NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Klimatisatie nieuw internaat beperkt de prikkels

Klimatisatie nieuw internaat beperkt de prikkels

Naar het ontwerp van HASA-architecten uit Muizen bouwt de vzw Broeders van Liefde een nieuwbouw internaat met 40 kamers op de campus Kristus Koning te Brecht. Ingenieursbureau BOTEC nv uit Wommelgem werkte het technische concept van de installaties uit met specifieke aandacht voor de toekomstige bewoners, met name jongeren met een verstandelijke beperking, en met als belangrijkste uitgangspunten: duurzaamheid, veiligheid, comfort en privacy.

De bewoners van het internaat zijn kinderen en jongeren tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende beperking waarbij beroep wordt gedaan op woonondersteuning. Het gebouw is onderverdeeld in 4 leefgroepen om een onderscheid te kunnen maken in de verschillende doelgroepen: lichte, matige, ernstige verstandelijke beperkingen en NAH (niet aangeboren hersenletsel).

Oververhitting

Om de prikkels van de bewoners te beperken is de klimatisatie van het gebouw cruciaal met in het bijzonder het onder controle houden van de oververhitting.

In eerste instantie is het belangrijk de zoninstraling tegen te houden waarbij de locatie en de oriëntatie van het gebouw uiteraard een belangrijke rol spelen. Om de koellasten te beperken hebben de architect en bouwheer een zeer bosrijke omgeving gekozen voor de nieuwbouw en de ramen van de kamers maximaal naar het noorden en oosten gericht. Aan de gevels van de kamers en leefruimten die wel naar het zuiden en westen gericht zijn, wordt een vaste zonwering onder 90° aangebracht aan de gevel. De meest belaste kamers waarbij de vaste zonwering de volledige zoninstraling niet kan dekken, zijn daarenboven bijkomend uitgerust met geautomatiseerde screens.

Het gebouw is onderverdeeld in 4 leefgroepen om een onderscheid te kunnen maken in de verschillende doelgroepen.

 

Verder werd na een grondige voorstudie en kosten-batenanalyse door BOTEC, gekozen voor de aanleg van grondbuizen voor de aanvoerlucht van de luchtgroepen. Door warmte-uitwisseling met de bodem zorgen de grondbuizen enerzijds voor voorverwarming van de koude lucht in de winter en anderzijds voorkoeling van de warme lucht in de zomer.

In de winter is de energiewinst vaak te klein om de installatie af te schrijven maar in de zomer is de energiewinst aanzienlijk groter. Bij een goed gedimensioneerde installatie kan het gebouw gekoeld worden zonder aanwezigheid van een koelinstallatie. De ventilatiedebieten in de kamers zullen daarbij opgedreven worden om het gewenste koeleffect te bekomen.    

Comfort

BOTEC tracht de installaties steeds te ontwikkelen in het belang van de eindklant. Het heeft geen zin om technisch ingewikkelde installaties te ontwikkelen die ontregeld geraken en waar na verloop van tijd niemand nog vat op heeft.

Met die gedachte is voor de opwekking van het sanitair warmwater en cv-water gekozen voor een traditionele opbouw met 2 gascondensatieketels geplaatst in cascade.

Het sanitair warmwater wordt rondgepompt door middel van een circulatieleiding waardoor het comfort van onmiddellijk warm water bij de tappunten is gegarandeerd. Om enigszins controle te hebben op het waterverbruik en de temperatuur krijgen alle douches voorgemengd water, bedienbaar met een drukknop, waarbij de looptijd vooraf kan ingesteld worden.

Alle collectoren bevinden zich tevens bewust buiten de kamers om bij misbruik de watertoevoer voor een bepaalde tijd af te kunnen sluiten.

Na een grondige voorstudie en kosten-batenanalyse door BOTEC werd gekozen voor de aanleg van grondbuizen voor de aanvoerlucht van de luchtgroepen.

 

Privacy en veiligheid

Door het specifiek cliënteel en de opbouw met de verschillende leefgroepen was het een cruciaal gegeven voor de bouwheer om deze groepen gecontroleerd toegang te geven tot bepaalde delen van het gebouw. Het volledige gebouw werd bijgevolg voorzien van een online toegangscontrolesysteem. Het systeem is zo opgebouwd dat centraal beheer van de toegangsrechten mogelijk is.

Aanvullend aan het toegangscontrolesysteem werd een camerabewakingssysteem voorzien met een aantal binnen- en buitencamera’s op de kritieke plaatsen.

In iedere kamer is tevens reeds bekabeling voorzien voor het bijplaatsen van camera’s in functie van de noodzaak. Dit zal door de bouwheer geëvalueerd worden na de ingebruikname.

Tevens wordt het bestaande draadloze telefonienetwerk aanwezig op de campus uitgebreid in de nieuwbouw door het bijplaatsen van de nodige DECT access points. De DECT telefoontoestellen zijn uitgerust met een noodknop die de begeleiders steeds kunnen indrukken in geval van problemen.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details