NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
‘Hernieuwbaar gas is essentieel voor de energietransitie’

‘Hernieuwbaar gas is essentieel voor de energietransitie’

Eén rode draad op Talks About Gas 2019: het potentieel van groen gas, een belangrijke schakel in de evolutie naar een koolstofarme maatschappij. Experts uit diverse sectoren namen het woord, schetsten de mogelijkheden en de uitdagingen. Dat de lat hoog ligt, bleek alvast uit een enquête onder de aanwezigen: tegen 2050 zou meer dan 50% van de gasconsumptie moeten gedekt worden met groen gas. “Om die sterke ambitie te realiseren moet er nog heel wat gebeuren. Maar we zijn het aan onze kinderen en kleinkinderen verplicht”, aldus Werner Pas (EBEM).

In de voormiddag werden onder meer de resultaten van de studie van Gas.be en Valbiom, naar het potentieel van biomethaan in België, voorgesteld (u leest meer over deze studie in onze columnrubriek ‘De Pen’). In de namiddag lag de nadruk op interessante voorbeelden uit de praktijk. Zo is altijd een goed idee om een kijkje te nemen bij de buurlanden. Vanuit dit opzicht kwam Christophe Belet (GRDF) getuigen over de ervaringen in Frankrijk bij het injecteren in het netwerk. In Frankrijk zijn er sinds september 2019 107 sites waar biomethaan geïnjecteerd wordt. 

“Na drie maanden zitten de meeste sites aan de gevraagde geïnjecteerde hoeveelheden”, zegt Belet. “We zijn goed op weg om onze doelstelling te behalen, met name het groen maken van 10 procent van het gasverbruik. Concurrentieel worden is nu de grote uitdaging. De kostprijs ligt nu op ongeveer 100 euro/MWh. Een belangrijk voordeel is dat we intussen al over meer dan 100 sites beschikken, en dat levert interessante schaalvoordelen op.”

Een belangrijk Belgisch pilootproject is de biomethanisatie-installatie in Merksplas. De gft-vergistingsinstallatie van IOK Afvalbeheer produceert biomethaan, dat onder meer aangewend wordt voor de verwarming van het Centrum voor Illegalen. Hilde Vanbelle van facilitator Fluvius blikt tevreden terug op het project. “We hebben leergeld betaald, en we hebben vele lessen getrokken uit voorbeeldprojecten in de buurlanden.” 

“Waar een wil is, is een weg én een wet”, pikt Werner Pas van energieleverancier EBEM in. “Het verhaal hoeft niet te eindigen in Merksplas. Er zijn nog heel wat locaties die in aanmerking komen voor een dergelijk project. Denk maar aan een ziekenhuis, waar potentieel is om de installatie met een warmtekrachtkoppeling (wkk) en biomethaan draaiende te houden. Alleen is er nood aan een regelgevend kader en moet de prijs van biomethaan naar omlaag, bijvoorbeeld via een steunmechanisme.”

‘Gas is de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt, omdat de klemtoon eenzijdig op elektriciteit lag. Toch biedt gas vele mogelijkheden.’

 

Niet voor de consument

Voorlopig is het potentieel voor groen gas bij de consument nog beperkt, zegt Vanbelle. “Daarvoor is de prijs van biomethaan nog te hoog. Maar grote bedrijven zijn wel in staat om hun hele proces te vergroenen, dankzij kwalitatieve wkk’s.” Wellicht komen er in de komende jaren nog nieuwe projecten bij. “We krijgen heel wat vragen van lokale overheden en bedrijven. Op technologisch vlak zijn we er volledig klaar voor, alleen steekt de financiering nog vaak stokken in de wielen”, aldus Vanbelle.

Ook sectorfederatie FEBEG, dat bedrijven in de elektriciteits-en gassector vertegenwoordigt, ziet kansen. Kristof Schreurs: “Om tegen 2050 de broodnodige en vereiste CO2-reductie te realiseren, zijn inspanningen nodig. Het staat buiten kijf dat aardgas nog zeker tot 2030 een belangrijke rol zal blijven spelen. Voor de periode daarna moeten we op zoek naar alternatieven. Hernieuwbaar gas is immers essentieel om een energietransitie te kunnen realiseren. Jammer genoeg heeft België op dit moment al een achterstand op de buurlanden. We zijn dan ook vragende partij om meer projecten voet aan de grond te laten krijgen.” 

Gas terug uit de vergetelheid

In een afsluitend panelgesprek konden de sprekers nog hun mening geven over enkele hete hangijzers. Olivier Van der Maren: “Gas is de laatste jaren wat in de vergetelheid geraakt, omdat de klemtoon eenzijdig op elektriciteit lag. Toch biedt gas vele mogelijkheden. De belangrijkste vraag is en blijft: wie betaalt de rekening? We merken dat politici nauwelijks op de hoogte zijn van het bestaan en de mogelijkheden van biomethaan, en dus ook nog geen plan van aanpak hebben. Er is dringend nood aan een politiek akkoord rond de financiering van groen gas.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details