Installatienorm gasinstallaties

Voor propaan- en butaaninstallaties veranderen er enkele dingen door de nieuwe installatienorm.

01:42
02-11-2017

Nieuwe norm voor gasinstallaties: wat moet u weten?

In het voorjaar publiceerde de overheid de nieuwe installatienorm NBN D51-006 in het Belgische Staatsblad. Installateurs moeten ze sindsdien toepassen bij elke uitvoering van een nieuwe of aanpassing van een bestaande gasinstallatie. Deze derde versie werkt de verschillen tussen aardgas- en propaaninstallaties zo veel mogelijk weg. 

De derde uitgave van de norm is een resultaat van lang overleg tussen keuringsorganismen, FeBuPro (de Federatie van Butaan en Propaan), installateurs en de overheid. De filosofie achter het document: één overkoepelende norm creëren voor de verschillende gassen, zodat de installatie er voor standaardklanten en de overheid hetzelfde uitziet en waarbij de veiligheid van elke propaan- of butaaninstallatie steeds primeert. Natuurlijk verhinderen de fysieke eigenschappen van de verschillende gassen een volledige gelijkschakeling, waardoor er een onderscheid blijft. Dat is echter enkel belangrijk voor professionals. “Neem de tweedetrapsontspanning”, zegt Dimitri Blomme, verantwoordelijk voor het contact met de professionele partners bij Antargaz. “Vroeger was er een individuele tweedetrapsontspanner voor elk toestel nodig. Sinds de nieuwe regels moet die gemeenschappelijk buitenshuis, zoals bij een aardgasinstallatie. Door zulke maatregelen is de dimensionering van de installatie meteen ook conform voor aardgas, mocht er in de toekomst toch een aardgasleiding worden aangelegd.”

PLT
Er wijzigt ook wat op het vlak van materiaalgebruik: de PLT-buis is nu ook mogelijk voor propaaninstallaties – weliswaar enkel voor het lagedrukgedeelte (tot 500mbar). De norm laat ook meer soorten verbindingen en koppelstukken toe. “Vroeger moesten installateurs leidingen in de kelder altijd lassen of hardsolderen omdat ze onder het maaiveld werken. Pers- en knelverbindingen kunnen daar nu bijvoorbeeld ook, mits installatie van een individueel gasdetectiesysteem. De regelgeving wordt dus soepeler, maar met extra beschermingsmaatregelen”, zegt Pierre Baquet, verantwoordelijke bij het departement Techniek en Depots bij Antargaz.

Conform voor aardgas en propaan
Nog een voorbeeld: de berekening van de dimensionering van het lagedrukgedeelte van een propaangasinstallatie is gelijkgesteld met die van aardgas. Koen Carels, projectingenieur Metered en Depot bij Antargaz: “Je gaat uit van een aardgasinstallatie met een druk van 25 millibar en volgt dezelfde berekeningswijze, met de berekening van reële en fictieve lengte, het hoogteverschil, het aantal bochten enzovoort. Vroeger kwam je voor beide producten vaak al ongeveer hetzelfde resultaat uit, nu is ook de berekening hetzelfde. Dat maakt de dimensionering van de installatie meteen ook conform voor beide producten.”

“Installateurs ondersteunen”
Verder staan er nog wat aanpassingen in de norm, en hebben de opstellers enkele tegenstrijdigheden weggewerkt. Installateurs die met vragen zitten rond reglementering, berekeningen of materialen kunnen daarvoor terecht bij Antargaz. Vallen caravans bijvoorbeeld onder het toepassingsgebied van de norm? En wat met gasbarbecues? “Installateurs werken vaak niet enkel met gas, maar ook met warmtepompen, zonnepanelen en dergelijke”, zegt Blomme. “Ze kunnen dus geen specialist zijn in elk afzonderlijk vakgebied. Daarom zijn we een tijd geleden ook gestart met een installateursprogramma waaronder we CERGA-opleidingen organiseren met een specifieke module ‘propaan’. Sinds kort geven we ook basisopleidingen op technische scholen om de installateurs van morgen op de specifieke eigenschappen van dat gas te wijzen en sturen we ook een technische nieuwsbrief uit naar de installateurs. Zo proberen we hen zo goed mogelijk te ondersteunen.”

Tekst: Jeroen Schreurs     Beeld: Antargaz

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Installatie en Bouw België partners

GasdetectieSlimme woning