NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Van installateur naar leverancier van ­totaaloplossingen
VMA ontwikkelde vanuit haar ervaring in andere sectoren een ‘smart’ totaalconcept van gebouwtechnieken.

Van installateur naar leverancier van ­totaaloplossingen

Digitalisering zet zich door in elke sector. Ook in de bouwsector is deze op kruissnelheid, hoewel ze zeker geen voorloper was. VMA wist al vrij snel dat deze evolutie er zat aan te komen en ontwikkelde vanuit haar ervaring in andere sectoren een ‘smart’ totaalconcept van gebouwtechnieken, gebaseerd op standaardisatie en automatisatie. Hierdoor is de onderneming niet langer een pure installateur, maar biedt ze ook eigen oplossingen aan waarin optimaal energieverbruik en slim onderhoud een centrale rol spelen. En daar plukken niet alleen de klanten de vruchten van, maar ook VMA wanneer het als onderhoudsbedrijf optreedt.

VMA is een bedrijf dat actief is in het volledige spectrum van multitechnische installaties en technologie. De focus ligt op vier domeinen: building technologies, infra, automotive en processing & manufacturing technologies. “Het is logisch dat deze ‘poten’ kennis uitwisselen”, vertelt Pascal Kinoo, commercieel verantwoordelijke van VMANAGER. “We beseffen al vele jaren dat ‘smart buildings’ de toekomst zijn. Daarom zijn we al in 2010 gaan nadenken over hoe we het concept Industrie 4.0 – dat we goed kennen van de automotive- en procesindustrie – naar de gebouwenwereld konden vertalen. We gingen aan de slag met onze expertise over industriële automatisering en ontwikkelden een totaaloplossing voor technieken.”

Deze oplossing omvat niet alleen de uitwerking, de implementatie en het onderhoud van elek­trische en HVAC-installaties, maar ook de inte­gratie, de automatisering en de sturing via een gebouw­beheer­systeem. Kinoo: ”Een industriële PLC vormt als het ware ‘het brein’ van het gebouw. Op die manier creëren we een open source ver­haal waar­in ook andere partijen een hoofdstuk kunnen schrijven.”

VMANAGER in de eerste plaats een overkoepelend systeem voor gebouwsturing (gebouwbeheersysteem) en een datahub waaraan nieuwe diensten kunnen worden gekoppeld.

‘Smart’ totaaloplossing

VMA werkt al verschillende jaren aan een totaal­pakket van oplossingen om duur­zame en comfor­tabele gebouwen te realiseren en aan energie­optimalisatie te doen. Hiervan is VMANAGER het resultaat. Dit omvat in de eerste plaats een overkoepelend systeem voor gebouwsturing (gebouwbeheersysteem) en een datahub waaraan nieuwe diensten kunnen worden gekoppeld (BOS, of Building Operating System). Met dit luik – dat de naam ‘VMANAGER Connect’ kreeg – wil VMA de scheiding doorbreken die nog al te vaak tussen verschillende gebouwentechnieken bestaat. “Met ‘VMANAGER Connect’ bundelen we al onze kennis over gebouwen en brengen we een ‘smart’ totaal­oplossing die steunt op de data van een gebouw­beheersysteem, alle technische installaties en eventuele andere systemen. We gebruiken de gegevens om een intelligente omgeving te creëren met optimaal energie­­verbruik en slim onderhoud als centrale waarden”, aldus Kinoo.

Aanvullend lanceerde VMA in 2019 een aanbod aan energieprestatiediensten, of kortweg ESCO-diensten. Dit gebeurt vandaag onder de noemer ‘VMANAGER Performance’. “We kozen ervoor om via VMANAGER ESCO-diensten aan te bieden om actief bij te dragen aan het duurzamer en energieperformanter maken van gebouwen”, aldus Joris Wouters, BU manager smart & sustainable building management bij VMA. “We hebben al heel lang ervaring met tal van ‘design & build’-formules. Heel vaak maakten garanties op energieprestaties hier echter geen deel van uit. Vanuit onze bezorgdheid over de klimaatverandering en de wil om onze klanten een dienstverlening te bieden die kwaliteit op lange termijn garandeert, hebben we beslist om ESCO-diensten aan de klanten aan te bieden. De klant krijgt hierbij ook concrete garanties over de energiebesparingen die zullen gerealiseerd worden.” “Kunnen we binnen een project de beide ‘poten’ van VMANAGER combineren, dan doen we dat heel graag”, vult Pascal Kinoo aan.

