NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Nieuwe branddetectienorm en ­regel van goed vakmanschap stellen ­brandbeveiliging op scherp
Fireforum publiceerde in september een nieuwe regel van goed vakmanschap rond elektrische voertuigen in parkeergarages.

Nieuwe branddetectienorm en ­regel van goed vakmanschap stellen ­brandbeveiliging op scherp

Een nieuwe regel van goed vakmanschap rond elektrische voertuigen in parkeergarages, medewerking aan de nieuwe branddetectienorm, de traditiegetrouwe Academy en awarduitreiking in november: Fireforum heeft het voorbije jaar niet stilgezeten. Brandbeveiliging hoog op de agenda plaatsen, blijft hét streefdoel van de vakvereniging.

Fireforum vzw is opgericht in 2009 met als doel de dialoog te stimuleren tussen de verschillende stakeholders in de brandbeveiligingssector, van de brandweer over de industrie en overheden tot de verzekeraars en preventie-adviseurs. Ook met het kwaliteitslabel FISQ wil Fireforum de brandveiligheid in de sector bevorderen. “We streven ernaar om breed te sensibiliseren over brandbeveiliging. Dat doen we onder meer met ons kwaliteitslabel FISQ en door onze medewerking te verlenen aan het opstellen van wetgevingen en normen allerhande, die we actief mee verspreiden in de sector”, vertelt Dominique Du Tré, gedelegeerd bestuurder bij Fireforum.

Regel van goed vakmanschap

Fireforum neemt ook zelf het initiatief door regels van goed vakmanschap uit te werken. “Hiermee willen we hiaten in de wetgeving opvullen”, legt Bart Vanbever, Senior Expert Fire Safety van Agoria en Fireforum, uit. “We stellen deze regels op in nauwe samenwerking met de wetgever en met de betrokken stakeholders, om er een gedragen document van te maken.”

Vers van de pers is de nieuwe regel van goed vak­man­schap Elektrische Voertuigen in Parkeer­garages. Bart Vanbever: “Omdat elektrische voer­tuigen een relatief nieuw fenomeen zijn, is dit aspect nog niet toe­gevoegd aan de recente nieuwe brand­wetgeving voor parkeer­garages. De Hoge Raad voor Brand­veiligheid heeft wel zijn steun gegeven aan Fireforum om hierrond regels van goed vak­manschap uit te werken. Voor de wetgever is dat een ideale manier om consensus te creëren in de sector en de regels te testen in de praktijk, zodanig dat er een solide basis gelegd wordt voor het wetgevend kader.” Voor nieuwe parkeergebouwen volgt de regel van goed vakmanschap grotendeels de nieuwe brandwetgeving die binnenkort in het Koninklijk Besluit wordt gepubliceerd. “Regionale overheden stimuleren het plaatsen van laadpalen echter ook in bestaande parkeergarages. Daarom vragen wij aan eigenaars om er eerst voor te zorgen dat hun parkeergebouw aan alle geldende regels inzake brandbeveiliging voldoet, alvorens laadpalen te installeren. Dat lijkt evident maar is het niet altijd”, aldus Vanbever. “Daarnaast hebben we een aantal zaken toegevoegd omtrent de hele elektrische keten tot aan het voertuig, alsook een luik over branddetectie waarbij de laadposten uitgeschakeld worden bij brand.” De regel van goed vakmanschap is integraal te raadplegen op de website van Fireforum, en dat in beide landstalen.

Nieuwe branddetectienorm

Nog nieuw op het gebied van wetgeving is de nieuwe brand­detectienorm die vlak voor de zomer is gepubli­ceerd door de Belgische Normalisatie­commissie, en waaraan Fireforum zijn steun verleent. Deze nieuwe editie van de norm is opnieuw vollediger, beter en duide­lijker dan de vorige edities. “Waar het vroeger hoofd­zakelijk technische voorschriften betrof, ligt nu het accent nu nog meer op de mogelijk­heid om in uit­zonderlijke situaties een aan­gepaste oplossing te kunnen ontwikkelen die conform is aan de norm. Dat laat toe om beter in te spelen op creatieve architectuur, nieuwe technieken, enzovoort”, ver­duidelijkt Bart Vanbever.  

Academy en awarduitreiking

Fireforum heeft duidelijk niet stilgezeten het voorbije jaar, maar het hoogtepunt moet nog komen. Op 16 en 17 november organiseert de vakvereniging de jaarlijkse Fireforum Academy, waar de nieuwe branddetectienorm uitvoerig aan bod komt. “Aan de hand van een reeks voor­drachten gegeven door het bouwteam en experts ter zake gaan we ook dieper in op een brandveilig middelhoog gebouw in hout dat momenteel in uitvoering is in Brussel”, aldus Dominique Du Tré.  

Het hoogtepunt van het jaar wordt ongetwijfeld de feestelijke uitreiking van de Fireforum Awards in het Afrikapaleis in Tervuren op 18 november. Fireforum Awards wil mensen of organisaties bekronen die zich op een of ander vlak in de wereld van de brandbestrijding verdienstelijk hebben gemaakt. “Met een veertigtal inzendingen hebben we opnieuw een mooie selectie”, vertelt Dominique Du Tré. “In elk van de zes categorieën hebben we drie genomineerden geselecteerd, waaruit de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking. Het publiek kan tot op de dag van de uitreiking stemmen op zijn of haar favoriet voor de publieksprijs.”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details