VTI Oostende krijgt nieuwe stookplaats

Het lijkt ondenkbaar, maar het kan: schoolgebouwen die omwille van een slecht functionerende stookplaats ’s winters zonder verwarming zitten. Om dat te vermijden, liet VTI Oostende tijdens de zomervakantie alvast één van de vier bestaande stooklokalen renoveren. Installateur Gregory Naessens bundelde hiervoor onder meer de krachten met Guldager, dat als waterbehandelingsspecialist de waterkwaliteit van de verwarmingsketel (opgelegd door de ketelfabrikant) garandeert dankzij de Fernox Filter Fluid+Protector.

VTI Oostende zette dit jaar de eerste stappen van een gefaseerd plan, dat op langere termijn moet leiden tot de vernieuwing van alle stookplaatsen. De school werkt daarvoor samen met Gregory Naessens, zaakvoerder van familiebedrijf Naessens Wilfried & Zoon.

Projectteam
“De school besliste terecht om het stooklokaal waar de vernieuwing zich het meest opdrong, eerst aan te pakken”, stipt Gregory Naessens aan. “Er lekte namelijk water uit de ketels en ook op elektrisch vlak waren optimalisaties noodzakelijk, onder meer omdat de zekeringskast niet langer veilig functioneerde.”


Bij het vervangen van een verwarmingsinstallatie is het cruciaal veel aandacht aan de waterkwaliteit te besteden.

Naessens stelt voor elke realisatie een projectteam samen, waarbij alle betrokken partijen rond de tafel zitten. Eén daarvan is Guldager. “Sinds ik enkele jaren geleden begon samen te werken met dit bedrijf, heb ik nooit meer voor een andere waterbehandelingsspecialist gekozen”, vervolgt Gregory. “Zij leveren kwaliteit en we weten intussen wat we aan elkaar hebben.”

Aanpak
Bruno Moriau, managing director van Guldager, stelde voor dit project een stappenplan voor, dat werd opgesteld in functie van het aanwezige verwarmingsvermogen (400 kW). “Voor aanvang van de werken namen we waterstalen, om cruciale parameters zoals pH, de geleidbaarheid, de hardheid, aanwezigheid van ijzer, koper, aluminium, chloor en andere stoffen te analyseren. In een ideaal scenario hadden we vervolgens de 15 verwarmingscircuits afzonderlijk kunnen spoelen, maar dat was hier niet mogelijk. Daarom hebben we in een volgende fase de juiste hoeveelheid reinigingsproduct geïnjecteerd, de Filter Fluid+Protector van Fernox. Dit product weekt het aanwezige slib en vuil los en brengt het in omloop. Daarnaast bevat deze oplossing ook anticorrosie-inhibitoren, waarmee de aanwezige corrosie kan worden geneutraliseerd en we ook meer controle krijgen over de pH-waarde.”


Na de vernieuwing functioneert de installatie weer volledig veilig.

In de meeste gevallen levert Guldager zelf ook een magneetfilter, maar in dit project was die al geïntegreerd in de installatie van ketelfabrikant Junkers. De magneetfilter elimineert de aanwezige ijzerpartikels uit het water.

Opvolging
De opleveringsdatum voor de nieuwe installatie was 1 oktober, maar de firma Naessens slaagde erin de nieuwe verwarmingsoplossing medio september al operationeel te krijgen. “Dat gaf ons nog wat speling om alles op punt te stellen”, aldus Gregory.

Momenteel wordt de vernieuwde verwarmingsinstallatie regelmatig door Guldager opgevolgd. “We zullen vervolgens nog een extra wateranalyse uitvoeren. Als die monsters in orde zijn en we kunnen garanderen dat de waterkwaliteit van de cv-kring voldoet aan de strenge eisen van de ketelfabrikant, dragen we de installatie integraal over aan de installateur.”

Samenwerking
De samenwerking tussen alle partijen liep gesmeerd. “We weten uit ervaring dat de firma Naessens elk project gedetailleerd voorbereidt, waardoor alles vooraf heel duidelijk is en er tijdens de werken geen enkel punt van discussie meer is”, aldus Bruno Moriau. “Bovendien werkt de installateur vanuit een verstandige langetermijnvisie met duurzame oplossingen, waarbij bij het vervangen van een verwarmingsinstallatie ook veel aandacht wordt gehecht aan de waterkwaliteit, zodat die voldoet aan de verlangens van de ketelfabrikant. Sommige installateurs vervangen gewoon de ketel en analyseren het water niet, waardoor het risico bestaat dat er snel slijtage optreedt of de ketel zelfs helemaal dicht slibt”, besluit Bruno Moriau.


Filter Fluid+Protector weekt het aanwezige slib los en brengt het in omloop.

Tekst: Bart Vancauwenberghe / Beeld: Bart Vancauwenberghe / Guldager / Gregory Naessens