NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken
De oplossingen zijn eenvoudig: voorkomen dat het water temperaturen bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen en waterstagnatie in de installatie beperken.

Sommige gewoontes in openbare toiletten mogen we niet doorbreken

Het huidige advies om massaal van thuis te werken, en om publieke gebouwen te sluiten om zo de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën te helpen voorkomen, heeft gevolgen voor de dinkwaterinstallatie. Het is extra belangrijk onderhoud aan deze drinkwaterinstallaties te laten doorgaan. Want wanneer deze niet meer of gedeeltelijk in gebruik zijn, kunnen bacteriën zich gemakkelijk vestigen in de biofilm (een geheel van micro-organismen dat zich aan elkaar en aan een oppervlak in contact met water vasthecht). En afgezien van de huidige situatie moeten we ervoor zorgen dat goede hygiënische gewoontes worden versterkt en ook in de toekomst worden voortgezet in onze openbare sanitaire voorzieningen.

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding en preventie van bacteriegroei en biedt een ruime waaier aan technische oplossingen aan.

De legionellabacterie veroorzaakt de veteranenziekte, een luchtweginfectie die mensen met chronische ademhalingsproblemen en mensen met een verzwakt immuunsysteem treft. De bacterie komt van nature voor in water en ontwikkelt zich daar waar stilstaand water en een bron van voedingsstoffen aanwezig is. De bacterie vermenigvuldigt zich bij temperaturen van 20-45°C en kan bij inademing in aërosolvorm schadelijk zijn. Scholen, zwembaden, kantoren, luchthavens en horeca zijn voorbeelden van publieke gebouwen waar het gebruik van de sanitaire voorzieningen intensief is. In tijden van vakantie of langdurige sluiting wordt het drinkwater (bijna) niet gebruikt, waardoor biofilmvorming in de leidingen versneld kan optreden. 

Grotere commerciële gebouwen hebben vaak facilitaire teams voor het opstellen en uitvoeren van een legionellapreventieplan, maar in kleinere gebouwen ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaren. Op hun beurt vertrouwen zij op lokale expertise om ervoor te zorgen dat hun installatie voldoet aan de regelgeving. De oplossingen zijn eenvoudig: voorkomen dat het water temperaturen bereikt waarbij bacteriën zich vermenigvuldigen en waterstagnatie in de installatie beperken.

Ringleidingen of een gesloten kringloop

De geldende reglementering duidt stilstaand water in de sanitaire installatie aan als bevorderend voor bacteriegroei. Daarom is het gebruik van ringleidingen, of een gesloten kringloop, ten sterkste aanbevolen. De Europese norm NF EN 806-5 stelt bovendien dat delen van de installatie die zelden worden gebruikt, regelmatig gespoeld dienen te worden. De aanbevolen interval is eenmaal per week. De Duitse richtlijn van april 2013, Hygiene in Trinkwasser-Installationen VDI/DVGW 6023, vereist maatregelen voor het verversen van water na meer dan 72 uur onderbroken gebruik van de sanitaire installatie. 

De Best Beschikbare Technieken (BBT) voor Legionella-beheersing van december 2017 stellen dat warm water dient geproduceerd te worden aan minimaal 60°C, met een temperatuur van het circulatiewater van 55°C. Bij deze temperatuur sterft 90% van de bacteriën binnen 2 uur. Als de temperatuur onder deze richtlijn daalt, neemt het risico op bacteriegroei toe.

TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan met automatische periodieke spoeling voorkomt waterstagnatie

Technische oplossingen in de strijd tegen legionella

DELABIE voelt zich sterk betrokken bij de bestrijding en preventie van bacteriegroei en biedt een ruime waaier aan technische oplossingen aan. Zo biedt een centrale thermostaat de gebouwbeheerder de mogelijkheid de voorgeschreven temperaturen in het net aan te houden en de veiligheid van de gebruikers te verzekeren. De thermostaat dient een antiverbrandingsveiligheid te hebben die verzekert dat het warm water automatisch en onmiddellijk wordt afgesloten als het koud water uitvalt en omgekeerd. Door daarnaast te kiezen voor elektronische kranen die zijn uitgerust met een periodieke spoeling, wordt waterstagantie en dus ook bacteriegroei voorkomen. Een automatische spoeling activeert zichzelf namelijk elke 24 uur na het laatste gebruik en spoelt gedurende 60 seconden. Een antistagnatie elektroventiel, zonder rubberen membraan waarachter steeds een kleine hoeveelheid stilstaand water achterblijft, is een bijkomend voordeel in de strijd tegen bacteriegroei. Ook toiletsystemen met directe spoeling zijn specifiek ontworpen voor openbare sanitaire ruimtes met een hoge bezoekfrequentie. Doordat de spoeling direct is aangesloten op het waternet, is er geen reservoir met stilstaand water, en dus geen kalkaanslag of ophoping van onzuiverheden, waardoor er geen elementen aanwezig zijn die de bacteriegroei bevorderen.

De diversiteit in het aanbod van DELABIE geeft de mogelijkheid een oplossing te bieden aan elke vereiste van publieke gebouwen, ongeacht de bestemming of de gebruiker. De DELABIE producten worden geplaatst bij wastafels, douches, urinoirs en WC’s. De kranen bestaan in verschillende modellen: op blad, muurmodel, ingebouwd of met technische ruimte voor bijvoorbeeld zware utiliteiten.   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details