Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

Consument
Sinds 1 januari 2016 is de EPB-regelgeving een verplichting rijker. Alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden hebben nu ook een ventilatievoorontwerp en -prestatieverslag nodig. Samen met de Ecodesignrichtlijn die in september in voege trad, zijn het twee voorbeelden van de verdere professionalisering van onze sector. Meer regels kunnen een last zijn, maar ook een opportuniteit om nog meer op kwaliteit in te zetten.

Dat is nodig, want ook de consument kijkt meer en meer over de schouder van de installateur mee. Stijgende energieprijzen – denk aan de Turteltaks – zijn de voornaamste brandstof van die toename. Dat zegt ook Filip Van Mol van Eloya, de unie van elektriciens, in een interview met dit blad. “Aan de ene kant is dat negatief, want de klant gooit de installateur op een hoopje met ‘slechte’ energiemaatschappijen en nutsleveranciers. Maar het maakt de klant wel ontvankelijker voor de oplossingen van installateurs, wat een erg goede zaak is.” Eind februari, op de Batibouw-hoogmis van de bouw- en verbouwsector, komt die consument trouwens weer in contact met tal van exposanten en nieuwe producten. Wij kijken in dit magazine vooruit en stellen enkele producten voor die op de beurs in de kijker zullen staan.

Over de bovengenoemde Turteltaks – de Vlaamse energieheffing – is het laatste trouwens nog niet gezegd. Zeker niet nadat het Grondwettelijk Hof die taks ongrondwettelijk verklaarde omdat de federale overheid al een bijdrage voor energieverbruik vraagt. Kmo’s en gezinnen betalen relatief ook veel meer dan multinationals, iets wat de Vlaamse oppositiepartijen en belangenorganisaties zoals Unizo en Test Aankoop tegen de borst stuit. In januari raakte bekend dat de elektriciteitsfactuur van kmo’s op een jaar tijd met 1.900 euro stijgt, waarvan 1.300 euro door de Turteltaks. Voor een kleine installateur kan dat bedrag toch al tellen.
Verder in deze Installatie en Bouw: een gesprek met Peter De Smet, bezieler van het project voor rioolwater-warmtewinning in Leuven. Dat project draait al een aantal maanden, tijd nu om terug te blikken op de lessen die hij uit het project trok. Daarnaast breekt Wim Boydens, zaakvoerder van het toonaangevende studiebureau Boydens en professor aan de Universiteit van Gent, in onze rubriek De Pen een lans voor ‘integrerend, globaal denken’ en tegen hokjesmentaliteit op vlak van gebouwentechniek. Een goed voornemen voor 2016?

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: