NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Verhoogde aandacht voor hydraulisch inregelen
Voor bestaande en nieuwe gebouwen wordt elke lidstaat verondersteld het energieverbruik te optimaliseren via de technische installatie.

Verhoogde aandacht voor hydraulisch inregelen

EPBD III richtlijnen verplichten elke EU-lidstaat om de verschillende domeinen van energiebesparende maatregelen toe te passen in de lokale regelgeving. Hieronder valt ook het waterzijdig of hydraulisch afstellen van cv-installaties. ATTB, met name de werkgroep ‘Hydraulica’, wil verantwoordelijkheid nemen in het uitwerken van deze maatregelen. 

Vanuit de Europese richtlijn – EPBD III DIRECTIVE 2018/844 moeten de lidstaten voldoen aan be­paalde voorwaarden en specifieke doel­stellingen. De belangrijkste doelstellingen van deze richt­lijn zijn:

  • Realiseer een energie-efficiënte gebouwen­voorraad (BENG) tegen 2050
  • Elke lidstaat moet sterke langetermijn-renovatie­strategieën opstellen met een indicatieve mijl­paal voor 2030, 2040 en 2050.

De doelstellingen voor de periode 2021-2030 zijn onder meer de vermindering van de uit­stoot van broeikasgassen met minstens 40 procent ten opzichte van 1990, een energie-efficiëntie­doelstelling van minstens 32,5 procent. Minstens 32 procent van de energie moet uit hernieuwbare bronnen komen.

Water is het meest efficiënte medium voor transport in de gesloten kringen.

Zelfregulerende of zelflerende installaties

Voor bestaande en nieuwe gebouwen wordt elke lid­staat verondersteld het energieverbruik te 
opti­maliseren via de technische installatie. Voor nieuwe gebouwen wordt verwacht dat men in staat is via zelf­regulerende of zelflerende instal­laties de tempe­ratuur in elke ruimte goed in te regelen. In bestaande gebouwen moet hiernaar gekeken worden vanaf het ogenblik dat een warmte­opwekker wordt vervangen. 

Zo’n zelflerende installatie moet in staat zijn om het verwarmings­vermogen automatisch aan de binnen­temperatuur te kunnen aanpassen. Hierbij dient gestreefd te worden naar een zo laag moge­lijke watertemperatuur voor de efficiëntie van de opwekking en de distributie, maar hoog genoeg voor de warmteafgifte en het comfort.

De installatie moet tevens de regeling van het ver­warmingsvermogen in elke ruimte mogelijk te maken, in lijn met de verwarmingsinstellingen van de betreffende ruimte (of zone). 

Gesloten warmwatercircuit

Verwarmingssystemen met een gesloten warm­watercircuit voorzien bijna 60 procent van de woningen in Europa van de nodige warmte. Ook indirecte koeling wint terrein. 

De goede werking van deze systemen is essen­tieel om het comfort, de gezondheid en de productiviteit te garanderen die de gebruikers verwachten en tegelijkertijd het energieverbruik te minimaliseren.

Water is het meest efficiënte medium voor trans­port in de gesloten kringen. Vooral de druk­behouds­installatie (bv. expansievat) moet ervoor zorgen dat de vloeistof in de gewenste condities blijft om verstoringen te vermijden als gevolg van corrosie, want dit heeft directe gevolgen voor het thermisch comfort en het energetisch rendement van de installatie.

Fabrikanten van regel- en inregelapparatuur mobiliseren zich voortdurend om innovatieve compo­nenten aan te bieden en de markt te onder­richten om de prestaties van installaties te verbeteren. Deze oplossingen moeten echter ruimer gedragen worden en bekend zijn, goed uit­gevoerd, gedimensioneerd en geïmplementeerd worden. Anderzijds kan het potentieel aan energie­besparing enkel gerealiseerd worden wan­neer de regeling en de hydraulische circuits opti­maal op elkaar afgestemd worden. Dit heeft immers alles te maken met een cv-installatie die goed ontworpen, gemonteerd, ingeregeld en onder­houden is. Het ontwerp moet daarbij gebaseerd zijn op een degelijke warmte/koellastberekening.

Fabrikanten van regel- en inregelapparatuur mobiliseren zich voortdurend om innovatieve componenten aan te bieden en de markt te onderrichten om de prestaties van installaties te verbeteren.

Rol ATTB

Daarom is binnen het ATTB een stuurcomité samen­gesteld van enkele fabrikanten, onder­steund door een werkgroep en belangrijke stake­holders, om hydraulische inregeloplossingen voor gebouwen onder de aandacht te brengen bij de diverse overheden en andere stakeholders om op die manier de Europese doelstellingen te kunnen faciliteren en te realiseren.

ATTB wil de belangrijkste voordelen van hydrau­lisch inregelen beter in de verf zetten. Een hydraulische inregeling zorgt immers voor energie­besparing en CO2-reductie, maar mét behoud van het comfort en gebruiksgemak voor de consument. 

Daarom maakt ATTB werk van een stappenplan, bestaande uit onder meer een algemeen kwaliteits­kader voor de installaties, een code van goede praktijk rond het ontwerp, de uitvoering en het onder­­houd van installaties, en het op­zetten van een degelijke opleiding op alle niveaus. En de organi­satie pleit ook voor een officiële attestering van de producten (vergelijkbaar aan Ecolabel) en een door­gedreven technische onder­steuning bij studie­burelen, installateurs en energiedeskundigen.    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details