NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Biomethaan in de lift
Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies.

Biomethaan in de lift

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan, ­geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs Foire de Libramont.

Valbiom, de Waalse organisatie die innovatieve toepassingen voor biomassa promoot, biedt onder­steuning voor deze vorm van groene energie. Bertrand Auquière van Valbiom licht toe: “Iedereen beseft dat we ons in een sterk veranderd energieklimaat bevinden. Het is nu veel interessanter om biogas te produceren ,omdat de prijs van aardgas de laatste tijd fors gestegen is. Wij voelen dat er ook politieke steun is en een groot enthousiasme rond biomethanisatie. Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies. Wij zullen het dossier bestuderen en de ondernemer helpen de juiste keuzes te maken.”

De Waalse federatie voor landbouwers die biomethaan produceren, FEBA, zorgt ervoor dat de beschikbare technologische kennis en regelgeving voor alle geïnteresseerden beschik­baar is. “Meestal komt een project­ontwikkelaar naar FEBA of naar een organisatie als Valbiom om de haalbaarheid te studeren en te begrijpen hoe het werkt”, vertelt Julin Pozza van Feba. “Vervolgens bezoekt hij de installaties van onze leden, om in de praktijk te zien waar hij aan begint. Op dat moment krijgt hij als lid van onze federatie de steun van alle leden om zijn project zo goed mogelijk uit te werken. Dat is belangrijk, aangezien het minstens één tot twee jaar duurt voor zo’n project gerealiseerd is.”

Op de landbouwbeurs Foire de Libramont ging heel wat aandacht naar biomethaan.

Eerste tractor met CNG-motor

Producenten van landbouwvoertuigen spelen in op de recente evoluties. Dat bleek ook op de landbouw­beurs Foire de Libramont. New Holland stelde er de eerste tractor met een CNG-motor voor. Jan De Graef van New Holland licht toe: “New Holland zoekt al langere tijd naar gerichte oplossingen. Dat heeft zelfs geleid tot de ontwikkeling van een tractor op biomethaan. We bieden ook systemen die klanten toelaten om zelf biomethaan aan te maken. De juiste keuze, als je weet dat energie-onafhankelijkheid vandaag cruciaal is.”

Lokale samenwerkingen zijn essentieel om een biomethaanproject te laten slagen. Walvert is een kmo die landbouwers, overheden en bedrijven helpt om het potentieel te bestuderen en concrete projecten uit te werken.  Jonathan Blondeel van Walvert vertelt: “Wij willen middelgrote projecten ontwikkelen op het niveau van een gemeente, en zo deel uitmaken van de energietransitie. Ons advies is: vraag steun, aarzel niet om uw biomethanisatieproject op te starten. Er is genoeg ruimte voor iedereen. Biomassa is voldoende beschikbaar, maar wordt nog te weinig benut. “

New Holland stelde de eerste tractor met een CNG-motor voor.

KADER: Studie brengt potentieel in kaart

Een nieuwe studie van het Gas for Climate-consortium bevestigt het potentieel van de biomethaan­productie in de EU-lidstaten. Uit de studie blijkt dat er in de EU-27 voldoende duurzame grond­stoffen beschik­baar zijn om de REPowerEU-doelstelling voor 2030 (35 bcm) te halen. Volgens deze studie zou er tot 41 bcm bio­methaan in 2030 en 151 bcm in 2050 beschikbaar kunnen zijn. Dit is significant aan­gezien het huidige (2020) gasverbruik in de EU 400 bcm bedraagt (waarvan 155 bcm uit Rusland werd geïmporteerd).

Op die manier kan biomethaan een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking van de broeikas­gasreductiedoelstelling van de EU voor 2030 en het bereiken van een netto-nuluitstoot in 2050. Bovendien kan biomethaan de Europese energie­zekerheid vergroten door de afhankelijkheid van Russisch gas te verminderen en kan het de druk op de energie­kosten van huishoudens en bedrijven gedeeltelijk verlichten. Om dit te bereiken is zowel op korte als op lange termijn een aanzienlijke schaalvergroting nodig.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details