Platform over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit

NL | FR

Jaarboek

Aqua-C-Energy maakt complexe (chemische) waterbehandeling overbodig

anodische-bescherming
Anodische bescherming en filter.

Tekst | Kris Vandekeckhove / Aqualisys

Beeld | Aqualisys® Belgium

10 januari 2023 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

Totaalconcept zorgt voor synergie tussen water en energie

Er wordt meestal gesteld dat de aanpak betreffende waterkwaliteit in een gesloten verwarmings- of koelsysteem verschuift van curatief naar proactief. Dat is in de meeste gevallen ook zo. Maar in de meer dan 12 jaar ervaring van Aqualisys® ziet het bedrijf toch nog te veel dat deze aanpak niet volledig is …

Wanneer een studiebureau zaken voorschrijft en oplegt aan de uitvoerder/installateur, dan zijn dat vaak beschrijvingen van toestellen. In het beste geval wordt eens een procedure beschreven, bijvoorbeeld hoe een spoeling moet uitgevoerd worden of door middel van welke behandeling tot de juiste vulwater-kwaliteit gekomen wordt. De samenhang met wat er achteraf moet gebeuren, hoe deze waterkwaliteit dan verder moet opgevolgd en gestabiliseerd worden, ontbreekt meestal. Er zit dus geen synergie in de gehele procedure. Al helemaal niet meer als dan de overdracht naar de eindgebruiker/eigenaar van het gebouw gebeurt en verder naar diegene die het systeemonderhoud zal doen.

Automatische bypass-ontzilting.

Systemische en systematische aanpak

Eric Ladang MSc, Managing Director Aqualisys®: “Nochtans is het belangrijk om de procedures voor de gehele levenscyclus van het HVAC-systeem al van in het begin uit te schrijven om de duurzaam­heid en energiezuinigheid van de installatie te garanderen. Aqualisys® stelt daarbij een systemische en syste­matische aan­pak voorop. Dat is zo bij het curatief behandelen maar ook bij het pro­actief aanpakken om problemen te vermijden en een levenslange opvolging te verzekeren.”

Nieuw concept: Aqua-C-Energy

Al deze onderdelen van het proces zijn al lang bij Aqualisys® aanwezig, maar het bedrijf brengt dit nu ook als één samenhangend geheel, een totaalconcept dat zorgt voor de synergie tussen het transport medium (water) en wat het transporteert (warmte of koude, dus energie). Ze doopten het concept “Aqua-C-Energy”. Het logo vertegenwoordigt diverse aspecten van zowel de systemen als de toegepaste concepten. De groene rand duidt op een ecologisch verantwoord gesloten HVAC-systeem, alsook op een totaalconcept van ontwerp, bouw, oplevering, onderhoud en opvolging over de gehele levensduur van het systeem. In het midden staat de prominente “C- met de groene druppel” die verscheidene aspecten van het concept vertegenwoordigt.

Monitoring aan de hand van diverse sensoren

Eric Ladang MSc: “Voor een nieuwbouw kan de ontwerper gebruik maken van de volledige procedure die start met de grondige spoeling van het systeem, het opvullen met demi-water, de tussentijdse analyses, het verder optimaliseren van de systeemwaterkwaliteit en de opvolging tot de definitieve oplevering. Vanaf dan gaat een abonnement in met de eindgebruiker of onderhoudsfirma voor de verdere monitoring van het systeemgedrag, dat bepalend is voor de kwaliteit van het energie transportmedium. Dit gebeurt aan de hand van diverse sensoren met als belangrijkste corrosiesensoren, eventueel aangevuld door druk, pH, geleidbaarheid, anodische stroom, etc.”

“Voor bestaande systemen start de procedure meestal met een monitoring-audit, waarbij gedurende een periode van 2-3 maanden het gedrag van het systeem in kaart wordt gebracht, aangevuld door analyses van waterstalen en een visuele systeemscan.”

Mobiele spoelfilter.

Weerbaar maken van het systeem

Belangrijk in het totaalconcept Aqua-C-Energy is ook het weerbaar maken van het systeem zelf tegen afzettingen, met andere woorden de opbouw van een soort immuniteit van het systeem tegen dit soort fenomenen. Dit gebeurt door enerzijds gebruik te maken van demi-water of bypass-ontzilting zodat neerslag van hardheid en de groei van biofilm vermeden wordt en anderzijds door de inbouw van een anodische bescherming die zorgt dat eventuele corrosiereacties geconcentreerd worden op één plaats en de rest van het systeem een beschermende oxidehuid opbouwt. 

Eric Ladang MSc: “We zorgen er met andere woorden voor dat de installatie zelf gaat zorgen dat de kwaliteit van het energietransport medium stabiel blijft, zonder dat er complexe (chemische) water­behandeling aan te pas komt. Net zoals bij de mens een gezond lichaam zorgt voor goede bloedwaarden.”

Écht renderen over een periode van 20-30 jaar

Met het nieuwe totaalconcept Aqua-C-Energy wil Aqualisys® een hand reiken aan iedere ontwerper, installateur, onderhoudsfirma en eindgebruiker die zijn investering (reeds bestaand of nieuw te bouwen) écht wil laten renderen over een periode van 20-30 jaar, zonder het risico op onvoorziene vroegtijdige uitval of vervanging en vermindering van rendement door een verslechterde kwaliteit van het transportmedium.    

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Mathieu Noppe

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details