01:17
05-06-2018

Systemen van bron tot afgiftepunt

Flamco is voortaan in België ook verantwoordelijk voor de merken Meibes en Simplex. Flamco, onderdeel van het beursgenoteerde Aalberts Industries, kan met deze uitbreiding complete hydronic flow control systemen aanbieden, van warmtebron tot afgiftepunt. Dat resulteert in een gamma van producten die beter met elkaar samenwerken en tot energie-efficiëntere systemen. 

Flamco richt zich op ontwikkeling, productie en verkoop van kwalitatieve expansiesystemen, buffervaten, rendementsverhogende producten zoals lucht- en vuilafscheiders, drukbeveiliging en buisbevestigingstechnologie. Meibes is actief op het vlak van energiedistributie, woningstations en het balanceren, meten en regelen. Simplex biedt dan weer intelligente oplossingen rond het afleverpunt.

Logotherm woningstations
Om een voorbeeld te geven van wat deze uitbreiding met zich meebrengt, lichten we er even één productgroep uit: woningstations, ook wel appartementmodules of afleversets genoemd. “Meibes is al heel lang actief in de markt van de woningstations”, zegt Hans Valcke, Country Director van Flamco Belux. “De warmte wordt geproduceerd in een centrale stookplaats of warmtenetwerk en toegevoerd naar de energie-efficiënte woningstations die instaan voor de verwarming en/of warmwaterbereiding volgens de modernste standaarden. Meibes heeft daarin voor elke toepassing een oplossing. Mede om dit segment direct goed te ondersteunen kwam ook Sisse Knops bij Flamco als sales manager projects in dienst”.

Kostenbesparend
Zulke systemen brengen belangrijke voordelen met zich mee. “Onder meer doordat niet meer elk appartement voorzien moet zijn van een ketel en rookgassenafvoer, zorgt het voor een belangrijke kostenbesparing”, weet Hans Valcke. Nog een voordeel, waarbij niet alleen een economisch voordeel wordt gehaald, maar ook een ecologisch is dat er geen circulatieleiding nodig is en dat het water niet de hele tijd warm moet worden gehouden. Enkel op het moment van de vraag levert het woningstation sanitair warm water. “Hierdoor vermijd je ook de legionellaproblematiek die stilstaand warm water met zich mee kan brengen. Deze technologie vindt meer en meer ingang. Zeker nu men vaker werkt met warmtenetwerken, waarop men dan zeer makkelijk kan aansluiten.”

Ondersteuning
Ter ondersteuning van de commercialisering van deze productgroepen werd het Belgische Flamco team versterkt met 3 medewerkers, en heeft men daarnaast ook nog een openstaande vacature voor een servicetechnieker voor de Belux markt.

Op de website van Flamco is de nodige porductinformatie terug te vinden. Daarnaast worden binnenkort nog nieuwe productencatalogi uitgebracht, zowel voor het Flamco assortiment als voor dat van Meibes.      

Tekst Michel Van den Bosch    |    Beeld Flamco

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Installatie en Bouw België partners