ventilator group belgie
01:47
25-04-2016

Hoe werkt de bypass van de Sentinel Kinetic?

Waarom gebruiken we de bypass?

De Sentinel Kinetic types B/BH (230m³h) Plus BH (420m³h), FH (290m³h) 300Z (270m³h) zijn standaard uitgerust met een zomerbypass voor freecooling en leveren nachtelijke en energieloze verkoeling van de woning wanneer de temperatuur van de woning en de buitentemperatuur dat toelaten. Met deze functie wordt bijgedragen tot het reduceren van de kans op oververhitting van die woning.

Drie bedrijfsmodi

Er zijn drie bedrijfsmodi voor boost beschikbaar: Normaal aan uit, Avond boost en Nachtelijke boost.

1. Normaal aan uit
Er is een normaal en laag luchtdebiet voorzien bij de programmatie van de unit (instelling laag, midden, boost snelheid). Het toestel past zijn debiet aan volgens de manuele instelling (bvb. boost), de programmatie via weekprogramma of meetresultaten van de luchtkwaliteitsensoren. Wanneer de ruimte warmer is dan de ingestelde temperatuur (weergegeven als “binnentemperatuur”) (en u met andere woorden de kamer wilt laten afkoelen) en de buitentemperatuur koeler is dan de huidige kamertemperatuur, (m.a.w. de kamer kan met de buitenlucht worden gekoeld), dan treedt de zomerbypass in werking en stuurt de unit koelere buitenlucht naar binnen om zodoende de vertrekken af te koelen.

Houd rekening dat bovenstaande werking geldt indien de temperatuur van de buitenlucht hoger is dan bv. 15°C (instelbaar). Deze veiligheid steekt ingebouwd om koude luchtstromen en condensatie te voorkomen. De ingestelde gewenste comforttemperatuur binnen ligt bij voorkeur 2 à 3 graden hoger dan de temperatuur op de thermostaat van de centrale verwarming en eventueel 2 à 3 graden lager dan de insteltemperatuur van de eventueel geplaatste thermostaat van een airconditioning. Zo voorkomt u een conflict tussen beide systemen.

2. Avond boost
In deze modus gaat het toestel over tot de boostsnelheid wanneer de buitentemperatuur ‘s avonds afkoelt. Na enige tijd keert het toestel terug naar zijn standaardmodus om nachtlawaai te vermijden.
De unit werkt steeds in de boostsnelheid, ventilatiestand 3 dus. Als de temperatuurvoorwaarden zoals beschreven in de standaardmodus niet langer vervuld zijn of als er 5 uur verstreken zijn na opening van de bypass, wordt de bypass gedeactiveerd en stapt het toestel af van de boost en keert de unit terug naar zijn geprogrammeerde of initiële ventilatiestand.

3. Nachtelijke boost
Bij deze modus wordt de bypass ’s nachts geprogrammeerd wanneer de buitentemperatuur daalt. U kunt deze bedrijfsmodus gebruiken wanneer koeling een hogere prioriteit vormt dan het extra geluid die een werking in boost produceert. Merk op dat de geluidswaarden van uw system beïnvloed worden door het kanaalontwerp en de opstelling, net als door de afmetingen van en het type ventielen dat gebruikt wordt in de ruimtes. De unit werkt na activatie van de bypass steeds in boost snelheid. De zomerbypass schakelt uit en de boost stopt wanneer er niet langer aan de temperatuurvoorwaarden is voldaan zoals beschreven bij modus Normaal aan uit.

Wanneer de zomerbypass actief is, knippert de aanduiding Zomerbypass Aan gedurende 3 seconden aan de bovenkant van het scherm

Hoe past u deze instellingen aan?

Vanuit het scherm Klokinstellingen drukt u tweemaal op de knop om het scherm Zomerstand te openen. Als de unit een zomerbypassmodel is, kunt u via het scherm Zomerstand de zomerbypassbediening in- en uitschakelen. Dit scherm wordt slechts weergegeven als de bypass is geïnstalleerd (standaard waarde bij levering). Indien niet kunt u deze activeren via het installateursmenu.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Installatie en Bouw België partners