Magazines / Nr 01 2020

Nr 01 2020

Grey day

De champagne is nog maar net verteerd en het nieuwe jaar zit er alweer een beetje op: op woensdag 5 februari bereikten we de Belgische ‘grey day’, wat inhoudt dat alle in ons land geproduceerde groene energie al is opgebruikt. Dat trieste nieuws kondigde Bond Beter Leefmilieu recent aan. 2020 doet daarmee amper één dag beter dan het jaar voordien. Gidslanden zoals Zweden slagen erin om meer dan de helft van het energieverbruik te dekken met groene energie. België blijft echter steken op 9,4 procent en scoort daarmee duidelijk onder het Europese gemiddelde. Het mag duidelijk zijn: om het vooropgestelde richtcijfer van 17,5 procent hernieuwbare energie tegen 2030 te behalen moet er nog heel wat water naar de zee vloeien. En dat terwijl de Europese Commissie eigenlijk 25 procent vooropstelt. BBL schuift twee prioriteitsdomeinen naar voren waarin quick wins geboekt kunnen worden. Enerzijds is er nood aan een sterke stijging van het aantal zonnedaken en windinstallaties. Anderzijds is ons gebouwenpark dringend aan vergroening toe. Daarvoor zijn grootschalige renovaties aan de orde. Een groenere warmtevraag kan dan natuurlijk niet ontbreken. BBL pleit voor een versnelde groei van warmtepompen en warmtenetten. Bij ATTB, de Associatie voor thermische technieken in België, klonk een gelijkaardig geluid. De verkoop van warmtepompen mag dan wel met 30 procent gestegen zijn, er is nog steeds heel wat werk aan de winkel. De verkoop van stookolieketels daalt minder in België dan in andere landen, en meer dan de helft van de Belgen verwarmt nog steeds met een verouderde gas-of stookolieketel. Het zette ATTB aan om te pleiten voor een ‘lage-emissiezone’ voor verwarmingsketels, te vergelijken met de verbanning van vervuilende auto’s in de steden. De doelstellingen zijn duidelijk, hoe er geraken blijft een vraagteken. Natuurlijk wordt er reikhalzend uitgekeken naar wetgevende initiatieven, maar de lange regeringsvorming doet vermoeden dat er niet veel beweging op het politieke toneel verwacht mag worden. Niets houdt installateurs tegen om zelf vooruit te denken. Dat is wat Mario Ellast van installatiebedrijf E-Therm doet. Hij komt in deze editie van Installatie & Bouw aan bod in de rubriek ‘Installateur in de kijker’ en doet daar de gerichte aanpak van zijn bedrijf uit de doeken. E-Therm werkt uitsluitend met warmtepompen. “Van in den beginne was het de bedoeling toekomstgericht de focus te leggen op moderne technieken”, legt hij uit. “We hebben tijdens onze vroegere jaren bij eerdere werkgevers zaken gezien waarvan we overtuigd waren dat we het zelf veel beter konden. Te weinig installateur willen zich buigen over de uitdagingen die de vernieuwde EPB-regelgeving met zich meebrengt.” In dit magazine van Installatie & Bouw besteden we ook aandacht aan elektrische auto’s en het bijhorende laadpalennetwerk, en werpen we uiteraard een blik op Batibouw: wat kan de installateur verwachten op de jaarlijkse hoogmis voor bouw en renovatie? Het concept van de beurs is enigszins veranderd, maar het opzet niet. In dit nummer ontdekt u wat de talloze bedrijven uit de sector voor u in petto hebben.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: