Annemie Turtelboom ministerie van Energie
01:51
06-02-2016

De Pen | Annemie Turtelboom, Vlaams minister van Energie

Om het jaar af te sluiten gaf Installatie en Bouw De Pen aan Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom. Zij heeft het over decentrale energie en de invloed die elektrische wagens daarop hebben. Brengen rijdende batterijen onze stroomvoorziening in gevaar of kunnen ze net de oplossing zijn voor energieschaarste binnen- en buitenshuis?

Van alle wagens die vandaag op onze Vlaamse wegen rijden zijn er zo’n 4.500 die dat op elektriciteit doen. Dat is niet veel. Dat is zelfs heel weinig. Toch merken we dat de elektrische wagen aan belangstelling wint. Dat komt onder meer omdat elektrische wagens niet meer de rijdende sardienenblikken van weleer zijn die alleen in een zone 30 een snelheidsbekeuring konden oplopen. Het aanzien dat de rockster-ondernemers van Silicon Valley genieten is daar evenmin vreemd aan.

Natuurlijk gaat het over steeds meer dan alleen het uitzicht van de wagen. Het belangrijkste maatschappelijk voordeel van een elektrische bolide is vooral het milieuvriendelijk karakter: geen C02-uitstoot, geen roetdeeltjes en amper fijn stof.  Wie een kaart van Europa met de fijnstof-emissies erbij neemt ziet in het hart van Europa één grote zwarte vlek: Vlaanderen. Reden genoeg voor mij om de verkeersfiscaliteit te hervormen naar een systeem met duidelijke keuzes op basis van duidelijke parameters. Wie bijvoorbeeld in de toekomst voor een vervuilende dieselwagen kiest zal meer betalen, wie voor een zuinige benzinewagen kiest zal minder lasten betalen, wie voor CNG, waterstof, plug-in hybride of elektrisch kiest zal helemaal niets betalen.

Het is vooral die laatste optie die tot een waterval aan vragen van alerte Vlamingen heeft geleid. “Als er steeds meer elektrische wagens rondrijden, komt onze energiebevoorrading dan in het gedrang? Gaat onze energiefactuur stijgen?” Geen onlogische vragen, me dunkt. De verrassende antwoorden op die vragen tonen echter aan dat we nog lang niet alle mogelijkheden van batterijen en andere vormen van energieopslag hebben doorgrond.

Een doctoraatsstudie aan de VUB toont aan dat je met 1 miljoen elektrische wagens die 1 uur per dag dienen voor energieopslag 1 kerncentrale kan sluiten. Een andere studie van de CREG heeft onderzocht wat de invloed van 1 miljoen elektrische wagens zou zijn op onder meer de elektriciteitsprijs. Door de reservecapaciteit van de autobatterijen te gebruiken kan het zelfs zorgen voor een algemene prijsverlaging. Dat komt omdat auto’s kunnen opgeladen worden op momenten dat de stroom goedkoop is en terug kunnen afladen wanneer er minder stroom beschikbaar is.

Dit nieuw model van decentrale energieopslag gekoppeld aan decentrale energieproductie door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen biedt ook enorme mogelijkheden voor huiselijk gebruik. Het is niet toevallig dat elektrische autobouwer Tesla bezig is met de ontwikkeling van huisbatterijen. En zij niet alleen. In Duitsland, zowat de grootste mogelijke afzetmarkt, staan er talloze spelers klaar om elk huis aan een batterij te hangen. Grootste beletsel blijft momenteel de prijs. De totale investering voor zonnepanelen en een batterij bedraagt er nu rond de 10.000 euro. Toch zien we dat de concurrentie verscherpt. De technologie wordt alsmaar beter en de prijzen zakken stelselmatig. Tesla biedt zijn huisbatterij aan voor 3.615 euro. Concurrent Sonnenbatterie duikt er al onder met een batterij aan 3.599 euro.

De marktwerking die deze huisbatterijen voortstuwt zal karakteriserend zijn voor de revolutie die ons te wachten staat. Het decentraal energiemodel doet ons dromen van een maatschappij waar we voor huiselijk stroomgebruik niet meer afhankelijk zijn van dure en gevaarlijke kerncentrales maar daarentegen heer en meester zijn over eigen energie.

Tekst Annemie Turtelboom

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Installatie en Bouw België partners

TG130 FLIRJET Towel