NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Studie LINK2030! belicht veranderingen en kansen energietransitie
Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het beleidskader vormt om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren.

Studie LINK2030! belicht veranderingen en kansen energietransitie

‘De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem’

De recente editie van Install Day, op vrijdag 19 november, had een sterk inhoudelijk programma. Centraal stond LINK2030!, een toekomststudie die een blik werpt op de toekomst van de installatiesector met het oog op de energietransitie. 

LINK2030

De klimaatuitdagingen zorgen ervoor dat we anders en slimmer met energie moeten omgaan. De energietransitie is dus noodzakelijk en zal voor ingrijpende veranderingen én kansen zorgen in de installatiesector. Omdat ook de samenwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs en onderhoudsbedrijven onvermijdelijk evolueert doorheen deze transitie, hebben de Federatie van Elektriciteit en Elektronica (F.E.E.) en Techlink de krachten gebundeld in een toekomststudie: LINK2030. 

Green Deal

Het uitgangspunt van LINK2030 is de Europese Green Deal wat het beleidskader vormt om de klimaatdoelstellingen voor 2030 en een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te realiseren. De federale en regionale regelgeving in België om de energie-efficiëntie en de hernieuwbare elektriciteitsproductie te verhogen en de uitstoot van broeikasgassen te verlagen vloeien hieruit voort. Om deze doelstellingen te bereiken, hebben we nood aan een nieuwe generatie energiesystemen. Dit zorgt voor een maatschappelijke en technologische omgeving die een enorme impact heeft op de sector van multifunctionele installatietechnieken.

Het Ecosysteem “Multifunctionele installaties” bestaat uit fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en energiebeheer.

Ecosysteem

Het Ecosysteem ‘Multifunctionele installaties’ bestaat uit fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven in technisch onderhoud en energiebeheer die actief zijn op het vlak van elektrotechniek, HVAC, sanitair, beveiliging, verlichting, batterijen tot elektrohuishoudtoestellen.

De federaties F.E.E. en Techlink hebben de krachten gebundeld om deze toekomststudie uit te werken omdat niet enkel technologische trends (zoals meer hernieuwbare energie, minder afval en verspilling van hulpbronnen, hightechtoepassen, beheer van datastromen en slimme toepassingen ervoor zullen zorgen dat de installaties van de toekomst klimaatneutraal en circulair zijn, decentraal en slim georganiseerd, en technologisch geavanceerd) bepalend zijn voor het multifunctionele Ecosysteem waarin de installateurs werken. Ook de wisselwerking tussen fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven voor technisch onderhoud en energiebeheer zal veranderen.

Maatschappelijke trends

De maatschappelijke trends zoals het veranderende klantenprofiel (de consument is nu ook prosument), de evolutie naar andere bedrijfsmodellen (bv. ‘as-a-Service (aaS)’) en de ‘war for talent’, zullen ervoor zorgen dat de installatiesector zich moet inzetten op nieuwe technische kennis en digitale vaardigheden. Er zal ook gekeken moeten worden naar nieuwe businessmodellen en samenwerkingsverbanden.

Tip: Investeer in opleiding en ontwikkeling! Als toekomstgerichte werkgever is het belangrijk om in te zetten op technische, digitale en soft (communicatie) skills. Heb oog voor de wensen van professionals van deze tijd, denk aan: het geven van verantwoordelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor de werk-privébalans. De ‘war for talent’ zet zich immers onvermijdelijk voort, aandacht voor menselijk kapitaal wordt alsmaar belangrijker om de uitdagingen van vandaag en morgen te realiseren.

Online webinar

LINK2030 werd op 18 juni 2021 in preview exclusief voorgesteld aan de leden van F.E.E. en Techlink tijdens een online webinar. 

Moderator Hanne Decoutere ging in gesprek met Eric Piers, Gedelegeerd Bestuurder F.E.E., en Kris Van Dingenen, Director General bij Techlink, over hoe ze samen deze energietransitie zullen aanpakken.  

LINK2030 is bedoeld als leidraad en inspiratie voor de politiek (Europees, federaal en regionaal), het onderwijs, de wetenschap, en alle partners in sectoren zoals de bouw, industrie, water en energie. Beide federaties formuleren beleidsaanbevelingen en willen tegelijk inspelen op de marktopportuniteiten om de dienstverlening naar hun leden te verbeteren. Daarnaast roepen ze de beleidsmakers en de bredere sector op om samen de energietransitie op kruissnelheid te brengen.

“De energietransitie kan nooit slagen zonder de inzet van ons Ecosysteem. Samen zorgen we ervoor dat de nieuwe vormen van energie efficiënt worden omgezet in betaalbaar comfort via onze multifunctionele installaties. Onze unieke kracht is dat wij een allesomvattende rol kunnen opnemen”, zegt Van Dingenen. 

‘Een enorm groot aandeel van de Belgische bevolking heeft te weinig kennis over energiebesparende installaties en maatregelen.’

Oproep tot meer samenwerking

Op Install Day riep Techlink ook de overheid op tot meer samenwerking met de sector om de Belgische klimaatdoelstellingen te behalen. Techlink heeft naar aanleiding van de vakbeurs een onderzoek gedaan bij meer dan 1000 Belgen die de drempels en de motivatie van Belgen om energiebesparende installaties te installeren in kaart brengt. Daaruit bleek dat voor 1 op de 2 Belgen het kostenplaatje van energiebesparende installaties of maatregelen hen belemmert er gebruik van te maken.   

“We moeten hier de consument tegemoet kunnen komen, onze installateurs zijn klaar om energiebesparende installaties en maatregelen te installeren, maar de consument moet het kunnen betalen. De overheid moet hier samen met de sector out-of-the-box denken om mensen te stimuleren en te helpen de noodzakelijke energetische renovaties te kunnen uitvoeren, dit moet veel verder gaan dan enkel subsidies”, licht Van Dingenen toe.

1 op de 2 Belgen gaf aan dat het milieu en klimaat hen motiveert om energiebesparende installatie of maatregelen te installeren in hun woning. Nochtans zegt 43% van de Belgen matig tot nooit stil te staan bij het energieverbruik van zijn woning. 82% zegt zelfs matige tot zeer weinig kennis te hebben over energiebesparende installaties en maatregelen, en voor 2 op de 5 is te weinig kennis een belemmering om dergelijke maatregelen te installeren. 

“Een enorm groot aandeel van de Belgische bevolking heeft te weinig kennis over energiebesparende installaties en maatregelen. De link tussen het energie­verbruik, het klimaat én de energiefactuur moet duidelijker worden gemaakt. De sector en de overheid moet hier samenwerken om mensen bewust maken van de opportuniteiten die energiebesparende installaties brengen zowel op vlak van het milieu en klimaat, als hun portefeuille”, besluit Van Dingenen.

Tot slot

De focus van deze vierde editie van Install Day lag op de energietransitie en duurzaamheid in de sector. Via verschillende presentaties van onder andere Dirk Van Evercooren (ODE), Hans Verboven (Sustacon/UAntwerpen), Véronique Vens (Veka) en Jan Caerels (Techlink) werd de impact van de energietransitie op de multifunctionele installatiesector duidelijk gemaakt en werden er praktische tips meegegeven om de opportuniteiten die de energietransitie brengt te grijpen. 

De presentaties kan men downloaden op de website van Install Day:
www.installday.be/seminaries

Meer info? www.link2030.be 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details