NLFR

Vakblad over installatietechniek, hvac, sanitair en elektriciteit
Vlaming bouwt vooruitziend: Bijna Iedereen nu al BEN!

Vlaming bouwt vooruitziend: Bijna Iedereen nu al BEN!

Minister Zual Demir maakt resultaten meest recente EPB-cijferrapport bekend:

Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen in Vlaanderen BEN (Bijna-Energieneutraal) zijn en dus een E-peil van maximaal 30 hebben. BEN is sinds 2012 de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen die in 2010 uitgevaardigd werd. Maar halen we die richtlijn, als we de EPB-evolutie van het Vlaamse nieuwbouwbestand bekijken? Het korte antwoord: ja. Want de Vlaming bouwt al sinds jaar en dag beter dan wat de Vlaamse EPB-verplichtingen voorschrijven. Meer zelfs: uit het meest recente EPB-cijferrapport, dat minister Zual Demir op de openingsdag van Batibouw2020 besprak, blijkt dat de bouwsector al enkele jaren vooruitloopt op de Europese doelstelling en dat in Vlaanderen bijna iedereen nu al BEN is.

Sinds 2006 bestaat in Vaanderen de EPB-regelgeving die de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen en vergunde renovaties vastlegt. Die wettelijke eisen – uitgedrukt in E-peil – werden in d eloop der jaren stelselmatig verstrengd. Zo mocht in 2016 het E-peil van nieuwe woningen maximaal E50 bedragen, ligt de E-peil-eis sinds 2018 op maximaal E40 en dit jaar op E35 en is de BEN-norm met E-peil 30 pas vanaf 2021 verplicht.

Maar wat blijkt uit het meest recente EPB-cijferrapport  ‘2006 – 2020’? Dat het gemiddelde E-peil van opgeleverde woningen in Vlaanderen jaar na jaar beter is dan de E-peileisen van dat jaar. Meer zelfs, bijna alle Vlaamse nieuwbouwwoningen en heel wat appartementen scoren nu al beter dan E30, één van de kernvoorwaarden om van een BEN-woning te kunnen spreken.

6 voorwaarden voor BEN

BEN is de Vlaamse invulling van de Europese Richtlijn Energieprestatie van Gebouwen, afgekort als EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Die stelt: “Bijna-energieneutraal gebouw: gebouw met een zeer hoge energieprestatie. De dichtbij nul liggende of zeer lage hoeveelheid energie die is vereist, dient in zeer aanzienlijke mate te worden geleverd uit hernieuwbare bronnen, en dient energie die ter plaatse of dichtbij uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd te bevatten.”

In Vlaanderen wordt een nieuwe woning of een nieuw appartement als BEN bestempeld als aan 6 voorwaarden wordt voldaan:

  1. het E-peil is lager of gelijk aan E30,
  2. het S-peil is lager of gelijk aan S31,
  3. elk van de constructiedelen voldoet aan een specifieke Umax-eis,
  4. de oververhittingsindicator is kleiner dan 6.500 Kh,
  5. de woning beschikt over ventilatievoorzieningen zoals vermeld in bijlage IX van het Energiebesluit van 19 november 2010,
  6. de energie komt grotendeels van een systeem voor hernieuwbare energie dat beantwoordt aan welbepaalde kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden.

Iedereen BEN!

Om op een overzichtelijke manier duidelijk te maken wat BEN-bouwen betekent in de praktijk, en om aan te tonen dat er nu al tal van bouwoplossingen bestaan die BEN-bouwen haalbaar en betaalbaar maken, sloegen diverse marktleiders uit de Vlaamse verbouwsector reeds in 2014 de handen ineen voor de realisatie van de website www.IedereenBEN.be.

Op www.iedereenBEN.be loodst coach BEN kandidaat-bouwers doorheen de 5 stappen die moeten worden genomen om een woning BEN te maken. . Van ‘dak en vloer‘, over ‘buitenmuren‘, ‘glasramen en deuren‘, ‘ventilatie‘ en ‘verwarming en hernieuwbare energie‘ tot ‘luchtdichting’. Bij elk van die stappen wordt op een overzichtelijke manier informatie gegeven over de wettelijke vereisten, mogelijke oplossingen, verdelers, financieringstips…

Met bijna 50.000 Vlaamse bezoekers per jaar – dat zijn meer bezoekers dan er in Vlaanderen bouwaanvragen zijn –  is www.IedereenBEN.be inmiddels uitgegroeid tot de meest bezochte site over BEN-bouwen.

Al sinds 2016 beter dan BEN

De nieuwe eengezinswoningen met vergunningsaanvraag van 2016 behalen nu gemiddeld al E28. Dat is maar liefst 22 E-peilpunten beter dan wat wettelijk verplicht is voor vergunningsaanvragen van 2016 (namelijk E50) en 2 E-peilpunten beter dan BEN (E30). In totaal zijn sinds 2006 al 16.930 BEN-woningen gebouwd: een stijging met  bijna 50% tov vorig jaar (11.500). ​

En het gaat snel. Voor bouwvergunningen die in 2018 werden aangevraagd, waarvan nu de eerste definitieve EPB-aangiftes worden ingediend, bereiken we nu al een gemiddeld E-peil bij woningen van E19 (waar de eis nog op E40 ligt).  Ook in de appartementsbouw is er een duidelijke evolutie naar lagere E-peilen. Het gemiddelde E-peil blijft hoger dan bij de eengezinswoningen, maar daalt ook naar gemiddeld E34 (voor aanvraagjaar 2017).

Vlaams-Brabant (gemiddeld E-peil E15), Antwerpen (E14) en Limburg (E19) zijn de beste leerlingen van de IedereenBEN-klas. In Oost-Vlaanderen (E26) en West-Vlaanderen (E26) ligt het E-peil gemiddeld iets hoger.

Appartementen scoren historisch minder indrukwekkend dan de eengezinswoningen, maar ook daar is een forse daling van het E-peil merkbaar, richting een gemiddelde van E36. Bijna 1 op 4 van de appartementen is BEN (23% van de aanvragen van 2016).

www.IedereenBen.be werd gerealiseerd i.s.m. AXA Bank, Deceuninck, ISOVER, Recticel Insulation, Renson, Soudal, Viessmann en Wienerberger. Zij sluiten zich als voorlopers aan bij het Vlaams Energieagentschap om de voordelen en principes van bijna-energieneutraal bouwen bij kandidaat-bouwers bekend te maken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details