NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Technisch expert garandeert duurzamere, comfortabelere en slimmere gebouwen
Het Equans-team neemt gedurende twaalf jaar het onderhoud voor zijn rekening in het Chirec Delta-ziekenhuis.

Technisch expert garandeert duurzamere, comfortabelere en slimmere gebouwen

2022 was een jaar met historisch hoge energieprijzen. Nog nooit was de nood om ons energieverbruik te reduceren en te verduurzamen zo groot. Aangezien energie-efficiëntie niet meer weg te denken is uit onze levens en veel gebouwen in dat opzicht nog stappen te zetten hebben, zijn oplossingen op maat belangrijker dan ooit. Als wereldwijd marktleider inzake multitechnische diensten kan Equans gelukkig soelaas bieden met zijn jarenlange en veelzijdige expertise. Van state of the art kantoorgebouwen over ziekenhuizen en gevangenissen tot historisch erfgoed: overal zorgt Equans voor performante en slimme techniek. Bovendien biedt de strategische overname door de Franse BOUYGUES-groep nog grotere opportuniteiten op het vlak van onderhoud, service en energie-efficiëntie.

Door de delicate geopolitieke situatie in Europa swingen de energieprijzen al een tijdje de pan uit. Zowel voor huishoudens als bedrijven en overheidsinstanties is dit een zware financiële dobber. Als deskundige service provider kan Equans dan ook van goudwaarde zijn. Gebouwen energie-efficiënter maken, technische installaties beter laten presteren en tegelijkertijd het comfort van de gebruikers optimaliseren: het is een kolfje naar hun hand. “Wij hebben geïntegreerde op­lossingen om de energiefactuur voor gebouwen drastisch te reduceren”, vertelt Natalie Dewulf, general manager Smart Buildings bij Equans. “Denk aan de integratie van predictive control in onze onderhoudscontracten samen met DeltaQ, dat het energieverbruik voorspelt en optimaal bijregelt op basis van artificiële intelligentie. Dank­zij die software kunnen gebruikers ge­middeld 20 % besparen zonder in te boeten aan comfort. Nu de energieprijzen exponentieel gestegen zijn, is de return-on-investment van derge­lijke oplossingen groter dan ooit. De beperkte investering is zelfs al op drie maanden tijd terugverdiend!”

De sterke geografische en technische complementariteit tussen Equans en de Energies & Services-tak van BOUYGUES zal onze werknemers en klanten veel mogelijkheden bieden”, vertelt Natalie Dewulf.

“Onze expertise bestrijkt de volledige waarde­keten: van ontwerp tot realisatie, inclusief project­beheer, onderhoud, exploitatie en technisch beheer van de installaties, met beschikbaarheids­garantie”, legt Natalie Dewulf uit. “Op deze manier profileren we ons als een belangrijke partner voor de energietransitie in de gebouwen van onze klanten, onder meer via EPC-contracten om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van installaties te reduceren. Daarnaast zijn we eveneens be­trokken bij de ontwikkeling van ecowijken met hernieuwbare warmte- en koude­leveringen als ESCO, maar ook bij de industriële transitie van grote productiebedrijven. Tot slot geven we ook de digitale transitie mee vorm. We evolueren naar een wereld waarin data een cruciale rol spelen en we hebben onze klanten op dat vlak veel te bieden. Denk aan energy monitoring (om energiebesparende maat­regelen te kunnen voorstellen en opvolgen), predictive maintenance (voorspellen wanneer het tijd is voor een onderhouds­beurt via monitoring van essentiële parameters), smart workspace management (bezetting van werkplekken monitoren en optimaliseren), predictive regulation (bijvoorbeeld de klimatisatie afstemmen op weersvoorspellingen)…”

Spraakmakende referenties

Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt uit de indruk­wekkende referentie­lijst van Equans. Zo fungeerde de onder­neming als installateur bij de realisatie van de nieuwe gevangenis van Haren, waarbij ze een kwalitatieve geïntegreerde oplossing uitwerkte om de energie­prestaties van het gebouw te maxi­maliseren. Dit laatste gebeurt via vooruit­strevende technische installaties zoals een WKK-systeem, een BEO-veld met warmte­pompen, led­verlichting en zonne­panelen. Boven­dien staat het Equans-team er ge­durende 25 jaar in voor alle tech­nische aspecten en het onder­houd van de installaties, in het kader van een DBM-contract. Eveneens bijzonder is dat dit omvang­rijke ‘gevangenisdorp’ integraal in BIM ontwikkeld werd. 

Ook in zorgomgevingen komt de expertise van Equans uitstekend van pas. Dat bleek eens te meer bij de bouw van het ultramoderne Chirec Delta-ziekenhuis in Oudergem. Equans stond in voor de elektrische en HVAC-installaties, realiseerde het 190 m² grote datacenter en opteerde voor energie-efficiënte technieken zoals warmtepompen, free chilling units en thermische zonnepanelen voor sanitair warm water, inclusief een twaalfjarig onderhoudscontract. Ook in het Brusselse ZIN-complex, dat zich kenmerkt door een omvangrijke functiemix, zal Equans het onderhoud voor zijn rekening nemen, en dat voor een periode van twintig jaar. Het contract is tweeledig: enerzijds heeft het betrekking op het onderhoud van de technische installaties (KWO, zonnepanelen, Smart Enterprise Application Platform …), anderzijds levert Equans advies voor het concept en design van de installaties in het kader van het onderhoud, dat zowel hard als soft services omvat. 

Equans profileert zich als een belangrijke partner voor de energietransitie in de gebouwen van zijn klanten.

Een andere recente referentie die sterk in het oog sprint, is het vijfsterrenhotel Botanic Sanctuary Antwerp. Daar installeerde Equans moderne HVAC-technieken in de kamers, de wellness en de restaurants. Gezien het waardevolle historische karakter van het gebouw moesten de installaties zo goed mogelijk weg­gewerkt worden. 35 hybride warmte­pompen, die zijn aan­gesloten op dry­coolers, staan er in voor ver­warming en koeling, in combinatie met twintig de­centrale lucht­groepen. Het gebouw is tevens voor­zien van een complex warmte­recuperatie- en ring­leiding­systeem. Het wellness­­gedeelte is boven­­dien uit­gerust met een WKK-installatie. Het energie­ver­bruik kan nauwgezet gemonitord worden via een gesofisticeerd gebouwbeheersysteem.

Veelbelovende krachtenbundeling

Dat er de komende jaren nog heel wat mooie projecten en onderhoudscontracten zullen volgen, is een zekerheid. Onlangs kondigde Equans immers aan dat het toetreedt tot de Franse BOUYGUES-groep. “Een belangrijke mijlpaal in onze ontwikkeling”, benadrukt Natalie Dewulf. “Als onderdeel van BOUYGUES kunnen we ons nog beter positioneren op de veelbelovende markt van multitechnologische diensten, die centraal staat in de ecologische, industriële en digitale transitie waar Equans reeds sterk op inzette. Onze oplossingen om het energieverbruik van gebouwen te optimaliseren zullen voortaan dus nog doeltreffender worden ingezet. De sterke geografische en technische complementariteit tussen Equans en de Energies & Services-tak van BOUYGUES zal niet alleen onze 97.000 werknemers in meer dan twintig landen, maar uiteraard ook onze klanten veel mogelijkheden bieden. Belangrijk om weten is dat beide teams de krachten vanaf januari 2023 zullen bundelen en dat de naam Equans behouden blijft. De toekomst oogt mooi!”   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details