Magazines / Nr 01 2019

Nr 01 2019

Debat

2019 is uitstekend begonnen voor al wie interesse toont in het klimaatdebat. Voor het eerst in de vaderlandse geschiedenis staat het thema helemaal bovenaan de politieke en maatschappelijke agenda. Doen de spijbelende jongeren er goed aan om elke donderdag de straat op te trekken, of zouden ze beter op de schoolbanken blijven zitten? Wat men er ook van moge vinden, de ‘bosbrossers’ hebben de klimaatdoelstel- lingen brandend actueel gemaakt.

Ook in het verleden werden er klimaatmarsen georganiseerd, maar één dag later openden de nieuwsmedia hun bulletins alweer met andere, meer polemische onderwerpen. Nu liggen de kaarten anders. Politici uit linker- en rechterzijde laten hun stem weerklinken. De voorzitter van de grootste partij van het land zegt, in ware Merkel-stijl, ‘Wir schaffen das’. Burgerbewegingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is pas alsof journalisten, politici én de man in de straat nu pas beseffen dat de discussie niet alleen maar gaat over stijgende zeespiegels in een verre toekomst.

De discussie heeft een impact op het dagelijks leven van iedereen. Toch wordt ook nu het debat nog altijd teveel vernauwd: het belangrijkste politieke twistpunt inzake energie is nog altijd de toekomst van de kerncentrales. Terwijl kernenergie goed is voor 16% van onze energievraag: het leeuwendeel van onze energiebehoeften wordt ingenomen door transport en… verwarming. Een thema dat de lezers van dit magazine ongetwijfeld nauw aan het hart ligt. Iedereen heeft zijn eigen ideeën over de energietransitie en welke rol de verwarming van morgen daarin moet spelen. Dat het een stuk beter moet, is alvast de mening van Niels Balcaen, projectingenieur bij VK Architects & Engineers, die verderop in dit magazine aan het woord komt. Het ontbreekt het beleid aan visie, aldus Balcaen: “In ons land wordt nu gewoon veel te hard getreuzeld. Ik hoor veel gepalaver, maar zie weinig daden. Dat heeft tot gevolg dat we ten opzichte van bijvoorbeeld Nederland zeker tien jaar achterstaan wat visie en beleid betreft.”

De komende maanden worden alleszins bepalend: slagen de klimaatactivisten erin om de duurzaamheidsdoelstellingen bovenaan de politieke agenda te houden tot mei, wanneer er verkiezingen zijn? Of nemen andere maatschappelijke thema’s opnieuw de bovenhand? Komt er meer vaart in het debat en zal het gaan over meer dan alleen maar kerncentrales, zonnepalen en/of windmolens? En zullen mensen het stemhokje ingaan met het verbruik en de toekomst van hun verwarmingsinstallatie in het achterhoofd? Eén ding is zeker: als de druk hoog blijft, worden de beleidsmakers verplicht om erover na te denken en oplossingen voor te stellen. Misschien is dat wel het duwtje in de rug dat ons land vol- gens Niels Balcaen en vele anderen nodig heeft.

Filip Van der Elst

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: