houder zorgen ervoor dat deze brandwerende deuren open kunnen blijven. Door aansturing via een centraal bewakingssyteem kunnen de branddeuren uit eigen beweging dichtdraaien.

Vastzetinrichting
Elektromechanische vastzetinrichtingen zijn in twee groepen te verdelen. Een eerste groep deurdrangers heeft een ingebouwde elektromagnetische vastzetinrichting, waardoor de deur door middel van de deurdranger sluit wanneer het alarm afgaat of de stroom uitvalt. Een externe rookmelding of brandcentrale stuurt in deze gevallen de deurdrangers aan. De tweede groep bestaat uit deurdrangers in combinatie met branddeurmagneten. Dit gamma wordt steeds breder en uitgebreider, wat plaatsers de mogelijkheid geeft om een product te kiezen dat aansluit bij de uitstraling van het project.

Aangepast design
Bintz levert voor veel projecten het GTR048 model van Standard Line, maar tegenwoordig zijn er ook veel andere varianten beschikbaar. Het model GT50R089 van Safe Line is beschikbaar voor wand-of vloermontage. Dankzij de drie leverbare buislengtes is elke afstand tussen deur en wand overbrugbaar. De omzetgroei die Bintz de voorbije jaren realiseerde in branddeurmagneten is bijna uitsluitend te danken aan dit model.

Het model GT50R089 van Safe Line zorgde voor een grote omzetgroei van branddeurmageneten de afgelopen jaren. 

Tekst: Greg Gosiau      Beeld: Marc Goossens, Bintz