Magazines / Nr 02 2018

Nr 02 2018

Keuzes maken
Als dit nummer één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat warmtepompen in de lift zitten. U maakt in deze editie van Installatie & Bouw kennis met een hele resem innovaties, vernieuwende systemen en baanbrekende projecten rond warmtepompen. Of het nu gaat om lucht-water, bodem-water of zelfs lucht-lucht: bedrijven doen binnen al deze technieken hun best om de technologie tot het uiterste te drijven, ten voordele van de efficiëntie, de duurzaamheid en het gebruiksgemak.

Dat wil niet zeggen dat alles in het land van de warmtepompen rozengeur en maneschijn is: heel wat mensen die we voor dit magazine geïnterviewd hebben, hamerden erop dat we in België nog steeds achter lopen op de buurlanden. “In Nederland heeft men duidelijke keuzes gemaakt: daar wil men weg van gas. België heeft nood aan een duidelijker beleid”, zei Wilfried Degreef van Nathan Systems. “Er is misschien iets teveel ingezet op isolatie, en te weinig op de juiste technieken. Voor een bodem-warmtepomp en de bijhorende boring moet je al snel 15.000 euro neertellen, en mensen vragen zich af of het dat geld wel waard zal zijn. Ook al loont zo’n investering wel degelijk.”

Volgens Wilfried Degreef is er één concrete oplossing: haal de elektriciteitsprijzen naar omlaag. Dan wordt het immers goedkoper om te verwarmen met een warmtepomp. In combinatie met de bestaande stimuli, zoals premies op warmtepompen, zou dat de sector de broodnodige boost kunnen geven. “De gap tussen de prijs van elektriciteit en die van fossiele brandstof is op dit moment te groot. Het zou een stuk eenvoudiger zijn indien die prijzen dichter bij elkaar zouden liggen”, stelde ook Danny Dierckens van CTC Benelux. “In Nederland is die kloof veel kleiner: daar is de elektriciteitsprijs verlaagd en de gasprijs verhoogd.” Langs de andere kant zorgt de hogere prijs van elektriciteit er wel voor dat ook fotovoltaïsche zonnepanelen in trek blijven.

Toch zijn er voldoende lichtpunten: zo is de grote Turnova-woontoren in Turnhout uitgerust met geothermie. Een uitzonderlijke keuze voor zo’n groot project. En volgens Wouter Peeters van NIBE Energietechniek zullen we dit soort voorbeelden in de toekomst nog vaker te zien krijgen.

Als de mensen die in dit magazine aan het woord komen één ding gemeen hebben, is het wel dat ze allemaal rotsvast overtuigd zijn van warmtepompen. Jan Stuyck van Intercool verwoordde het als volgt: “Er is dus een mooie toekomst weggelegd voor de warmtepompen: of je nu kiest voor een watergedreven systeem, een systeem op lucht, of een combinatie, er is steeds een oplossing volgens de noden van de gebruiker.”

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: