Gebouwen kosteneffectief maken met Model Predictive Control
02:28
01-10-2018

Gebouwen kosteneffectief maken met Model Predictive Control

De regeling van thermische systemen in gebouwen laat soms te wensen over: het resultaat is dat de regeling dikwijls bijgesteld moet worden en dat pompen dikwijls dag en nacht draaien. Doctoraatsstudent Filip Jorissen (KU Leuven) ontwikkelde een nieuwe methodiek om tot beter geïntegreerde systemen te komen, met automatische regeling en ontwerp op basis van wiskundige modellen. Dit kan leiden tot optimalisatie van de systemen, en dus ook tot besparingen. Wij stelden enkele vragen over het hoe en wat van zijn onderzoek.

Wat wilde u onderzoeken, en hoe bent u te werk gegaan?
Wij stellen vast dat vandaag een optimalisatiepotentieel op

Installatie en Bouw België partners

IT-koelsystemenBetere drinkwaterkwaliteit en lagere kosten Schell