Magazines / Nr 02 2016

Nr 02 2016

Mascotte?
De Ecodesign-regelgeving voor verwarmingstoestellen, van kracht sinds september 2015, is een half jaar oud. Op Batibouw bleek dat de consument er echter niet wakker van ligt. Uit een enquête van Remeha blijkt dat driekwart van de klanten van installateurs niet vraagt naar het energielabel van hun installatie. Tachtig procent beoordeelt een nieuw toestel zelfs enkel op de prijs. En dat terwijl de energielabels wel een invloed hebben op het verbruik. Een installateur die deelnam aan het rondetafelgesprek van Remeha: “Er wordt te weinig over ErP gepraat. De installateurs die goedkopere ketels op de markt brengen, zwijgen er natuurlijk over. Maar wat erger is: vanuit de overheid heb ik nog geen enkele communicatie naar de burger gezien.”

Misschien is een energielabel-mascotte een oplossing? Diezelfde overheid communiceerde op Batibouw immers groots over Solarboy, een mascotte die zonneboilers in de kijker moet zetten. Ook op dat vlak was en is er nood aan begeleiding van de consument, die vaak het verschil niet kent tussen zonneboilers en PV-installaties.

Een maand na Batibouw stonden domotica en verlichting in de kijker, op Light + Building in Frankfurt. Het Internet of Things is een opvallende trend die daar bij veel standhouders aan bod kwam. Niet in het minst bij de KNX-associatie, dat met een uitgebreid evenement vierde dat het ook in Amerika voet aan wal heeft gezet. Ook opvallend: de groeiende aandacht voor energie-efficiëntie en monitoring. Zeker in bedrijven wint dat aan populariteit. “Energiebeheersing wordt zelfs een echte functie in bedrijven,” zei Herman Daniëls, CEO van Intellisol, op de beurs. “Die moet, dankzij slimme sturingssystemen, de energie- en variabele kosten zo laag mogelijk houden. Veel fabrikanten proberen mee op die kar te springen en bieden hun eigen sturingssysteem aan.”

In dit nummer van Installatie en Bouw besteden we ook aandacht aan TETRA SWW, en haar opvolger: Install 2020. Die onderzoeksprojecten brengen het verwarmingsverbruik in woningen en appartementsblokken in kaart, iets wat meer en meer nodig wordt nu de verhouding tussen sanitair warm water en ruimteverwarming sterk verandert dankzij de betere isolatie en luchtdichtheid van gebouwen. TETRA richtte zich enkel nog op SWW, maar Install 2020 brengt ook ruimteverwarming en koudwaterdistributie in kaart. Installateurs moeten immers vaak projecten voor de volledige keten ontwikkelen. Doel: de berekeningen van de installateur gemakkelijker maken.

Die installateur vindt daarnaast nog een hoop mooie voorbeeldprojecten en nieuwe producten in deze editie van Installatie
en Bouw.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: