NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
De Pen | Claude Debaecker, vice-voorzitter Atic

De Pen | Claude Debaecker, vice-voorzitter Atic

De zoektocht naar een antwoord op de vraagstukken van vandaag en morgen

De bouwsector is een complexe wereld, die bovendien voortdurend in beweging is. Deze beïnvloedt niet alleen het milieu op vele manieren – zoals energiegebruik en de lucht- en waterkwaliteit – maar speelt ook een belangrijke rol in het welzijn van het individu in zijn leefomgeving, zowel op het werk als thuis. Daarom is het van essentieel belang dat een hedendaags gebouw het resultaat is van een gemeenschappe­lijke en gecoördineerde aanpak van eigenaars, ontwerpers, aannemers en idealiter de toekomstige bewoners, en dit alles met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Met Atic (Koninklijke Vereniging van de Verwarmings-, ventilatie- en klimaatbeheersingstechniek) organiseerden we op 19 december 2019 een studiedag, die volledig in het teken stond van nieuwigheden in de HVAC-sector.

We zien dat iedere bouwprofessional zich steeds meer bewust wordt van de problematiek die de opwarming van de aarde met zich meebrengt. Dit thema staat bij Atic inderdaad hoog op de prioriteitenlijst bij het beoordelen van een ‘goed’ of een ‘minder goed’ ontwerp. De filosofische en technische overwegingen zij hierbij belangrijk: hoe reageren we op de geschetste probleemstelling?

Zoals in vele lezingen tijdens de studiedag is gezegd, wordt de economie – de drijvende kracht van onze moderne samenleving – steeds vaker geconfronteerd met het probleem van beschikbaarheid van de grondstoffen. Deze zijn nog steeds voorhanden op onze mooie, unieke planeet, maar worden meer en meer met schaarste bedreigd. Het spreekt voor zich dat de wereld van de bouw en aanverwante technieken gevoelig is voor deze kwestie. Om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, worden gebouwschillen steeds efficiënter, waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die aan het einde van hun levenscyclus gemakkelijk kunnen worden gerecycleerd. Hetzelfde geldt voor technische apparatuur en installaties: zo zijn steeds meer technische installaties uitgerust met luchtterugwinningssystemen. Ook de terugwinning van regenwater voor sanitaire doeleinden is bijna een systematiek geworden.

De trend in de hvac-sector is om de omgevingscondities op een comfortabel niveau te houden door precies zoveel energie te gebruiken als nodig is: niet te veel want verspilling is uit den boze en niet te weinig want een minimum aan comfort is een must. Daarbij moet men met heel wat aspecten rekening houden, zoals de vraag of de activiteitenruimte al dan niet bezet is, het aantal bewoners, en de lucht- en waterstromen die in de voorzieningen circuleren. Het gebruik van warmtepompen kan ook interessant zijn. Het geheel wordt onder controle van de communicerende regelapparatuur geplaatst, waardoor een rigoureus energie- en monitoringbeheer wordt gewaarborgd. Aan de zijde van de machinefabrikanten wordt de nadruk gelegd op energie-efficiëntiecriteria met krachtige software, waardoor het begrip ‘voorspellend onderhoud’ in de picture komt.

De huidige en toekomstige regelgeving is en wordt steeds restrictiever op het gebied van milieuvraagstukken en energieprestatiecriteria. Dat is op zich een goede zaak, en hier moeten we alert op reageren. Iedereen in de sector zal zich moeten aanpassen. Ook installateurs moeten een antwoord vinden op opkomende thema’s zoals de doorgedreven digitalisering en de noodzaak om met z’n allen een steentje bij te dragen aan de groeiende bekommernis om het klimaat.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details