NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Fesah neemt maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus

Fesah neemt maatregelen in verband met de strijd tegen het coronavirus

Op 23 maart 2020 werd een nieuw ministerieel Besluit inzake COVID-19 uitgevaardigd, dat het ministerieel besluit van 18 maart 2020 volledig vervangt.

Wij ook stellen echter vast dat er voor het PSC 149.01 nog steeds een tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds het nieuwe ministerieel besluit waar er geen beperkingen zijn voor PSC 149.01 en anderzijds de FAQ op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

Wij wensen vanuit FEE toch het een en ander te willen verduidelijken.

In het MB van 23 maart 2020 staat duidelijk in de bijlage dat er geen beperkingen zijn voor het PSC 149.01. De beperkingen die vermeld zijn in ‘dezelfde groep van paritaire subcomités’ zijn enkel beperkingen van toepassing op PSC 149.03 en PSC 149.04. Dit betekent dat voor bedrijven die vallen onder PSC 149.01 er mag worden afgeweken van de verplichting tot social distance. Aan de andere kant is de lijst met FAQ’s van de FOD Binnenlandse Zaken niet in lijn met dit MB en spreken zij dat enkel in het geval van dringende onderhouds- en herstellingswerken, er mag worden afgeweken van de verplichting tot social distance. Als F.E.E. beschouwen wij de regels zoals beschreven in het MB overheersend aan een FAQ lijst.

 1. PSC 149.01

Het PC 149.01 werd zonder beperkingen opgenomen in de lijst van de cruciale sectoren opgenomen in het laatste ministerieel besluit van 23 maart 2020 (MB).

In de strikte lezing van het ministerieel besluit én de voorzichtigheid in acht genomen, zijn wij de mening toegedaan dat alle ondernemingen van het PSC 149.01 hun activiteit kunnen verderzetten aangezien de sector bijdraagt aan de diensten (die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking).

Hierbij dient men wel in de mate van mogelijke de volgende regels in acht nemen :

 • Telewerk
 • Social distancing (verplicht 1,5 meter afstand houden) indien telewerk niet mogelijk is.

 

Een sluiting van de onderneming is bij strikte lezing van het MB van 23 maart 2020 niet van toepassing. Schriftelijk  werd er ons via e-mail vanuit het IBZ/FGOV bevestigd dat in de kolom ‘beperkingen’ in de bijlage aan het nieuwe MB van 23 maart 2020 geen vermelding staat naast PSC 149.01 en dat de beperkingen in deze groep enkel gelden voor het PSC 149.03 en PSC 149.04.

 1. PC 124

Hieronder vallen bvb de loodgieters en chauffagisten.

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd ook het PC 124 ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren. Hier is er wel een beperking vermeld mat name ‘beperkt tot de dringende werkzaamheden en tussenkomsten’. Hier kunnen we dus een onderscheid maken tussen de dringende en de niet-dringende activiteiten.

Dringende activiteiten

Het PC 124 valt onder de lijst van de cruciale sectoren, maar enkel wat betreft de dringende herstellings- of onderhoudswerken. Dat betekent dat installateurs deze activiteiten altijd mogen uitvoeren, zelfs als het onmogelijk is om daarbij de social distancing maatregel te respecteren. Uiteraard dienen zij in de mate van het mogelijke alternatieve veiligheidsmaatregelen te treffen om de werknemers optimaal te beschermen, bv:

 • Handschoenen
 • Mondmaskers
 • Veiligheidsbril

 

De werknemers dienen zich apart te verplaatsen tenzij ze in het bedrijfsvoertuig de social distancing maatregel kunnen respecteren (strenge controle). Indien nodig, kan men zijn werknemers stimuleren om de verplaatsing met eigen wagen te doen.

Niet-dringende activiteiten

Bedrijven die vallen onder het PC 124 kunnen andere niet-dringende activiteiten uitoefenen, maar hierbij gelden de algemene verplichtingen zoals voor andere niet-essentiële bedrijven, d.w.z.:

 • Telewerk te voorzien waar mogelijk (denk aan administratief bedienden of interventies op afstand);
 • Voor werknemers waarbij telewerk niet mogelijk is, de regels van social distancing te respecteren namelijk verplicht 1,5 meter afstand houden;
 • Indien geen van beide mogelijk is, dient de onderneming (gedeeltelijk of volledig) te sluiten.

 

 1. PSC 149.04

Hieronder vallen o.a. de groothandels in sanitair & verwarming

In het nieuwe MB van 23 maart 2020  werd het PSC 149.04 ook opgenomen in de lijst van essentiële sectoren.
Hier staat in de kolom van de beperkingen vermeld “beperkt tot onderhoud en herstelling”.

In de strikte lezing van het MB van 23 maart 2020 én de voorzichtigheid in acht genomen, zijn wij de mening toegedaan dat de ondernemingen van het PSC 149.04 die ingezet worden in het kader van hun diensten tot onderhoud en herstelling deze activiteit kunnen verderzetten.

Hierbij dient men wel in de mate van mogelijke de volgende regels in acht nemen :

 • Telewerk;
 • Social distancing (verplicht 1,5 meter afstand houden) indien telewerk niet mogelijk is.

 

Dit betekent dat de groothandel materialen mag klaarmaken voor de installateurs die deze dan kunnen komen afhalen bij de groothandel. Hier zullen de regels van social distance dienen te worden gerespecteerd en bij voorkeur worden de materialen in bvb een nachtkluis klaargezet om vervolgens te worden afgehaald door een persoon van de installateur zonder enig fysiek contact.

Toonzalen en toonbanken in de filialen van de groothandel dienen gesloten te zijn.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details