Magazines / Nr 02 2020

Nr 02 2020

Licht aan het einde van de tunnel

Het onderwerp waarmee we de tweede editie van Installatie & Bouw in 2020 aftrappen hoeft niet te verbazen: het coronavirus houdt nu al enkele maanden de hele wereld in zijn greep. Een virus dat eerst, zoals zo vaak, een ver-van-mijn-bed-show leek is in pijlsnel tempo uitgegroeid tot een wereldwijde crisis die ook in ons land voor ongeziene toestanden zorgt. Het virus plaatst iedereen voor uitdagingen en vereist de nodige creativiteit. Ook deze hoofdredacteur stelde dit magazine deels samen met zijn zeven maanden oude zoon op de arm.

Ook de installatiesector is dezer dagen in de ban van corona: volgens een bevraging van sectorfederatie Techlink, waarover u verderop meer leest, is ongeveer de helft van de installatiebedrijven niet aan de slag ten gevolge van corona. Een situatie die natuurlijk een enorme impact heeft op het zakencijfer én het persoonlijk leven van iedereen in de sector, dat valt niet te ontkennen.

Toch kent elke crisis een eindpunt en komt er ooit licht aan het einde van de tunnel. Op het moment dat dit magazine verschijnt kunnen de eerste reeks draconische maatregelen – hopelijk – versoepeld worden. Laat deze crisis ook een motivatie zijn om creatief te werk te gaan, actief op zoek te gaan naar nieuwe businessmodellen en het potentieel van innoverende technologieën van naderbij te onderzoeken. Want hoewel het nu even zo lijkt, de maatschappij staat niet stil. Ook in de HVAC- en elektrotechnische sector is er nog heel wat werk aan de winkel. Laat de moed niet zakken en denk alvast na over het leven na corona.

In deze editie van Installatie & Bouw maakt u alvast kennis met tal van boeiende evoluties in de wereld van de warmtepompen. Met de cijfers gaat het alvast de goede kant op: de verkoop van warmtepompen is het voorbije jaar opnieuw met 30 procent gestegen. Toch is dat maar een deel van het verhaal, want zelfs in nieuwbouwprojecten wordt in de praktijk nog vaak voor oplossingen op fossiele brandstoffen gekozen. De rol van de installateur speelt in dit proces een belangrijke rol, maar mag ook niet overschat worden. “De installateur is niet de enige die de hete kolen uit het vuur moet halen”, zegt Jan Caerels van Techlink hierover. “Het is een belangrijke uitdaging voor de overheid om een technologieneutraal beleid te voeren en de juiste signalen naar brede lagen van de bevolking te sturen.”

Met het volledige team van Installatie & Bouw wensen wij u en uw collega’s en naasten een goede gezondheid en veel goede moed toe.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: