Magazines / Nr 01 2017

Nr 01 2017

Invloed
Vorige maand betrad een nieuwe Amerikaans president het Witte Huis: Donald Trump. Zijn verkiezing tot leider van het machtigste land ter wereld brengt veel onzekerheid met zich mee, ook op het gebied van het klimaat- en energiebeleid van de Verenigde Staten. Enkele van zijn eerste acties geven alvast een trendbreuk aan met de acht jaar onder Barack Obama. Zo keurde hij twee omstreden oliepijpleidingen goed en verbiedt hij enkele overheidsagentschappen om nog over klimaatverandering te communiceren. Hij gaf ook al meermaals aan dat hij fossiele brandstoffen opnieuw alle kansen wil geven onder zijn presidentschap.

Milieuorganisaties staan op hun achterste poten, maar de vraag is maar hoeveel invloed de Amerikaanse president nog heeft op de omslag naar hernieuwbare energie die wereldwijd volop ingezet is. Grote bedrijven plannen hun energiestrategie op de lange termijn, veel langer dan de – voorlopig – vier jaar dat Trump president is. Californië – de Amerikaanse staat met veruit het grootste aantal inwoners – publiceerde eind januari ambitieuze klimaatplannen. De CO2-uitstoot moet tegen 2030 zijn teruggedrongen met 40 procent ten opzicht van het niveau van 1990, onder andere via investeringen de uitstoot, smog en vervuiling moeten terugdringen.

Ook buiten de V.S. is de omwenteling in volle gang. In januari heeft de Chinese regering maar liefst 103 projecten voor nieuwe kolencentrales afgeblazen. In totaal vertegenwoordigt deze afbouw 120 gigawatt aan nieuwe capaciteit. En in India, waar de opschaling van zonne-energie blijft toenemen, heeft de minister van Energie aangekondigd dat hij nieuwe kolencapaciteit niet meer als concurrerend ziet. “Wereldwijd wordt steeds duidelijker dat het opwekken van elektriciteit met kolencentrales de opmars van wind- en zonne-energie niet meer kan bijhouden”, zegt Jules Kortenhorst van het Rocky Mountain Institute op Nrc.nl.

Ook in Europa en België is de shift naar hernieuwbare energie niet meer te stoppen. In dit nummer van Installatie en Bouw kijken we bijvoorbeeld naar de mogelijkheden van waterstof om de CO2-uitstoot te beperken. Jean-Pierre van Wingen heeft het erover in De Pen, en we stellen een fuel cell met waterstof voor die energie-opslag in woningen haalbaar moet maken.
We blikken in deze eerste editie ook vooruit naar Batibouw en stellen aan aantal mooie projecten voor, zoals residentie Hof Van Gan in Genk en het bedrijfsgebouw van Panalpina in Steenokkerzeel.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: