NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Helft van de installatiebedrijven ligt volledig stil door corona

Helft van de installatiebedrijven ligt volledig stil door corona

Sectorfederatie Techlink pleit voor verantwoorde versoepeling van de ­maatregelen die een relance mogelijk maakt

Het is intussen duidelijk: het coronavirus zorgt voor de grootste maatschappelijke, economische en gezondheidscrisis van de voorbije decennia. “Dit is een drama voor alle sectoren, maar de installatiesector wordt toch ook bijzonder zwaar getroffen”, zegt sectorfederatie Techlink. “Bijna één op de twee bedrijven is op dit moment niet meer aan het werk.”

Het is voor werknemers in de installatiesector voor alle duidelijkheid niét verboden om aan het werk te zijn. Enkel niet-dringende installatie-activiteiten in bewoonde panden of bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn, moeten volgens de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum worden uitgesteld. “Dringende werkzaamheden zijn ook daar nog altijd toegestaan”, zegt Kris Van Dingenen, Director General bij Techlink. “De vakman moet er in dat geval ook alles aan doen om de regels rond social distancing zoveel mogelijk te respecteren. Als het niet anders kan mag hij daarvan tijdelijk afwijken, maar moet dan in de mate van het mogelijke extra persoonlijke beschermingsmaatregelen gebruiken (naast handschoenen ook een FFP2-mondmasker en veiligheidsbril of gelaatsscherm).”

installateur1-kopieren

‘Dit is de zwaarste crisis die we ooit hebben meegemaakt.’

 

In alle andere, niet-dringende gevallen is de social distancing heilig en mag er in geen geval van afgeweken worden. “En in een woning waar de bewoner thuis is, mag je niet vergeten om hierover ook afspraken te maken.”

Het gevolg is dat de coronacrisis natuurlijk een enorme impact heeft op het zakencijfer van heel wat installatiebedrijven. “We zien nu dat bijna de helft van alle installatiebedrijven voorlopig genoodzaakt is om volledig te stoppen met alle werkzaamheden. Ofwel omdat hun specifieke werkzaamheden verboden worden door de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum, ofwel omdat ze de regels inzake social distancing niet kunnen garanderen. Dit is een drama voor alle sectoren, maar onze sector wordt toch bijzonder zwaar getroffen. Dit is de zwaarste crisis die we ooit hebben meegemaakt.”

Mondmaskers en ontsmetten

“Onze installatiewerken liggen volledig stil. Enkel heel dringende werken worden nog uitgevoerd”, beaamt Diether Verhaeghe, zaakvoerder van installatiebedrijf Diever. “Dat gaat dan bijvoorbeeld om het herstellen van lekken en verwarmingssystemen. Om onze klanten te beschermen draag ik een mondmasker en vraag ik aan de klant om niet in dezelfde ruimte te zijn waar ik aan het werk ben. Daarnaast reinigen we de oppervlaktes en ons materiaal met ontsmettingsalcochol.”

“Het omzetverlies voor de maanden maart en april schat ik tussen de 30.000 en 40.000 euro”, aldus Diether Verhaeghe. “Onze werknemer is tijdelijk technisch werkloos, en we hebben uitstel van terugbetaling van kapitaal aangevraagd bij de bank, om toch wat ademruimte te creëren. De leasing van onze bestelwagens en de kosten voor ons pand blijven wel doorlopen. Die moeten we noodgedwongen uit onze – beperkte – buffer halen.”

Ook de betalingsmodaliteiten zijn anders, zegt Verhaeghe: “Normaal kunnen de klanten rechtstreeks afrekenen met bancontact, maar momenteel bieden we dit niet meer aan en vragen of de factuur per mail of per post mag verstuurd worden. De vervaldatum op de factuur wordt aangepast en we adviseren de klant ook om de toegekomen brief nog enkele dagen te laten liggen, zodat ook op die manier het virus kan verdwijnen.”

vakman-kopieren

‘De huidige crisis is voor sommige bedrijven een bedreiging. Voor anderen net een kans.’

 

MB versus FAQ

Een groot probleem voor de sector is dat de regels niet altijd even duidelijk zijn. Van Dingenen: “Er is enerzijds het Ministerieel Besluit, en anderzijds de FAQ-lijst die het crisiscentrum verspreid heeft. Sommige richtlijnen in de FAQ-lijst zijn tegenstrijdig met wat in het MB staat, en zijn bovendien strenger. Enkel de bepalingen van het MB hebben rechtsgrond, maar als de installateurs kiezen om enkel het MB te volgen, riskeren ze toch boetes op basis van de regels in de FAQ-lijst. Ze kunnen die boetes achteraf aanvechten, maar wie maximaal problemen wil vermijden bij politiecontroles volgt best de richt­lijnen uit de FAQ-lijst.”   

Versoepelen

Techlink probeert vakmensen zo goed mogelijk bij te staan, onder meer door concrete heldere communicatie en juridische bijstand. Ook staat de organisatie in rechtstreeks contact met de overheden: “Zo pleiten we er actief voor bij de overheid om de regels rond social distancing ook bij niet-dringende interventies te versoepelen, bijvoorbeeld vanaf 4 mei en op die manier de geleidelijke heropstart van alle installatieactiviteiten mogelijk te maken. ­Uiteraard zou deze versoepeling in die eerste periode enkel kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat er alternatieve veiligheidsmaatregelen worden genomen om de werknemers te beschermen, bijvoorbeeld het gebruik van mond­maskers en veiligheidsbrillen.

De komende weken kunnen dan gebruikt worden om de voorraad mond­maskers aan te vullen en opleiding te geven over hoe de mondmaskers correct moeten gebruikt worden.”   


Stresstest biedt installatiebedrijven perspectief tijdens en na corona

Om installatiebedrijven te helpen zich voor te bereiden op het heropstarten van hun activiteiten, ontwikkelde Geert Vanhees, groeistrateeg bij 4Growth, een stresstest. “De stresstest stelt installatiebedrijven in staat om op een eenvoudige manier de impact van de Coronacrisis op hun bedrijf in kaart te brengen”, zegt Jan Lhoëst, commercieel directeur bij Techlink. “De huidige crisis is voor sommige bedrijven een bedreiging. Voor anderen net een kans. Regelmatig worden zwaktes van een bedrijf net een sterkte, of omgekeerd. Sterktes van een installatiebedrijf kunnen mogelijks een nog grotere sterkte worden. Met de stresstest bieden we bedrijven een concreet instrument om hier inzicht in te krijgen en de coronacrisis te beheersen”.

Eens een bedrijf de impact van de crisis in kaart heeft gebracht, kan het nieuwe doelstellingen formuleren en vertalen naar concrete acties om de negatieve impact te verminderen en de positieve impact ten volle te benutten. Hierdoor krijgen installatiebedrijven meer controle tijdens de respons- en de post-crisis fase. Hoewel de huidige gezondheidscrisis nog niet voorbij is, is het absoluut noodzakelijk dat de installatiebedrijven zich nu al voorbereiden op een krachtige herstart.

Naast de stresstest biedt Techlink i.s.m. Geert Vanhees van 4Growth enkele concrete tips die bedrijven kunnen omarmen om hun business tijdens en na de versoepeling van de coronamaatregelen terug te activeren. “Hoewel de lockdown er stevig heeft ingehakt bij de Belgische installatiebedrijven, gebruiken velen de huidige situatie ook om zaken te realiseren waar ze onder normale omstandigheden niet aan toe komen. Denk maar aan het voorbereiden van campagnes, het vervolledigen en opkuisen van databases, het in kaart brengen van innovaties voor de toekomst, prospects in nieuwe segmenten in kaart brengen, enzovoort”, zegt Jan Lhoëst. “Verder is het noodzakelijk om de relatie met bestaande klanten en leveranciers te blijven onderhouden, ook tijdens de crisis. En zonder meer is financiële scenarioplanning belangrijk om deze crisis te overleven.” Jan Lhoëst merkt ook op dat Techlink zijn installateurs begeleidt doorheen de energietransitie in de technische sector. “Wij krijgen nu sterke signalen dat de post-Corona klant nog meer duurzame oplossingen zal wensen. En dat hij naar nog meer digitale processen zal vragen. Allemaal aspecten die installateurs nu kunnen voorbereiden.”

Installatiebedrijven kunnen de stresstest downloaden op de website van Techlink.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details