Delabie
02:03
05-11-2018

De juiste maatregelen voorkomen bacteriegroei in water

België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk,… Elk land heeft een eigen regelgeving betreffende het monitoren van de bacteriologische kwaliteit van het waternet. Deze voorschriften hebben een gemeenschappelijke basis, die overal terug te vinden is: het gebruik van kringlopen, het bepalen van een minimum temperatuur van het warm water, enz.

DelabieOok in België is het verplicht in elk type publiek gebouw de bacteriologische kwaliteit van het water in het net te controleren, door regelmatig monsters af te nemen en analyses uit te voeren. Wat betreft de aanwezigheid van Legionella in het water dienen bijkomende tests te worden uitgevoerd wanneer waarden

Installatie en Bouw België partners

TROXPromat