01:36
10-07-2018

De Pen | Alex Polfliet, zaakvoerder Zero Emission Solutions

Steekt onze overheid de kop in het zand om te zoeken naar aardgas?

Na opeenvolgende aardbevingen veroorzaakt door ‘halflege’ gasbellen, draait Nederland uiterlijk in 2029 de gaskraan dicht. Maar wellicht stopt reeds in de winter van 2022-2023 de gaslevering aan België. Met lede ogen stel ik vast dat de Vlaamse en Belgische overheid de kop in het zand steekt en het probleem niet ziet of wil zien.

De kwestie is nochtans urgent. Ik heb een brief in handen kunnen krijgen die een groot Nederlands industrieel bedrijf van haar overheid ontving en die niet mis te begrijpen valt: “Uiterlijk in 2022 er geen industriële bedrijven meer zijn die nog Groningengas gebruiken.” Bovendien vermeldt de brief impliciet dat Nederland de export zal herbekijken. Dat had energieminister Wiebes trouwens ook al gezegd in de Tweede kamer bij aankondiging van het gasuitfaseringsplan.

Op een grafiek, verspreid door de Nederlands overheid. wordt duidelijk gemaakt hoe onze noorderburen hun gasproductie afbouwen van momenteel nog 21, 5 miljard m³ naar 4, 5 miljard m³ in de winter 22-23. België importeert jaarlijks 7, 8 miljard m³ uit Nederland. Zeggen onze politici: “Geen probleem, wij hebben lange termijn contracten met Nederland. Zij moeten ons leveren.” Maar wat baat een leveringscontract als het product dat moet geleverd worden er gewoon niet is?

Zeggen onze politici: “Geen probleem, de Nederlanders gaan hoogcalorisch gas invoeren en er laag calorisch van maken” (via een installatie die stikstof aan het hoogcalorisch gas toevoegt, waardoor het dan laagcalorisch wordt). Niet alleen is het op zijn minst absurd dat je dus kosten maakt om de kwaliteit van gas te verlagen, de geplande capaciteit moet nog worden gebouwd en àls ze al tijdig klaar raakt, zal ze slechts 7 miljard m³/jaar kunnen omzetten. Gelooft men nu werkelijk dat de Nederlanders 7, 8 miljard gaan exporteren als ze zelf maar 4, 5 + 7 miljard kunnen produceren? 

“Geen probleem” zeggen de netbeheerders, “wij hebben een omschakelingsplan”. Dat plan vind je – na lang zoeken – op de website van Synergrid. Het voorziet in de geleidelijke omschakeling tot en met 2029. Dat is 6 jaar nadat het gas op is! Wie houdt men voor de gek? 

En de kosten voor de omschakeling? “Geen probleem”, zegt de overheid, “we werken aan een fonds van een half miljard dat die omschakeling moet financieren” (uiteraard te betalen door de residentiële gasgebruikers). Maar de overheid zegt er niet bij dat dat fonds enkel bestemd is voor de omschakeling van de compressie- en decompressiestations op het net, en  niet voor de vervanging van de individuele ketels die ouder zijn dan 1997 en niet op hoogcalorisch gas kunnen werken.

Volgens de aloude Belgische traditie van “we lossen het probleem wel op als het … te laat is”, mist men de opportuniteit die de Nederlanders wel zien: ze gaan af van het gas en zetten maximaal in op hernieuwbare groene warmte. Zo sla je twee vliegen in één klap: je wordt meer energie-autonoom en dringt de broeikasgasemissies drastisch terug.      

Alex Polfliet,  zaakvoerder Zero Emission Solutions

Installatie en Bouw België partners