NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Energietransitie & Vastgoed: op naar een CO2-arm(er) gebouwenbestand

Energietransitie & Vastgoed: op naar een CO2-arm(er) gebouwenbestand

Vlaanderen staat op energievlak voor bijzonder grote uitdagingen. We moeten het energieverbruik drastisch terugschroeven en hernieuwbare energiebronnen maximaal inzetten. Kortweg energietransitie. Niet eenvoudig met een energie-intensieve industrie, een verouderd gebouwen-bestand en de typisch Vlaamse ruimtelijke ordening. Verschillende actoren wierpen tijdens het seminarie ‘Energietransitie & Vastgoed’ van SPRYG Real Estate Academy een blik op een CO2-arme(re) toekomst.

De energietransitie staat als internationaal beleidsdoel opgetekend in het Klimaatakkoord van Parijs. 195 landen engageerden zich om de opwarming van de aarde tegen 2100 met 2 graden Celsius te beperken. Een ambitieuze doelstelling die een algemene aanpak vereist van de overheid, bedrijven, energieleveranciers én burgers.

Duurzame obligaties

De Vlaamse overheid zet sterk in op een energie-efficiënter gebouwenbestand. In november 2018 plaatste de Vlaamse Gemeenschap een duurzame obligatie en haalde op één dag 500 miljoen euro op bij 61 institutionele investeerders uit 11 verschillende landen. Bij de recente uitgave van een tweede duurzame obligatie haalde de overheid 750 miljoen op. Met dit bedrag gaat het Vlaams Kabinet Energie van minister Lydia Peeters de energie-efficiëntie van zijn gebouwen verbeteren, betaalbare woningen bouwen en passiefscholen financieren in het kader van ‘Scholen van Morgen’. In de toekomst zal Vlaanderen er ook initiatieven in de circulaire economie mee financieren.

beeld-event-spryg-03-kopieren

Het Hermann Teirlinckgebouw in Brussel, een mooi voorbeeld van de Vlaamse overheid om energieneutrale gebouwen neer te poten.

 

Voorbeeldrol Vlaamse Overheidsgebouwen

De Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen stipuleert dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna-Energieneutraal moeten zijn. Voor nieuwe overheidsgebouwen geldt dit sinds 2019. Het Facilitair Bedrijf heeft ruim 180 gebouwen van de Vlaamse Overheid in beheer en is al een decennium bezig met energiebesparingen. Die inspanningen resulteerden begin 2017 in een gecertificeerd energiemanagementsysteem volgens ISO 50001.

De toepassing van de ISO 50001 standaard zorgt niet alleen voor energiewinsten, maar garandeert ook een steeds verbeterend energiemanagement. Ten opzichte van 2018 waren alle ISO50001-gebouwen goed voor een besparing van 22.5% op het primaire energieverbruik per werkplek. Het Facilitair Bedrijf stelt ook drie ambitieuze doelstellingen voorop om het patrimonium te optimaliseren. Ten eerste wil het tot 2030 3% kWhpr/jaar besparen met de ISO50001-gebouwen. Ten tweede wil het bij het inhuren van gebouwen streven naar circulaire duurzaamheid op lange termijn. Ten derde streeft het bij nieuwbouw naar energiepositieve gebouwen.

Energiealternatieven vinden ingang

Duurzame warmte zoals industriële restwarmte, aardwarmte of biomassa, biedt opportuniteiten en wordt volop onderzocht. Een mooi voorbeeld is de eerste geothermiecentrale voor diepe aardwarmte in Vlaanderen die VITO bouwt op de Balmatt-site in Mol. Vijf boorputten zullen in eerste instantie 1,5 megawatt elektrische energie leveren, maar op termijn moet dat 5 megawatt worden. De geothermiecentrale wordt in Mol en Dessel gekoppeld aan een warmtenet. Het resultaat: volledig hernieuwbare en CO2-neutrale aardwarmte.

beeld-event-spryg-02-kopieren

Simulatiebeeld Nieuw Zuid in Antwerpen. (Beeld: antwerpen.be)

 

Duurzame stadsontwikkeling

Hernieuwbare energieproductie wordt idealiter gekoppeld aan uitgekiende ruimtelijke strategieën. Zo wordt Nieuw Zuid een toonvoorbeeld en kataly-sator voor duurzame stadsontwikkeling in Antwerpen. Bouwheer Triple Living engageert zich om duurzaam om te springen met energie en grondstoffen. Zo is er een warmtenet, een passiefhuisstandaard voor een CO2-neutrale wijk, veel groen en wadi’s voor een hemelwaterneutrale wijk.

Het project De Nieuwe Dokken in Gent van Van Roey en CAAAP trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie, dankzij de toepassing van het innovatieve concept ZAWENT (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning). Afvalwater uit vacuümtoiletten wordt samen met vermalen keukenafval gescheiden opgehaald en in een vergister omgezet in biogas. Van het grijze afvalwater wordt ter plaatse warmte gerecupereerd. Na zuivering zal het naburige zeepbedrijf Christeyns het water hergebruiken. Van dat bedrijf zal laagwaardige restwarmte naar de woonwijk terugkeren.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details