CEBEO

Ook voor de bedrijfszekerheid zijn ‘smart panels’ een goede zaak. Ze kunnen fouten detecteren en zo productiestilstand voorkomen.

02:12
29-03-2019

‘Smart panels’ in opmars in elektrotechniek

‘The internet of things’ zet zich door in alle sectoren, niet het minst in de elektrotechniek. Slimme stroomverdelingsborden zijn de toekomst willen we een antwoord bieden op de uitdaging van de stijgende stroombehoefte en de beperking van onze CO2-uitstoot. Elektrodistributeur Cebeo ziet het dan ook als zijn taak om innovaties op dat gebied via de installateur bij de eindklanten aan de man te brengen.

“Laagspanningskasten ondergaan vandaag een fikse omwenteling, in die zin dat stroomverdeling er in de zeer nabije toekomst heel anders zal gaan uitzien”, steekt Filip Vanhalst, divisiemanager elektrotechnics bij Cebeo, van wal. “Deze omwenteling kadert

Tekst: Liesbeth Verhulst 
Beeld: Cebeo

Installatie en Bouw België partners

FACQSiemens