NLFR

Platform over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Een te hoge pH-waarde (zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte in het cv-water zal corrosievorming versnellen.

Corrosie in cv-installaties vermijden met compact en handig RO-toestel

Hebt u perfect zoutarm nodig om installaties te vullen, conform de Duitse VDI 2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV 278 van het WTCB? Denk dan aan de nieuwe AQA Therm MOVE Power van waterbehandelingsspecialist BWT. Want overal waar perfect zoutarm water ter beschikking moet worden gesteld, mobiliseert dit supercompact en superhandig RO-toestel zijn sterktes: zowel mobiel als stationair, en altijd overeenkomstig de strengste eisen.

Waterbehandeling raakt in België meer en meer ingeburgerd. Maar nog veel te vaak wordt het enkel geassocieerd met sanitair water. Terwijl ook de kwaliteit van het water dat door cv-installaties, vloerverwarmingsleidingen of zonnecollectoren loopt, goed moet zijn, om afzettingen te voor­komen. Deze hebben namelijk een weerslag op de warmte­overdracht en de levensduur van de installatie en zorgen voor een aanzienlijk rendementsverlies.  

Precies daarom vaardigde de Duitse ingenieurs­vereniging VDI richtlijnen uit voor de kwaliteit van cv-water: de ‘VDI 2035-richtlijnen’. Hierin staan richtwaarden voor de hardheid, de pH-waarde, de geleidbaarheid en het zoutgehalte in functie van de aangewende metalen en capaciteiten van ketels. 

Sinds juli 2021 onderstreept ook het Belgische WTCB (Weten­schappelijk en Technisch Centrum van het Bouw­bedrijf) het belang van kwaliteitsvol vul-, bijvul- en systeem­water voor verwarmings­installaties. In de Technische Voorlichting (TV) 278 worden tal van aan­bevelingen gegeven ter voor­koming van afzettingen en corrosie in cv-installaties.

De AQA Therm MOVE Power: een compact en mobiel toestel met een hoog debiet.

Corrosie: een sluipend probleem

Corrosie in verwarmingsinstallaties is in België een veelvoorkomend probleem. Het leidt tot de vorming van corrosieslib (zwart magnetiet tot zelfs roodgekleurde roest) en is vrijwel volledig te wijten aan de aanwezigheid van zuurstof in de installatie, een foute mix van metalen, een te hoge pH-waarde (zuurtegraad) of een te hoog zoutgehalte van het verwarmingswater. 

Een eerste belangrijke oorzaak van zuurstoftoevoer is een gebrek aan drukbehoud in de installatie. Om te vermijden dat onderdrukken ontstaan, moet het expansievat correct worden gedimensioneerd, regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.  

Ook kunststof leidingen en soepele aansluit­slangen die onvoldoende zuurstofdicht zijn, kun­nen aan de bron liggen van zuurstof­toevoer in de installatie. Het is dan ook afgeraden om derge­lijke leidingen te gebruiken. 

Aangezien corrosie een sluipend verschijnsel is, wordt aanbevolen om – ook in kleinere installaties – heel goed de kwaliteit van het cv-water in het oog te houden. Een te hoge pH-waarde (zuurtegraad) en een te hoog zoutgehalte in het cv-water zal corrosievorming versnellen. En als vulwater kiest men best voor perfect zoutarm water. Want hoe lager het zoutgehalte in het cv-water, hoe lager de corrosiesnelheid.

Perfect zoutarm dankzij omgekeerde osmose

Water zoutarm water maken kan met een toestel dat werkt volgens het principe van omgekeerde osmose (Reverse Osmosis / RO). Hierbij wordt water onder druk door een membraan gepompt, zodat enkel watermoleculen worden door­gelaten. Organische moleculen, micro-organismen en zouten (mineralen) worden tegenhouden. 

Met omgekeerde osmose kan 95 à 98% van de aanwezige zouten uit het water worden gehaald. Wat overblijft is precies het perfecte zuivere water dat nodig is voor de cv-installatie. 

In de Technische Voorlichting (TV) 278 van het WTCB worden tal van aanbevelingen gegeven ter voorkoming van afzettingen en corrosie in cv-installaties.

Dé oplossing voor HVAC-professionals  

Om als professional het vulwater van diverse installaties perfect zoutarm te maken, is het gebruik van een mobiel RO-toestel het handigst. 

Daarom ontwikkelde waterbehandelings­specia­liste BWT voor HVAC-professionals de AQA Therm MOVE Power: een compact en mobiel toestel met een hoog debiet. Het levert tot 360 l/u. en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset. Werking in continu is mogelijk, en als er hogere debieten nodig zijn, kunnen verschillende toestellen gecombineerd worden. 

De geleidbaarheid van het water wordt constant bewaakt en als de grenswaarden overschreden wordt, krijgt de gebruiker een alarm.

Het is ook een gebruiksvriendelijk toestel. Wan­neer de membraanset versleten is, kan die ge­makkelijk verwisseld worden; er is geen speciaal gereedschap voor nodig. De vulprocedure is automatisch gestuurd: de vulling stopt zodra de voorgeprogrammeerde systeemdruk is bereikt.  

Ook voor andere (industriële) toepassingen  

Naast de aangewezen oplossing om verwarmings­installaties te vullen, conform de Duitse VDI 2035-richtlijnen en de recent gepubliceerde TV 278 van het WTCB, is AQA Therm MOVE Power uiteraard ook bruik­baar voor andere toe­passingen waar­voor mineraalarm of gedeminerali­seerd water nodig is, zoals bevochtigings­installaties, indu­striële processen of professionele reiniging.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details