Erasmus Gardens
02:46
10-01-2019

Erasmus Gardens | Anderlecht

Deadlines halen dankzij grondige ontwerpfase

Voor het project Rustoord Erasmus Gardens is Van Den Briele uit Hasselt aangesteld voor de uitvoering van HVAC en sanitair, AEW voor elektriciteit. Beide bedrijven maken deel uit van de Democo Group. Ze zijn gespecialiseerd in de grotere installaties, industrie, kantoorgebouwen en appartementsgebouwen. Doordat ze alle speciale technieken in-house opnemen, is een perfecte communicatie en coördinatie mogelijk tussen de verschillende projectleiders. Ook voor de eindklant is er maar één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Zo heerst er een transparante, rechtlijnige communicatie.

Erasmus GardensPatrick Heyneman, directeur van Van Den Briele (Beeld: Gianni Camilleri).

Patrick Heyneman is directeur van

Installatie en Bouw België partners

Install DaysDorien Aerts