02:03
22-03-2018

Efficiënte kalkpreventie zonder zout

Sinds kort is er een alternatief voor traditionele ontharders die op basis van zout werken. Bij het OneFlow antikalksysteem, een uitvinding van Watts Water Technologies, blijft het calcium in het water zitten, maar kan het zich niet hechten aan de leidingen. Hetzelfde comfort, maar eenvoudiger te plaatsen en bovendien niet schadelijk voor het milieu.

De werking van OneFlow is helemaal anders dan bij een waterontharder met. Christophe Gabriels van Watts Benelux legt uit: “In water zit HC03, Ca2+ en Mg2+. Bij hard water vormt zich CaC03, ofwel kalk. Een waterontharder zal de Ca2+ en Mg2+ uit het water halen door ionenuitwisseling met Na+ (zout), waardoor er geen CaCO3 (kalk) ontstaat.”


OneFlow is goedkoper dan een traditionele ontharder op zout.

Neutraliseren
OneFlow® gebruikt een innovatieve technologie (Template Assisted Crystallization, TAC) die de kwaliteit van het leidingwater verbetert door de kalk te neutraliseren. Deze technologie trekt calcium- en magnesiummineralen in hard water aan en zet deze om in kristallen microdeeltjes. Deze zachte inerte kristallen spoelen gewoon met het water mee. Ze zetten zich niet meer vast op oppervlakten.

Kalkaanslag is dus uitgesloten en leidingen, verwarmingselementen, kranen en dergelijke blijven kalkvrij. Bovendien blijven alle noodzakelijke stoffen, zoals calcium en magnesium, in het water aanwezig. Het water blijft zuiver, gezond en smakelijk.

OneFlow kan overal gebruikt worden, van een gewone woning over een appartementsblok tot bedrijfsgebouwen en hotels. “Ook in warmtewisselaars komt ons systeem goed van pas. Die zijn heel gevoelig voor kalkafzetting. Vaak levert dat problemen op, maar een ketel die daardoor stilvalt wordt vaak niet onder de garantie aanvaard. Daar biedt OneFlow dus een oplossing”, zegt Gabriels.

Makkelijk en autonoom te gebruiken
Een belangrijk voordeel van OneFlow is dat het makkelijk en volledig autonoom te gebruiken is: er is geen elektriciteit nodig, geen afvoer, geen onderhoudscontract, en vooral geen zout; een groot verschil met een traditionele waterverzachter. Gabriels: “Voor het milieu is dat een grote troef. Indien het voorraadvat van een gewone ontharder vol calcium zit, dan moet er gespoeld worden (= regenereren). Dat betekent onnodig veel waterverbruik, en er moet bovendien pekelwater (water met een hoog zoutgehalte) in de rioleringen geloosd worden. OneFlow is een groene technologie, er wordt geen water verspild en er komt geen zout aan te pas.”

OneFlow is bovendien veel gemakkelijker te onderhouden dan een gewone ontharder. Het patroon dat erin zit gaat tot twee tot drie jaar mee en is nadien eenvoudig te vervangen. Dat OneFlow zeer compacte afmetingen heeft, is ook mooi meegenomen. Het toestel kan het beste achter de waterteller geplaatst worden. Zo wordt het water in heel het huis beschermd tegen kalkafzetting.

Californië
Watts Water Technologies introduceerde OneFlow al meer dan tien jaar geleden in de Verenigde Staten, en dat is geen toeval. “In verschillende delen van Californië zijn waterverzachters namelijk verboden, en dit omwille van de zeer negatieve invloed van zout water op het milieu. Zeker in plekken waar zoet water schaars is, is het zeer schadelijk om zout water te lozen. Bijgevolg is OneFlow ginds al goed ingeburgerd.”

In Europa is OneFlow nieuw, en Watts Benelux is ervan overtuigd dat ook hier de mensen snel de voordelen zullen inzien. “De meeste mensen onderschatten hoe schadelijk ontharders met zout zijn. Ze verbruiken elektriciteit en verspillen onnodig ‘duur’ leidingwater.

Daardoor vervuilen ze het milieu met pekelwater. Bij OneFlow blijven de gezonde mineralen in het water en wordt er bovendien geen enkel chemisch element aan het water toegevoegd. En toch vermijdt de gebruiker kalkafzetting. OneFlow is bovendien goedkoper dan een ontharder: het kleinste model is reeds te verkrijgen vanaf 395 euro.”


Voor OneFlow is er geen elektriciteit nodig, geen afvoer, geen onderhoudscontract, en vooral geen zout.

Tekst Filip Van der Elst    |    Beeld Watts Industries
Uitgelichte afbeelding boven: OneFlow is zeer compact en gemakkelijk te installeren.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Installatie en Bouw België partners

Ventilair Group BelgiumVeko