NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Een performant klimaatbeleid dankzij innovatieve verwarmingstechnieken

Een performant klimaatbeleid dankzij innovatieve verwarmingstechnieken

Memorandum van ATTB voor de regionale, federale en Europese verkiezingen 2019

Vandaag is de roep om een energietransitie sterker dan ooit. Dit vraagt om een coherent en sterk beleid, zowel op gewestelijk, federaal als Europees niveau. Een dergelijk beleid heeft pas kans van slagen als alle stakeholders, zowel maatschappelijke als economische actoren, bij dit beleid worden betrokken. Als vertegenwoordiger van de distributeurs van verwarmingstechnieken, zowel de conventionele als de hernieuwbare, wil ATTB (Associatie voor de Thermische Technieken in België) met dit memorandum een aantal voorzetten geven naar de toekomstige beleidskaders die na de verkiezingen van mei 2019 zullen worden gevormd.

1. Vertaal klimaatambities in concrete actieplannen

ATTB vraagt om een duidelijk beleidskader rond de energietransitie en een afstemming tussen de Europese, federale en gewestelijke beleidsniveaus. Dit vergt een resultaatgericht beleidstraject met vooropgestelde meetbare doelen. Een dergelijk kader schept het vertrouwen waaraan de sector voor thermische technieken nood heeft om zelf de juiste investeringen te doen, zowel qua technologie als wat beroepsopleidingen en marktoriëntatie betreft. Afstemming tussen de maatregelen van de verschillende niveaus zodat deze complementair worden zonder met elkaar in concurrentie gaan of elkaar tegen te werken is hierbij van essentieel belang.

2. Versnel de renovatie van het bestaande gebouwenpark en verwarmingsarsenaal

Een geïntegreerd beleid op het vlak van renovatie van het bestaande gebouwenpark is een belangrijk onderdeel dat het klimaatbeleid dient. In de eerste plaats denken wij dan aan de grondige isolatie van de gebouwschil. Maar ook moet er aandacht zijn voor de vervanging van de verouderde verwarming door energie-efficiënte installaties. De ATTB-leden bieden alle geschikte oplossingen aan.

3. Versnel de transitie naar CO2-arme verwarming

Het is van belang om de transitie naar een CO2 -arme verwarming te faciliteren met oog op de 2030-2050 doelstellingen van Europa. Enkel de CO2-uitstoot zou als parameter mogen dienen. Het verschil tussen de elektriciteitsprijzen en de prijzen van de fossiele brandstoffen vormt een belemmering voor bepaalde hernieuwbare technologieën, die in landen zoals Zweden en Zwitserland nochtans wel een brede ingang gevonden hebben. Een eventuele lastenverschuiving tussen beide dient rekening te houden met de actuele gebruikers en dus geleidelijk aan te gebeuren. De transitie zal bestaan uit verschillende maatregelen en oplossingen aangepast aan de mix in het gebouwenbestand. ATTB pleit daarom voor een evenwichtige mix van verschillende energiebronnen voor verwarmingsdoeleinden waarbij ook de belangen van consument en economie niet uit het oog worden verloren.

4. Een groene taxshift

Voor de fiscale hervormingen denkt ATTB  aan een mix van financiële, fiscale en parafiscale maatregelen. Zo pleit ATTB voor een algemene btw-verlaging voor materialen en technieken die exclusief worden toegepast voor het energie-efficiënter bouwen en verbouwen van gebouwen. Ook lijkt het de sector voor thermische technieken raadzaam premies voor niet-energiegebonden renovaties of aankoop van woningen te heroriënteren in de richting van energie-efficiënte renovaties en verduurzaming van bestaande woningen.  ATTB pleit dan ook voor een herintroductie van de fiscale voordelen voor verwarmingstechnieken en dringt eveneens aan op een interfederaal kader voor financiële en fiscale stimuli voor energieperformante verwarmingstechnieken.

5. Een voorbeeldrol voor de overheid

In het renovatiebeleid van overheidsgebouwen dienen de gewestelijke, gemeenschaps- en federale overheden een voorbeeldrol te spelen. ATTB roept dan ook de overheden op om de renovatie van eigen gebouwen te versnellen door hier strengere isolatienormen en toepassing van energie-efficiënte verwarmingstechnieken te introduceren.

6. Klimaatbeleid als economische uitdaging

De sectoren die ATTB vertegenwoordigt zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden op het vlak van een efficiënt klimaatbeleid en kunnen heel wat taken op zich nemen als de overheid daarvoor de nodige ruimte creëert. De bedrijven die bij ATTB aangesloten zijn, investeren permanent in vernieuwende diensten en technologieën. Samen met de overheden willen zij blijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Hiervoor dient echter op beleidsvlak een langetermijnvisie ontwikkeld te worden waar bedrijven hun bedrijfsplannen kunnen op afstemmen. Enkel door in te zetten op innovatie en samenwerking tussen overheid en privésector kunnen we het initiatief nemen in de aanpak van de klimaatuitdaging. Zo maken we de Belgische economie sterker door kansen te creëren voor bedrijven gespecialiseerd in verwarmingstechnologie. Een weldoordacht klimaatbeleid creëert ook talrijke werkgelegenheidskansen voor jong en minder jong talent. Hiervoor dient het opleidingsaanbod, zowel in het technisch- en beroepsonderwijs als in de opleidingen georganiseerd door de sectoren, de arbeidsbemiddelingsdiensten en het volwassenonderwijs afgestemd worden op de nieuwe uitdagingen. ATTB roept de overheden hierbij op tot samenwerking met de binnen ATTB vertegenwoordigde sectoren en deze samenwerking te verankeren binnen het energie- en klimaatbeleid.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details