Platform over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit

NL | FR

Nieuws

Het Stookoliedecreet en het Vlaamse Energie- en Klimaatplan: alles wat je moet weten

Domestic_bovengrondse-tank
Een bovengrondse propaantank.

Tekst | Primagaz

Beeld | Primagaz

23 maart 2022 Leestijd 6 minuten

Deel dit artikel

In oktober 2021 keurde het Vlaamse Parlement de uitfasering van stookolieketels goed. Het decreet wil mensen vooral aansporen om te kiezen voor meer milieuvriendelijke verwarmingstechnieken. Wat houdt dit nu precies in? 

Vanaf 1 januari 2022 is het verboden om een stookolieketel te plaatsen of te vervangen voor nieuwbouw of ingrijpende renovaties, of voor bestaande woningen (zowel residentieel als niet-residentieel) waar een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is.

Voor bestaande woningen waar geen aardgas­aansluiting mogelijk is, mag er bijgevolg dus wel nog een nieuwe stookolieketel worden geplaatst. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er geen premies voor stookolieketels meer beschikbaar zijn, wel voor gascondensatieketels, met name de Fluvius-premie. Deze premie geldt enkel voor geschermde afnemers of de prioritaire doelgroepen van de Vlaamse energielening. Het bedrag van deze premie voor een nieuwe gascondensatieketel hangt af van de brandstof van je oude ketel. 

Met het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 dat in december 2019 werd goedgekeurd mikte Vlaanderen op een CO2-reductie met 35 procent ten opzichte van 2055. Maar om dat te halen, waren bijkomende inspanningen nodig, vandaar dat er nieuwe maatregelen werden voorgesteld in de Vlaamse Visienota. Deze bijkomende maatregelen zouden garant staan voor een reductie met 40 procent. In het plan zijn meer dan 300 maatregelen opgenomen, wij highlighten de voornaamste in onderstaand artikel.

Een ondergrondse propaantank.

Renovatie

Vanaf 2023 komt er een verplichting tot renovatie voor wie een energieverslindende woning koopt. Wie een woning van label E of lager aankoopt, moet binnen de 5 jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Om deze renovatieplicht te ondersteunen, worden er renteloze leningen beschikbaar gemaakt tot € 20.000 en komen er ook hogere premies. Verbouwers die renoveren naar label C, B of A kunnen een lening met een negatieve rente tot -1,5 procent krijgen. Zij krijgen dus geld van de Vlaamse overheid om de renovatie op te starten.

Nieuwbouw

Vanaf 2023 komt er voor nieuwbouwwoningen een verplichting om (minstens) met hybride warmtepompen te verwarmen. Deze warmte­pompen werken deels op aardgas of propaangas en deels op elektriciteit. Er komt ook een stimulans voor warmtepompen bij bestaande woningen. Daar wordt de subsidie voor een hybride warmtepomp verhoogd van € 800 naar € 1.500 en voor een klassieke warmtepomp van € 1.500 naar € 2.250. Bij de VREG wordt er bovendien ook aangedrongen om een voordeliger distributie­nettarief voor warmtepompen in te voeren.

Vanaf 1 januari 2026 zal bovendien bij nieuw­bouw geen aardgasaansluiting meer mogelijk zijn. 

Belangrijk om te weten is dat bovenstaande maat­regelen die zijn opgenomen in de visienota nog niet gestemd zijn door de regering en bij­gevolg nog niet zijn omgezet in wetgeving. Momen­teel is er in de klimaatplannen geen vermelding van propaangas. 

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot verminderen met 55 procent en tegen 2050 zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

België in de energietransitie

België wil tegen 2030 de broeikasgasuitstoot verminderen met 55 procent en tegen 2050 zelfs volledig klimaatneutraal zijn. En hierin speelt het koolstofvrij maken van verwarmingssystemen in off-grid gebieden een cruciale rol. Zowel propaan als biopropaan spelen een sleutelrol in de energietransitie. 

Want door over te schakelen van stookolie op (bio)propaan kies je voor:

 • Een lagere CO2-uitstoot: een CO2-reductie van 20 procent met propaan en met biopropaan maar liefst 70 procent.
 • Een veelzijdige energiebron met heel wat verschillende opslagmogelijkheden.
 • Een budgetvriendelijke energiebron want een gasketel is goedkoper in aankoop en onderhoud dan een mazoutketel.
 • Een oplossing op maat van gasflessen tot gastanks.
 • Combinatie met hernieuwbare energie door propaan te combineren met andere hernieuwbare energiebronnen.
 • Beter voor de luchtkwaliteit want propaan stoot weinig fijnstof en zwaveloxides (SOx) uit.

Hoe kan je kiezen voor propaan van Primagaz? 

Primagaz kan helpen met bepalen welke keuze geschikt is voor een bepaalde woning. Op de website van Primagaz vind je een test – die uitwijst welke oplossing op propaan van pas komt in een woning – en een infobrochure over verwarmen op propaan.  

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Mathieu Noppe

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

  Stuur ons een bericht

  Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

  Details