Magazines / Nr 01 2018

Nr 01 2018

Pragmatiek

Vlamingen die investeren in zonnepanelen van een bedrijf of gemeente, krijgen daarvoor een korting op hun energiefactuur. Het is één manier om meer en vooral grotere installaties van zonnepanelen gerealiseerd te krijgen, en dat is noodzakelijk om de nu al quasi onhaalbare klimaatdoelstellingen alsnog te realiseren. Mensen moeten aangemoedigd worden om te investeren in hernieuwbare energie. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) beseft dat maar al te goed. Pragmatiek leidt vaak tot meer resultaten dan ideologie.

Ook al is het zonnedelen een interessant en nobel principe, de vraag is maar of dit initiatief een reële invloed kan hebben. Maar op vlak van energiegerelateerd nieuws was het een aangename afwisseling na het vermoeiende welles-nietesspelletje over de kernuitstap. Dan weer wel een energiepact met kernuitstap in 2025, dan weer niet. Plots werd er zelfs openlijk gesproken over een onderzoek naar een nieuwe kerncentrale tegen 2040, een dag later bleek dit een loze denkballon.

De vraag is echter ook of de beslissingen in België, in welke richting ze ook gaan, wel een wezenlijke impact hebben wanneer men naar het grotere plaatje kijkt. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan viert president Trump de eerste verjaardag van zijn legislatuur. In dat jaar zijn de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs gestapt, heeft energieminister Rick Perry een plan aangekondigd om de kolen- en nucleaire industrie extra te subsidiëren, en is de sector van fotovoltaïsche panelen met 22 procent gekrompen. De onvoorspelbaarheid van het beleid van Trump heeft daar wellicht een rol in gespeeld. Het is maar zeer de vraag of het Vlaamse plan voor zonnedelen en andere inspanningen van Tommelein het tij zullen kunnen keren.

Of men nu voor of tegen kerncentrales is: de Belgische sector heeft vooral nood aan duidelijkheid. Pas wanneer de bevoegde politici klare wijn schenken en daar vooral ook naar handelen, weten de mensen in het veld waar ze aan toe zijn. Dat was ook de boodschap die federatie van de technologische industrie Agoria gaf toen Tommelein op bezoek kwam: duidelijke keuzes en een langetermijn visie, dat is wat de bedrijfswereld vraagt.

Voor Patrick O, algemeen directeur van Viessmann België, is er alvast maar één goede keuze, zoals u verderop in dit blad kan lezen. “Het definitief sluiten van de kerncentrales zou de markt van duurzame klimaatoplossingen dynamiseren. Jammer genoeg blijven de beleidsmakers de deadline voor de kernuitstap in vraag stellen, en is ook het NIMBY-principe (not in my backyard) nog alomtegenwoordig in de hoofden.”

Zolang die duidelijkheid er niet is, en het debat dagelijks heen en weer schippert, is pragmatiek opnieuw het codewoord. In onze vaste columnrubriek ‘De Pen’ breekt Christophe Leroy, managing director van Remeha, dan ook een lans voor hybride verwarmingssystemen. Op die manier moeten gebruikers en fabrikanten zich niet vastpinnen op één welbepaalde verwarmingstechnologie.

In deze editie van Installatie & Bouw staan we natuurlijk ook uitgebreid stil bij Batibouw. Dat de digitalisering opnieuw flinke stappen heeft gezet, zal u op de beurs persoonlijk kunnen ondervinden. Net hetzelfde op Light + Building in Frankfurt, waarover ook een voorbeschouwing terug te vinden is. Er zijn zelfs gratis tickets beschikbaar voor de lezers. Ook naar de beurs SHK in Essen blikken we vooruit.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: