Platform over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit

NL | FR

Elektrotech

Metingen aan elektrische (PV-) installaties sterk in opkomst

Installatie-en-Bouw_NB-april-2022_afbeelding-1
Bij het aankopen van nieuwe apparatuur bekijk je op voorhand best of het meetinstrument voorzien is van de functies voor de metingen die je in de komende jaren wilt gaan uitvoeren.

Tekst | Euro-Index

Beeld | Euro-Index

9 mei 2022 Leestijd 4 minuten

Deel dit artikel

Er zijn verschillende redenen waarom meten steeds belangrijker worden. Er zijn ondertussen PV-installaties die 20 à 25 jaar oud zijn. Aan de hand van IV-curve metingen kan worden nagegaan in hoeverre deze installaties nog rendabel, en mogelijk aan vervanging toe zijn. Anderzijds kent de PV-markt de laatste jaren een explosieve groei en daar hebben ook onbevoegde partijen met beperkte kennis van zaken op ingespeeld, wat nefast kan zijn voor de elektrische veiligheid.

Zijn metingen verplicht?

Het zou goed zijn om na de oplevering van een PV-installatie een polariteit en een isolatie­weerstands­meting uit te voeren. Met deze metingen kan men namelijk vaststellen of er geen connectie­fouten gemaakt zijn waar­door brand kan ontstaan. Van­daag zijn deze metingen nog niet ver­plicht, maar de kans is reëel dat hier in de toe­komst wel eisen aan gesteld zullen worden.

Periodiek keuren

Bij het opleveren van een elektrische installatie moet de installateur ervoor zorgen dat de instal­latie voldoet aan de AREI. Bij de inbedrijfs­telling is het opportuun om een aantal metingen uit te voeren om na te gaan of de PV-installatie veilig is en goed functioneert. Met hetzelfde meet­instrument zouden periodieke controles kunnen worden verricht en kan worden vastgesteld of er veranderingen hebben plaatsgevonden en/of er iets mis is. Zo is het zeker relevant om de openklem­spanning (Voc) en kortsluitstroom (Isc) na te meten en bij voorkeur te vergelijken met de Standaard Test Condities (STC) van de datasheet. Een periodieke keuring zou de veiligheid, renda­biliteit en levensduur van de panelen ten goede komen.

Er moet wel rekening gehouden worden met het feit dat PV-installaties niet zo gemakkelijk spanningsloos te maken zijn. Hiervoor moet een specifieke isolatieweerstandsmeter gebruikt worden. Een functionaliteit die een gang­bare weerstandsmeter niet heeft.

Laadpalen testen: Check en denk toekomstgericht

Als het om meten en testen gaat, check je bij de aanschaf best uitgebreid of het instrument geschikt is voor de metingen die je ermee wilt gaan uitvoeren. Je kunt bijvoorbeeld met een gewone installatietester prima meten aan een laadpaal, mits gebruik van de juiste adapter. Maar opgelet, want lang niet alle installatie­testers hebben een 6 mA differentieel­schakelaar test­functie, waar laad­palen wel vaak gebruik maken van een 6 mA differentieel­schakelaar. Bij het aan­kopen van nieuwe apparatuur bekijk je op voor­hand dus best of het meet­instrument voorzien is van de functies voor de metingen die je in de komende jaren wilt gaan uitvoeren.

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

Contact

Mathieu Noppe

Projectmanager

Benieuwd naar de mogelijkheden? Ik vertel u graag alles over onze samenwerkingspakketten.

0%

    Stuur ons een bericht

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

    Details