Vandaag is nog maar het topje bekend van de gigantische berg aan toepassingen die de combinatie data, digitale connectiviteit en energie­prestatie­diensten in petto heeft. Daarom blijft VMANAGER werken aan vernieuwende oplossingen. “We bieden vandaag al een app waarmee gebruikers de beschik­baar­heid aan parkeer­plaatsen kunnen raad­plegen, een vergader­zaal kunnen reserveren of de klima­tisering kunnen aanpassen. Daarnaast is het een tool om de prestaties van het gebouw aan de beheerder te rapporteren. We wenden data aan om toegevoegde waarde voor de gebruikers van een gebouw – eindgebruiker, huurder, property manager en eigenaar – te genereren. De mogelijkheden worden nog dagelijks verder uitgebreid”, vertelt Joris Wouters. 

‘We wenden data aan om toegevoegde waarde voor de gebruikers van een gebouw – eindgebruiker, huurder, property manager en eigenaar – te genereren.’

Sensoren

Natuurlijk maken veel van deze vernieuwende toepassingen gebruik van een hele resem sensoren. VMA werkte bij de ontwikkeling van VMANAGER bijvoorbeeld een oplossing uit waarbij sensoren onder de flexdesks, bureaus en vergaderzaaltafels de aanwezigheid registreren. Pascal Kinoo: “Dit bewijst een erg interessante manier te zijn om erg accuraat de bezetting in ons gebouw in kaart te brengen. We gebruiken deze informatie in het kader van de veiligheid en voor optimalisatie van het gebruik van vergaderzalen, maar evenzeer is dit een mogelijke bron van informatie om de kuisploeg aan te sturen.”  

VMA gebruikt ook sensoren om data over de technische installaties te verzamelen. “We monitoren bijvoorbeeld de gebruiksuren van pompen, het verbruik van de verschillende installaties,…”, verduidelijkt Joris Wouters. “In veel gebouwen beschikt de onderhoudsploeg niet over deze informatie, waardoor ze blindelings moet werken. Door deze gegevens te capteren, worden we sneller geïnformeerd dat er ergens een probleem dreigt en kunnen we daarnaar handelen. Omgekeerd kan het inzicht in de gegevens er ook voor zorgen dat we vervanging soms uitstellen, omdat uit de data blijkt dat het nog niet nodig is.”

VMA is niet langer een pure installateur, maar biedt ook eigen oplossingen aan waarin optimaal energieverbruik en slim onderhoud een centrale rol spelen.

Integrale benadering

Dit onderhoudsvoordeel is trouwens ook een duidelijke reden waarom kennisuitwisseling tussen de onderhoudspoot van VMA en het team rond VMANAGER zo waardevol is. “Het is in functie van het onderhoud niet alleen nuttig om inzicht in de data te krijgen. Ook de manier waarop een oproep tot specifieke actie tot bij het onderhoudsteam gebracht wordt, is belangrijk”, licht Pascal Kinoo toe. “Binnen VMANAGER hebben we aan het gebouwbeheersysteem een automatiseringsproces toegevoegd dat tickets naar het onderhoudsbedrijf stuurt in geval de technische installaties een alarm genereren. Een gekend risico bij dit soort ticketingmechanisme is dat er héél veel alarmen worden gegenereerd, terwijl een groot deel ervan eigenlijk onbelangrijk of zelfs onterecht is. Het komt er dus op aan de juiste eruit te selecteren. Dit kunnen we nu optimaliseren door de heen-en-weerbeweging te maken tussen het team dat VMANAGER ontwikkelt en de mensen van VMA die dagelijks met het beheer en het onderhoud van de installaties bezig zijn.” 

“Bij VMA – en CFE in het algemeen – geloven we dat een integrale aanpak van de uitdagingen die nog voor ons staan de enige juiste aanpak is, ongeacht of het over onderhoud, gebouwenbeheer of energievoorziening gaat”, besluit Joris Wouters.  

Het WTCB documenteert in het kader van de cluster ‘Smart Buildings in Use’ en de technologische dienstverlening ‘C-Tech’ enkele goede praktijkvoorbeelden en geleerde lessen over ‘smart buildings’. Deze casestudy’s gaan in op de technologische oplossingen, de wijze waarop deze een meerwaarde kunnen creëren en de vragen die men zich kan of moet stellen bij het slimmer maken van gebouwen. Alle casestudy’s zijn te vinden op de website www.smartbuildingsinuse.be/case-study/.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details