Platform over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit

NL | FR

Elektrotech

Altijd het juiste klimaat in industriële omgevingen

Als multitechnische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring.

Tekst | Valérie Couplez

Beeld | EQUANS

1 september 2022 Leestijd 9 minuten

Deel dit artikel

Overal waar in de industrie om een gecontroleerd productieklimaat gevraagd wordt, is expertise nodig. De specifieke uitdagingen van de klant en zijn gebouw moeten immers vertaald worden naar installaties die performant en betrouwbaar werken en zo de strengste controles kunnen doorstaan. Een discipline waarin EQUANS als multitechnische partner in uitblinkt. Geert Van Der Veken, Department Manager Cooling & HVAC Noord praat met ons over de voornaamste uitdagingen.

Koeling en verwarming zijn cruciaal in industriële omgevingen om erover te waken dat producten in elke fase aan de juiste temperaturen zijn blootgesteld.

In industriële omgevingen gelden andere regels dan in kantoorgebouwen. “Als het gaat om producten die we tot ons nemen, denk aan voeding of medicijnen, is het van het hoog­ste belang dat de omgeving waarin ze geprodu­ceerd worden, geen afbreuk doet aan de kwaliteit en de veiligheid. Twee elementen zijn daarbij van belang. Enerzijds lucht­behandeling om te waken over de juiste temperatuur en vocht­gehalte en te vermijden dat die producten in aan­raking zouden komen met conta­minaties. Anderzijds koeling en ver­warming om erover te waken dat ze in elke fase aan de juiste temperaturen zijn blootgesteld.” Als multi­technische partner kan EQUANS bogen op meer dan een halve eeuw ervaring. 

EQUANS staat voor geïntegreerde oplossingen, die door het eigen studiebureau DESS (Development of Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden, om het beste rendement mogelijk te maken.

Planning cruciaal in integratie luchtbehandelingssystemen

Wat de luchtbehandeling betreft ziet Van Der Veken planning als het voornaamste aandachtspunt. “De technieken hebben we in de vingers. Of de klant nu nood heeft aan clean piping, laminaire luchtsnelheden … We werken altijd een concept op maat van de behoeftes uit. Pas dan gaan we op zoek naar de geschikte toeleveranciers die qua levertermijn en qua specificaties daar de beste invulling aan geven.” Maar omdat HVAC-installaties mee in de bouw moeten geïntegreerd worden moeten vele partijen gecoördineerd en nauwgezet samenwerken om tot het gewenste resultaat te komen. Timing is alles. “De sterkte van EQUANS is de grootte van onze organisatie. Als er meer capaciteit nodig is om de deadline te halen, kunnen we snel schakelen met onze teams. Bijkomend zijn wij als BIM-expert een perfecte partner voor architecten en studieburelen.” EQUANS neemt ook het voortouw, als de klant dat wenst. “Door de rol van coördinator in te vullen. Of door in bouwteam te werken. We hebben zo al mooie succesprojecten gerealiseerd.”  

EQUANS werkt altijd een concept op maat van de behoeftes van de klant uit. Pas dan gaat het op zoek naar de geschikte toeleveranciers.

Energiezuinige koelingsinstallaties

Koudeproductie is een van de grootste kostenposten op de energiefactuur. Het belang van energie-efficiëntie kan vandaag dan ook niet onderschat worden. “De klant kan steeds rekenen op de meest zuinige installatie. Voor EQUANS is dat steeds het uitgangspunt is. We werken al jaren aan totaaloplossingen waar we de restwarmte van onze koelingsinstallatie inzetten op plaatsen in de productie waar er net warmte nodig is. Geïntegreerde oplossingen dus, die door ons studiebureau DESS (Development of Energy Saving) tot in de puntjes berekend worden. Op die manier kunnen we de beste rendementen bereiken.” Om de hoogste kwaliteit te handhaven kunnen bedrijven zich echter geen stilstand in hun koelingsinstallaties veroorloven. “We bouwen daarom in kritische installaties redundantie in. Door ze bijvoorbeeld uit meerdere circuits samen te stellen, zodat er zelfs wanneer er eentje uitvalt, verder gewerkt kan worden. Daarnaast zetten we in op remote monitoring. Wanneer een parameter (temperatuur, druk, stroom …) niet meer binnen bepaalde grenzen ligt, kunnen we meteen ingrijpen. Onze techniekers van wacht lossen in de meeste gevallen het probleem zelf online op. Als ze toch ter plaatse moeten gaan, weten ze op die manier al wat er noodzakelijk is om de herstelling uit te voeren”, weet Van Der Veken.

Om de hoogste kwaliteit te handhaven kunnen bedrijven zich geen stilstand in hun koelingsinstallaties veroorloven. In kritische installaties bouwt EQUANS redundantie in.

Klant volledig ontzorgen

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen. Van Der Veken: “We willen een partner zijn. De bedoeling is om de klant volledig te ontzorgen gedurende de volledige levensduur van de installatie. Er kunnen in elke fase wel problemen opduiken. Klanten kunnen erop vertrouwen dat we steeds alles in orde brengen. Want op vlak van luchtbehandeling en koeling mogen er geen compromissen gesloten worden. Het moet werken en de beloofde performanties afleveren.”    

Zowel qua luchtbehandeling als qua koeling en verwarming kan EQUANS overigens ook het onderhoud en de nazorg op zich nemen.

Altijd de juiste temperatuur

In Erpe-Mere werkt EQUANS mee aan de bouw van de nieuwe productiehal van onze klant La Lorraine. EQUANS neemt er alle werkzaamheden met betrekking tot industriële leidingen, HVAC en hoog- en middenspanning voor zijn rekening. Het gebouw is 168 m lang en 78 m breed. EQUANS zal er bijna 10 km aan industriële leidingen aanleggen voor warm en koud water, gas en perslucht. De knowhow van de teams biedt een antwoord op de steeds strengere normen die  in de voedings­sector van toepassing zijn. Ook op het gebied van airconditioning en ver­warming zullen de installaties aan de hoogste eisen voldoen. In totaal 21 lucht­behandelings­groepen, 3 ketels en 31 lucht­verwarmers zullen zorgen voor het gewenste binnen­klimaat. Bijzonder is dat, naargelang de behoefte (verwarming of koeling), lucht­verplaatsings­roosters de lucht­stromen op een dynamische manier zullen aan­sturen voor optimaal comfort en een uit­stekende lucht­kwaliteit. En dat is nog niet alles. EQUANS installeert een elektrische hoofd­cabine waar de aansluiting op het Fluvius netwerk wordt gemaakt, net als een interne midden­spannings­cabine voor de aan­sluiting van vier transfor­matoren. Voor dit project is er zo’n 3,5 km hoogspannings­kabels nodig.

Voor EQUANS is energiezuinigheid steeds het uitgangspunt.
Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Mathieu Noppe

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details