01:51
17-06-2016

boydens engineering: “BIM is voor ons de nieuwe manier van werken”

Bij boydens engineering deed het BIM-principe twee jaar geleden zijn intrede. Zowel intern (little BIM) als extern (big BIM) zorgen er voor een duidelijke en transparante communicatie met de bouwpartners. “Echte BIM-samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van het bouwproces,” klinkt het. 

Als ingenieursbureau is boydens actief in de conceptualisering, het ontwerp en de controle van laag-energie en passieve ontwerpen in middelgrote en grote gebouwen. Aan de hand van simulaties en berekeningen onderzoekt het bedrijf hoe het een gebouw een duurzame schil kan geven en welke duurzame technieken kunnen/moeten geïntegreerd worden. “BIM is voor ons de nieuwe manier van werken, zowel intern (Little BIM) als extern (Big BIM). Een manier van werken die overigens nauw aansluit bij onze kernprincipes, een duidelijke en transparante communicatie met de bouwpartners. We zijn er al twee jaar actief mee bezig en leggen ons toe op het verfijnen van de berekeningsmethodes in het 3D-model.”

3D-model en (dynamische) simulaties
Na de eerste volumestudies start het proces met het eerste ‘basic’ 3D-model dat de architect opstelt in een vroege fase van het project. Daarop voert boydens simulaties uit om de parameters die een invloed hebben op het comfort in het gebouw – zoals isolatie, hoeveelheid en grootte van de ramen, bezettingsgraad, gebouwgebruik, weerdata, daglicht en technische installaties – te onderzoeken en voorstellen tot optimalisatie te formuleren. “Het grote voordeel is dat we ons in een zeer vroeg ontwerpstadium bevinden waardoor we verschillende situaties kunnen simuleren en tot een gefundeerde oplossing kunnen komen. Door zo vroeg bij het project betrokken te zijn en duidelijk te communiceren met de architect, verloopt de samenwerking efficiënter en kan het gebouw écht duurzaam ontworpen worden.”

BIM---technische-installaties-1---©-boydens-engineering

“De simulaties laten ons toe de comforttemperatuur van het gebouw duidelijk in beeld te brengen en de daaraan gekoppelde energieverbruiken vast te stellen. Op uurbasis wordt het gebouw onderworpen aan alle invloedsfactoren zoals ze ook in de realiteit voorkomen, zoals zonlicht, bezettingsgraden en automatische of manuele sturingen van de technische installaties. Zo zie je duidelijk de mogelijkheden om het gebouw energie-efficiënt te ontwerpen. Eventuele moeilijkheden kunnen opgelost worden in het virtuele model.”

3D-model en gedetailleerde berekeningen
Nadat de conceptuele krijtlijnen zijn uitgezet, gaat het 3D-model verder naar het detailontwerp van de technieken en de daarbij horende berekeningen. BIM maakt het mogelijk een duurzaam project uit te werken door de intensieve voor-simulaties op het 3D-model, maar ook door de geïntegreerde rekenresultaten die grafisch gevisualiseerd worden en die onmiddellijk in het model worden verwerkt. Hier komt ook het economische aspect aan bod. In deze vroege fase heeft een intense samenwerking ook tot positief gevolg dat de uitvoering vlotter verloopt. Mogelijke coördinatieproblemen door het visuele model werden al geïdentificeerd en weggewerkt. Een ander positief voordeel: de integratie van de berekeningen zorgt voor minder fouten omdat je onmiddellijk met de verschillende afdelingen intern, of met de bouwpartners extern, kan overleggen.

BIM in de toekomst
Echte BIM-samenwerking zal leiden tot een verdere professionalisering van het bouwproces. boydens engineering omarmt die ontwikkeling en tracht ze vooruit te stuwen. “Het bouwproces moet steeds sneller en efficiënter verlopen, het is dus geen overbodige luxe om meer tijd te investeren in het gedetailleerd ontwerpen van een project alvorens de uitvoering te starten. Tegelijk kan de verduurzaming doorgezet worden en hebben alle betrokken partners een beter inzicht doorheen het bouwproces.”

Tekst: boydens engineering, Jeroen Schreurs Beeld: boydens engineering, Flickr

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: BIM , boydens engineering , Software , Thema

Installatie en Bouw België partners