Expansievaten drinkwatersystemen
02:21
20-07-2018

Expansievaten in drinkwatersystemen

Drinkwater is een groot goed, iedereen gebruikt het. Hoewel onze aarde voor een behoorlijk deel met water is bedekt, dreigt er toch een tekort aan schoon drinkwater. Drinkwater wordt, net als de energie die het kost om water te verwarmen, steeds duurder. Wie verspilling voorkomt, bespaart daarmee water, energie en geld. Een speciaal expansievat voorkomt dat schoon drinkwater ongemerkt het riool instroomt vanuit de sanitaire installaties van woningen, bedrijven en instellingen. 

Drinkwater dat, bijvoorbeeld door een boiler, wordt opgewarmd zet uit. Water kan (in tegenstelling tot lucht) niet worden samengedrukt. Het in de installatie aanwezige veiligheidsventiel opent zich en

Installatie en Bouw België partners